Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Frågor och svar

Undrar du över något? Sök här:
Hittar du inte vad du söker?
Ställ din egna fråga i vårat kundforum
Till kundforumet

Alla frågor och svar

Välj kategori:

Ja, hos oss får du tillgång till vår spetskompetens både inom elhandel och energieffektivisering till ditt företag. Våra energirådgivare jobbar alltid för att sänka dina totala energikostnader.

Du kan göra stora ekonomiska besparingar på att optimera din energianvändning genom Skellefteå Krafts energitjänster.

I varje kommun finns det en energi- och klimatrådgivare. Du kan ringa eller skicka e-post till din kommun för att få kontakt med rådgivaren. Inriktningen på rådgivningen är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral. Hitta din kommunala energirådgivare hos Energimyndigheten.

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Från och med den 3 juli 2023 kommer ägare av småhus som värms upp med el eller gas kunna söka bidrag för energieffektiviseringsåtgärder. Bidraget täcker materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet och klimatskärmen, som till exempel att ansluta sitt hus till fjärrvärme.

För att bli beviljade bidrag måste vissa förutsättningar vara uppfyllda, inklusive ägandekrav, uppvärmningsmetod före åtgärden, krav på utförare, datum för materialanskaffning och vilka utrymmen som åtgärderna kan omfatta.

Förutsättningar för bidrag

  • Sökanden måste helt eller delvis äga och stadigvarande bo i småhuset.
  • Bidrag kan endast beviljas för småhus som är el- eller gasuppvärmda.
  • Utföraren av åtgärderna måste vara godkänd för F-skatt.
  • Material måste ha beställts tidigast den 8 november 2022.
  • Åtgärderna får inte genomföras i tidigare ouppvärmda utrymmen eller tillbyggnader.

Vad är klimatskärm för något?

Klimatskärmen är den del av byggnaden som separerar inomhus- och utomhusmiljön. Den består av väggar, tak, fönster och dörrar. Dess främsta syfte är att skydda byggnaden från väder och vind samt minimera energiförluster. Genom att förbättra isoleringen, använda energieffektiva fönster och dörrar samt eliminera kyla- eller värmebroar kan man öka byggnadens energieffektivitet. Åtgärder på klimatskärmen kan innefatta tilläggsisolering, fönsterbyten och vindtätning.

Möjliga energieffektiviseringsåtgärder

  • För värmesystemet kan bidrag sökas för installation av värmedistributionssystem, anslutning till fjärrvärmenät, värmepumpar, och biobränsleuppvärmning.
  • För klimatskärmen kan bidrag sökas för tilläggsisolering, fönster- och dörrbyte, samt tilläggsglasrutor.
  • Bidrag för klimatskärmsåtgärder kan endast ges om tidigare bidrag för värmesystemsåtgärder för samma hus har erhållits efter den 8 november 2022.
  • Småhusets värdeår måste vara tidigare än 1990 för att beviljas bidrag för klimatskärmsåtgärder.