Sök frågor och svar

Fjärrvärme

 • Kan jag ha fjärrvärme där jag bor?

  Kontakta gärna vår Kundservice så kan vi kontrollera om det finns fjärrvärme i området. När vi har fått en konkret förfrågan av dig gör vi en kalkyl på aktuell anslutning. Om vi bedömer att en anslutning kan göras får du kostnadsberäkning och offert av oss, så att du i lugn och ro kan ta ställning till om du vill ansluta dig.

  Du kan också göra en offertförfrågan genom att fylla i detta formulär.

 • När behöver cirkulationspumpen bytas?

  En cirkulationspump håller i cirka 10-15 år.

 • Hur gör jag med fjärrvärmen när jag ska flytta?

  Anmäl flytten till vår kundservice minst 30 dagar i förväg. Vi skriver då över fjärrvärmeabonnemanget på den inflyttande kunden.

  Finns det fjärrvärme i huset du flyttar till? Hör av dig till Kundservice om du har frågor om abonnemanget. Vi hjälper även till med serviceavtal till fjärrvärmeanläggningen.

 • Vad kostar fjärrvärme?

  Fjärrvärmepriset består av ett energipris och ett effektpris. Priset varierar lite beroende på var du bor, läs mer om vad fjärrvärmepriset är.

 • Jag har problem med min fjärrvärmeanläggning, vad ska jag göra?

  Vi lämnar två års garanti på din fjärrvärmecentral. Om det uppstår problem vid något tillfälle har du tillgång till värmemarknadens bästa och snabbaste service. Vår affärsidé är att sälja värme, inte ny utrustning, så vår uppgift är att se till att din fjärrvärmecentral fungerar som den ska.

  Om du får problem med din fjärrvärme så kan du ringa vårt felanmälannummer 020-77 27 00, så hjälper vi dig.

  Om du vill ha extra trygghet efter att garantitiden gått ut kan du teckna ett serviceavtal.

 • Vad är serviceavtal?

  Fjärrvärme är en bekväm uppvärmningsform som i stor utsträckning sköter sig själv. Men du kan även teckna ett serviceavtal, så är du extra trygg om något oförutsett skulle hända.

  Du meddelar då bara eventuella fel på din fjärrvärmecentral till oss, så felsöker vi och åtgärdar problemet. Ring kundservice på telefon 0910-77 25 50 för att teckna ett serviceavtal eller anmäl ditt intresse direkt på vår hemsida.

 • Hur säger jag upp fjärrvärmen?

  Avtalstiden för fjärrvärmeleverans är 1 år efter drifttagning och därefter är det 3 månaders uppsägningstid. Om du vill säga upp fjärrvärmen kan du kontakta kundservice via mejl eller på telefon 0910-77 25 50.

 • Var hittar jag modell och fabrikat på min fjärrvärmecentral?

  Du hittar ofta leverantörsnamnet på utsidan av den vita kåpan eller luckan. Modellbeteckningen hittar du på märkt skylt som ofta sitter på bottenplattan.

  För reglercentralen står typbeteckningen under luckan.

 • Var hittar jag manual och skötselanvisning till min fjärrvärmecentral?

  Några gånger per år kan det vara bra att se till din anläggning och göra enkla underhållsåtgärder. På vår hemsida kan du hitta manualer med skötselanvisningar för din fjärrvärme.

 • Var hittar jag information om konsumenträttigheter?

  Här kan du läsa mer om konsumenträttigheter.

 • Vad är energiavgift?

  Priset som betalas per levererad kWh fjärrvärme.

 • Vad är kapacitetsavgift?

  Kapacitetsavgiften debiteras företagskunder med fjärrvärme och utgår från varje enskild fastighets kapacitetsbehov och definieras som energianvändning per dygn. Avgiften fastställs av kapacitetspriset multiplicerat med abonnerad kapacitet.

  Din abonnerade kapacitet bestäms utifrån fastighetens uppmätta energibehov i förhållande till utetemperaturen under vardagar perioden november-mars.

  Varje dygn kopplas energiförbrukningen mot medeltemperaturen och på så sätt anges ett samband som blir din energisignatur. Den abonnerade kapaciteten avläses vid ortens temperaturgräns.

  Om du inte är nöjd med vår rekommendation är det möjligt att välja en annan kapacitet, valet gäller i 12 månader. Om du själv väljer en kapacitet och överstiger den, utgår en avgift för övertrassering.

  Kostnaden för abonnerad kapacitet periodiseras lika över kalenderårets dygn och du debiteras kapacitetspriset för motsvarande antal dygn på varje månadsfaktura.

 • Vad är avkylningsavgift?

  Avkylningsavgiften tillkommer när anläggningen har en sämre avkylning än delta-T 35 grader. Delta-T avser skillnaden mellan inkommande och utgående varmvatten.

  Har du sämre delta-T än 20 grader, tillkommer ytterligare en avgift.

  Avkylningsavgiften utfaller endast under månaderna november-mars och debiteras månadsvis under perioden januari-mars och november-december.

 • Vad är energirabatt?

  För kunder som förbrukar över 300 MWh finns en energirabatt. Avdraget görs per förbrukad kWh och utifrån föregående års normalårskorrigerade förbrukning.

 • Vad är energisignatur?

  Energisignatur står för din fastighets uppmätta energibehov i förhållande till utetemperaturen under vardagar perioden november till mars.

  Priset du betalar för din fjärrvärme påverkas även av dygnsmedeltemperaturen där du bor, som fastställs av SMHI. De uppmätta värdena bildar en förbrukningslinje som visar sambandet mellan utetemperatur och din fjärrvärmeförbrukning.

  Brytpunkten blir den abonnerade kapaciteten, som också är dygnsförbrukningen för fastigheten vid den temperaturen.

  Under september varje år skickar vi ut en värmebudget, som innehåller din uppskattade kostnad för nästa år som kan underlätta budgetarbetet.

  Graf; så här fungerar prissättningsmodell med energisignatur

 • Vad är effektavgift?

  Effektavgiften är kostnaden för den effekt som anläggningen behöver när det är som kallast.

  Du kan läsa mer om fjärrvärmepriserna för dig som privatperson i vår prislista.

 • Vad är debiteringsgrundande effekt?

  Detta är den effekt som behövs för att tillgodose din villas maximala behov av värme, alltså den mängd energi per sekund som måste tillföras fastigheten den dag på året då förbrukningen är som störst.

  Debiteringsgrundande effekt räknas fram genom att din normalårskorrigerade energiförbrukning i kilowattimmar (kWh) för december, januari och februari delas med ett kategorital, som för villor är 940 timmar per år. Den framräknade effekten avrundas sedan till jämna kilowatt (kW).

  Effektavgiften är en årsavgift som fördelas ut över årets 12 månader. Som lägst faktureras 7 kW.

  Detta är en del av fjärrvärmekostnaderna och du kan läsa mer om denna del och vad i övrigt du betalar till oss i vår prislista.

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP