Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Mikroproduktion – Producera och sälja el

Allt fler blir så kallade mikroproducenter, vilket innebär att du producerar egen el av till exempel sol, vind eller vatten. Det tycker vi är bra!

Får du energi över när du producerar egen el? Om du har en installerad anläggning av elproduktion och uppfyller Skellefteå Krafts krav kan du sälja el från dina solceller till oss.

Vi köper helt enkelt den el som du får över.

Ersättning – sälja el solceller 

Om du är en producent av egen förnybar el finns det flera sätt att få ersättning för din insats. Genom att dra nytta av nedanstående tre ersättningsmöjligheter kan du inte bara minska din egen elförbrukning. Du bidrar också till en hållbar framtid, samtidigt som du får belöning för din insats. 

Sälja el från solceller genererar elförsäljning

Överskottet av din el skickas ut på elnätet automatiskt. För att få betalt för den överskottsel du genererar behöver du teckna ett elhandelsavtal för mikroproduktion med det elhandelsbolag som du väljer. Säljer du till oss är det den ersättning du kan läsa om på den här sidan som gäller. 

Sälja el från solceller ger ersättning för nätnytta

Genom att tillföra el till elnätet, minskar ditt elnätsbolags kostnader för att föra el till andra kunder i ditt område. Detta kallas nätnytta, och som tack för din bidrag till att minska belastningen på nätet, kommer elnätsbolaget att betala dig en liten ersättning per producerad kilowattimme (kWh).

Sälj el från solceller och få skattereduktion

Som en extra morot för att uppmuntra solelanvändning erbjuds du en skattereduktion. För varje kilowattimme solel du matar in på elnätet kan du ansöka om en skattereduktion på ett antal ören per kWh. Detta innebär att du kan dra av denna summa från din totala skatt när du fyller i din inkomstdeklaration.

Ersättning av överskottsproducerad el

När du tecknar avtal för mikroproduktion får du ersättning som grundar sig på timpriset på Nord Pool, som ändrar sig varje timme.

Sälja el solceller

Om du inte är momsregistrerad får du ersättning med Nord Pools timpris samt ett tillägg på 2 öre/kWh de första fem åren.

Om du är momsregistrerad får du ersättning med Nord Pools timpris samt ett tillägg på 2,5 öre/kWh de första fem åren.

Du måste registrera dig för moms ifall du har en försäljning av el eller andra varor eller tjänster på 80 000 kr eller mer före moms per år, eller om du har en enskild firma.

Mer information kring momsregistrering kan du hitta på Skatteverkets hemsida.

Producera egen el – och sälj ditt överskott

För att du ska kunna få ersättning för överskottet från din egen elproduktion behöver du vara (eller bli) elkund hos Skellefteå Kraft och teckna ett mikroproduktionsavtal hos oss. Det gör du genom vår kundservice, Mina sidor eller på vår hemsida.

Du behöver också uppfylla dessa punkter för att du ska kunna sälja el till oss: 

  • Din anläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63A (ampere)
  • Uttag och inmatning av el ska ske via samma huvudsäkring och elmätare
  • Elmätaren ska ha två anläggningsid, ett för konsumtion och ett för produktion och generera två mätserier som ditt nätbolag ska skicka till Skellefteå Kraft
  • Mätningen av elproduktionen ska ske på timbasis
  • För närvarande köper Skellefteå Kraft inte dina elcertifikat eller ursprungsgarantier
  • Gäller endast privatpersoner och anläggningar i Sverige

Efter att du tecknat ett mikroproduktionsavtal får du ersättning för den el du bidrar med.

Du kommer så småningom att få en separat faktura avseende din mikroproduktion, en så kallad självfaktura. På den framgår bland annat hur mycket överskottet från din elproduktion har uppgått till och hur stor din ersättning blir.

När du får din självfaktura kommer beloppet den redovisar att placeras mot din nästkommande konsumtionsfaktura.

Sälja el solceller – Så får du din ersättning

Hur många gånger per år som just du får dina självfakturor baseras på din beräknade årsproduktion. Det vanligaste intervallet är att dessa fakturor skickas två gånger per år, i april samt i oktober.

Om du istället önskar få beloppet utbetalt, kontakta då vår kundservice med dina kontouppgifter.

Har du autogiro kommer du automatiskt att få beloppet utbetalt till ditt konto. Ditt elnätsbolag meddelar oss om hur mycket överskott du matat ut på elnätet.

Håll koll enkelt – direkt i mobilen

När vi mottagit uppgifterna kan du enkelt följa din konsumtion samt överskottet från din produktion genom att logga in på Mina sidor eller i vår app.

Mikroproduktion gäller för elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet. Det omfattas av ett särskilt abonnemang avseende både inmatning och uttag av el.

Reglerna för momsbefrielser gäller från och med 2017. Innan dess var all ersättning momspliktig.

Få hjälp från vår prisbelönta kundservice

 

Bra att veta om

finansiering och stöd vid köp av solceller

Ja tak! Jag är intresserad av solceller