Producera egen el

Allt fler blir så kallade mikroproducenter, vilket innebär att du producerar egen el av till exempel sol, vind eller vatten. Det tycker vi är bra!

Får du energi över när du producerar egen el? Om du har en installerad anläggning av elproduktion och uppfyller Skellefteå Krafts krav kan du sälja till oss.

Vi köper helt enkelt den el som du får över.

Ersättning av överskottsproducerad el

När du tecknar avtal för mikroproduktion får du en ersättning som grundar sig på ett spotpris som ändras varje timme.

Är du momsregistrerad och meddelar oss ditt momsregistreringsnummer får du dessutom ett extra tillägg på 2,5 öre per kWh inklusive moms de första 5 åren.

Om du inte är momsregistrerad får du ett tillägg på 2 öre per kWh. Efter 5 år övergår ersättningen till Nord Pools timspotpris. Spotpriset prissätts varje dag på den nordiska elbörsen Nord Pool.

För att vi ska kunna köpa din el

För att du ska kunna få ersättning för överskottet från din egen elproduktion behöver du vara (eller bli) elkund hos Skellefteå Kraft och teckna ett mikroproduktionsavtal hos oss. Det gör du genom vår kundservice.

Du behöver också uppfylla dessa punkter för att vi ska kunna köpa din el:

  • Din anläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63A (ampere)
  • Uttag och inmatning av el ska ske via samma huvudsäkring och elmätare
  • Elmätaren ska ha två anläggningsid, ett för konsumtion och ett för produktion och generera två mätserier som ditt nätbolag ska skicka till Skellefteå Kraft
  • Mätningen av elproduktionen ska ske på timbasis
  • Produktionen får inte överstiga konsumtionen på ett kalenderår
  • För närvarande köper Skellefteå Kraft inte dina elcertifikat
  • Gäller endast privatpersoner i Sverige

Så får du din ersättning

Efter att du tecknat ett mikroproduktionsavtal får du ersättning för den el du bidrar med.

Du kommer så småningom att få en separat faktura avseende din mikroproduktion, en så kallad självfaktura. På den framgår bland annat hur mycket överskottet från din elproduktion har uppgått till och hur stor din ersättning blir.

När du får din självfaktura kommer beloppet den redovisar att placeras mot din nästkommande konsumtionsfaktura.

Så får du din ersättning

Hur många gånger per år som just du får dina självfakturor baseras på din beräknade årsproduktion. Det vanligaste intervallet är att dessa fakturor skickas två gånger per år, i april samt i oktober.

Om du istället önskar få beloppet utbetalt, kontakta då vår kundservice med dina kontouppgifter.

Har du autogiro kommer du automatiskt att få beloppet utbetalt till ditt konto. Ditt elnätsbolag meddelar oss om hur mycket överskott du matat ut på elnätet.

Håll koll enkelt – direkt i mobilen

När vi mottagit uppgifterna kan du enkelt följa din konsumtion samt överskottet från din produktion genom att logga in på Mina sidor eller i vår app.

Avtalsvillkor för Mikroproduktion

 Mikroproduktion gäller elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet och omfattas av ett särskilt abonnemang avseende både inmatning och uttag av el.

Se avtalsvillkor för mikroproduktion. 

Momsregistrering

Reglerna för momsbefrielser gäller från och med 2017. Innan dess var all ersättning momspliktig.

Här hittar du frågor och svar om mikroproduktion och om du behöver vara momsregistrerad.

Till toppen
69 queries in 0.000 seconds, using 11.70MB memory
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP