Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Producera egen el

Allt fler blir så kallade mikroproducenter, vilket innebär att du producerar egen el av till exempel sol, vind eller vatten. Det tycker vi är bra!

Får du energi över när du producerar egen el? Om du har en installerad anläggning av elproduktion och uppfyller Skellefteå Krafts krav kan du sälja till oss.

Vi köper helt enkelt den el som du får över.

Ersättning av överskottsproducerad el

Om vi blir mottagningspliktiga för din el betalar vi ut en grundersättning till dig två gånger per år. När du tecknar avtal för mikroproduktion får du ersättning som grundar sig på timpriset på Nord Pool, som ändrar sig varje timme.

Har du en enskild firma eller en försäljning på mer än 80 000 kronor per år för el eller andra varor behöver du registrera dig för moms.

Inte momsregistrerad

Du får då ersättning med Nord Pools timpris samt ett tillägg på 2 öre/kWh de första fem åren.

Momsregistrerad

Du får då ersättning med Nord Pools timpris samt ett tillägg på 2,5 öre/kWh de första fem åren.

Läs mer om momsregistrering på Skatteverkets hemsida.

Producera egen el – och sälj ditt överskott

Om vi är mottagningspliktiga av din överskottsel betalar vi ut en grundersättning till dig två gånger per år. För att du ska kunna få ersättning för överskottet från din egen elproduktion behöver du vara (eller bli) elkund hos Skellefteå Kraft och teckna ett mikroproduktionsavtal hos oss. Det gör du enklast via Mina sidor eller i appen.

Du behöver också uppfylla dessa punkter för att vi ska kunna köpa din el:

  • Din anläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63A (ampere)
  • Uttag och inmatning av el ska ske via samma huvudsäkring och elmätare
  • Elmätaren ska ha två anläggningsid, ett för konsumtion och ett för produktion och generera två mätserier som ditt nätbolag ska skicka till Skellefteå Kraft
  • Mätningen av elproduktionen ska ske på timbasis
  • För närvarande köper Skellefteå Kraft inte dina elcertifikat eller ursprungsgarantier
  • Gäller endast anläggningar i Sverige

Efter att du tecknat ett mikroproduktionsavtal får du ersättning för den el du bidrar med.

Du kommer så småningom att få en separat faktura avseende din mikroproduktion, en så kallad självfaktura. På den framgår bland annat hur mycket överskottet från din elproduktion har uppgått till och hur stor din ersättning blir.

När du får din självfaktura kommer beloppet den redovisar att placeras mot din nästkommande konsumtionsfaktura.

Så får du din ersättning

Hur många gånger per år som just du får dina självfakturor baseras på din beräknade årsproduktion. Det vanligaste intervallet är att dessa fakturor skickas två gånger per år, i april samt i oktober.

Om du istället önskar få beloppet utbetalt, kontakta då vår kundservice med dina kontouppgifter.

Har du autogiro kommer du automatiskt att få beloppet utbetalt till ditt konto. Ditt elnätsbolag meddelar oss om hur mycket överskott du matat ut på elnätet.

Håll koll enkelt – direkt i mobilen

När vi mottagit uppgifterna kan du enkelt följa din konsumtion samt överskottet från din produktion genom att logga in på Mina sidor eller i vår app.

 Mikroproduktion gäller elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet och omfattas av ett särskilt abonnemang avseende både inmatning och uttag av el.

Reglerna för momsbefrielser gäller från och med 2017. Innan dess var all ersättning momspliktig.

Få hjälp från vår prisbelönta kundservice

 

Bra att veta om

finansiering och stöd vid köp av solceller

Ja tak! Jag är intresserad av solceller