Producera egen el

Allt fler blir så kallade mikroproducenter, vilket innebär att du producerar egen el av till exempel sol, vind eller vatten. Det tycker vi är bra!

Får du energi över när du producerar egen el? Om du har en installerad anläggning av elproduktion och uppfyller Skellefteå Krafts krav kan du sälja till oss.

Vi köper helt enkelt den el som du får över.

Ersättning av överskottsproducerad el

När du tecknar avtal för mikroproduktion får du en ersättning som grundar sig på ett spotpris som ändras varje timme.

Är du momsregistrerad och meddelar oss ditt momsregistreringsnummer får du dessutom ett extra tillägg på 20 öre per kWh inklusive moms de första 12 månaderna.

Om du inte är momsregistrerad får du ett tillägg på 16 öre per kWh. Efter 12 månader övergår ersättningen till Nord Pools timspotpris. Spotpriset prissätts varje dag på den nordiska elbörsen Nord Pool.

För att vi ska kunna köpa din el

  • Du ska vara eller bli elkund hos Skellefteå Kraft
  • Din anläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63A (ampere)
  • Uttag och inmatning av el ska ske via samma huvudsäkring och elmätare
  • Elmätaren ska ha två anläggningsid, ett för konsumtion och ett för produktion och generera två mätserier som ditt nätbolag ska skicka till Skellefteå Kraft
  • Mätningen av elproduktionen ska ske på timbasis
  • Produktionen får inte överstiga konsumtionen på ett kalenderår
  • För närvarande köper Skellefteå Kraft inte dina elcertifikat
  • Gäller endast privatpersoner i Sverige

Avtalsvillkor för Mikroproduktion

 Mikroproduktion gäller elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet och omfattas av ett särskilt abonnemang avseende både inmatning och uttag av el.

Se avtalsvillkor för mikroproduktion. 

Momsregistrering

Reglerna för momsbefrielser gäller från och med 2017. Innan dess var all ersättning momspliktig.

Här hittar du frågor och svar om mikroproduktion och om du behöver vara momsregistrerad.

Till toppen
65 queries in 0.000 seconds, using 10.91MB memory
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP