Producera egen el

Allt fler blir så kallade mikroproducenter, vilket innebär att du producerar egen el av till exempel sol, vind eller vatten. Det tycker vi är bra!

Får du energi över när du producerar egen el? Om du har en installerad anläggning av elproduktion och uppfyller Skellefteå Krafts krav kan du sälja till oss.

Vi köper helt enkelt den el som du får över.

Ersättning av överskottsproducerad el

Ersättningen grundar sig på ett spotpris som ändras varje timme. Utöver spotpriset får du ett extra tillägg på 20 öre per kWh i 12 månader, inklusive moms.

Spotpriset prissätts varje dag på den nordiska elbörsen Nord Pool.

För att vi ska kunna köpa din el

  • Du ska vara eller bli elkund hos Skellefteå Kraft
  • Din anläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63A (ampere)
  • Uttag och inmatning av el ska ske via samma huvudsäkring och elmätare
  • Elmätaren ska ha två anläggningsid, ett för konsumtion och ett för produktion och generera två mätserier som ditt nätbolag ska skicka till Skellefteå Kraft
  • Mätningen av elproduktionen ska ske på timbasis
  • Produktionen får inte överstiga konsumtionen på ett kalenderår
  • För närvarande köper Skellefteå Kraft inte dina elcertifikat
  • Gäller endast privatpersoner i Sverige

Avtalsvillkor för Mikroproduktion

 Mikroproduktion gäller elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet och omfattas av ett särskilt abonnemang avseende både inmatning och uttag av el.

Se avtalsvillkor för mikroproduktion. 

Nya regler för mervärdesskatt

Från 1 januari 2017 gäller nya regler för mervärdesskatt. Om du beräknar att din momspliktiga omsättning i Sverige, under beskattningsåret 2017, kommer att vara lägre än 30 000 kronor kan du ansöka hos Skatteverket om skattebefrielse och avregistrering för moms.

Du som endast är momsskyldig på grund av försäljning av egenproducerad el till Skellefteå Kraft hamnar i normalfallet under omsättningsgränsen på 30 000 kronor.

Om du avregisterar dig för moms innan den 1 januari 2017 innebär det att du slipper fakturera, redovisa, betala in och deklarera för moms för nästa år.

Om din avregistrering för moms går igenom först efter den 1 januari 2017 så kommer du att behöva fakturera, betala in och deklarera moms för beskattningsåret 2017, för tiden fram till dess din avregistering gått igenom.

Avregistrering sker genom en ändringsanmälan via Skatteverkets blankett SKV blankett 4639 eller genom Skatteverkets e-tjänster.

När du fått ditt besked om att du inte längre är momsskyldig behöver du meddela Skellefteå Kraft detta och från vilket datum.

Årsomsättning < 30 000 kronor, frivillig momsregistering

Du kan välja att vara fortsatt momsregisterad även om din momspliktiga årsomsättning inom Sverige inte uppgår till 30 000 kronor.

Om du väljer detta alternativ innebär de nya reglerna inga förändringar i ditt förhållande med Skellefteå Kraft.

Årsomsättning > 30 000 krononor, inga förändringar

Om du beräknar att du kommer att ha en momspliktig omsättning inom Sverige som överstiger 30 000 kronor under beskattningsåret 2017 ska du fortsatt vara momsregisterad.

För dig innebär de nya reglerna inga förändringar i ditt förhållande med Skellefteå Kraft.

Senare avregistering

Om du senare skulle avregistrera dig för moms, antingen om du varit frivilligt momsregisterad eller om din årsomsättning sjunker under gränsen, måste du meddela Skellefteå Kraft detta och från vilket datum.

Mer information

För mer information kontakta Skatteverket, telefonnummer för Skatteupplysning 0771-567 567 eller 020-567 000.

Nord Pool, den nordiska elbörsen

Nord Pool, nordiska elbörsen, här följer du aktuellt spotpris.

Så gott som all handel med el inom Norden går genom Nord Pool, nordiska elbörsen.

Exempelvis säljs ungefär 90 procent av den svenska årliga elproduktionen direkt till Nord Pool Spot.

Därefter sätts elpriset timme för timme.

Följ spotpriset på Nord Pool.

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP