Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Frågor och svar

Undrar du över något? Sök här:
Hittar du inte vad du söker?
Ställ din egna fråga i vårat kundforum
Till kundforumet

Alla frågor och svar

Välj kategori:

Elförbrukningen i våra hushåll kan se väldigt olika ut, och det finns många faktorer som avgör hur hög din elförbrukning faktiskt är: storlek på bostaden, isolering, typ av uppvärmning och elektrisk apparatur spelar alla en stor roll i din totala förbrukning.

En ungefärlig uppskattad elförbrukning kan se ut som följande: 

 • Lägenhet: 2000 kWh (i huvudsak hushållsel)
 • Villa utan elvärme: 5000 kWh/år
 • Villa med direktverkande elvärme: 20 000 kWh/år

Variationerna är dock stora mellan hushållen.

Vid frågor rörande din elförbrukning så kan du kontakta ditt elnätsbolag

Är du inom vårt elnät? På Mina sidor hittar du enkelt information som rör din förbrukning. Du är givetvis varmt välkommen att kontakta vår Kundservice, som gärna besvarar dina frågor.

 

 

All el vi levererar till privatkunder är 100% förnybar, vilket innebär att den är producerad från förnybara energikällor. Du kan läsa mer om elen du köper i vårt kundforum.

 

Vi skickar information till dig med post, cirka två månader innan ditt fasta avtal löper ut. Om du vill bli informerad när ditt avtal löper ut via e-post så finns tillvalet under fliken ”notifieringar” på Mina sidor

Du kan hitta slutdatum på fakturaspecifikationen, i avtalsbekräftelsen och på Mina sidor. 

Glömt att teckna avtal?

Om du inte gjort ett aktivt val så går du per automatik över till vårt anvisade avtal. Vårt anvisade avtal är ett obundet rörligt avtal, utan några extra påslag eller kostnader. Du kan läsa mer om vårt anvisade avtal här.

Du hittar våra aktuella erbjudanden och avtal på Mina sidor, på vår hemsida och i appen.

Ja, Bra miljöval el finns att välja till på ditt elavtal.

Skellefteå Kraft har licens att använda Svenska Naturskyddsföreningens varumärke ”Bra miljöval” för märkningen av el. Som kund kan du lägga till och betala för märkningen. Summan går till Svenska Naturskyddsföreningens fond.

För aktuellt pris och köp av Bra miljöval el kontaktar du Kundservice. 

100 % förnybar el

Hos Skellefteå Kraft får du alltid ett elavtal med 100 % förnybar el, läs mer om ursprungsmärkt el.

Ett fast elpris ger dig samma pris per kilowattimme oavsett vad som händer på elmarknaden under den avtalsperiod som du har valt. Beloppet på din faktura kommer variera beroende på hur många kilowattimmar du förbrukar varje månad.

Ett rörligt elpris innebär att priset per kilowattimme varierar från månad till månad utifrån svängningarna på elmarknaden. Hur mycket el du använder varje månad påverkar sen den totala kostnaden, precis som med ett fast elpris.

Se vår film där vi förklarar skillnaden.

Din elkostnad består av två delar: elnätskostnad och elhandelskostnad.

Vilket elnätsbolag har jag?

Vilket elnätsbolag du är kund hos är geografiskt bestämt, och beror på var din anläggning finns. Bor du i Skellefteå till exempel, där Skellefteå Kraft äger och ansvarar för elnätet, kommer du att ha Skellefteå Kraft som elnätsbolag.

Vad betalar jag för?

Ditt elnätsbolag äger och underhåller ledningarna i ditt område och ansvarar för att elen transporteras till din anläggning. Elnätsbolagens prissättning kontrolleras av Energimarknadsinspektionen.

Ska du flytta?

Vid en flytt är det viktigt att du först tecknar ett elnätsavtal med elnätsbolaget som äger elnätet i området. När detta är gjort och du fått ditt anläggnings-ID och startdatum är du redo att teckna ditt elhandelsavtal.

Elhandel

Du kan välja att ha ditt elhandelsavtal hos vilken elhandelsleverantör du vill. Elhandelsavtalet avser den el du förbrukar.

Vissa elföretag är enbart elhandelsföretag och äger inga elnät, medan Skellefteå Kraft är både elnätsägare och elhandelsföretag.

Se vår film där vi förklarar skillnaden mellan elnät och elhandel.

Du kan säga upp ditt avtal via mejl eller direkt hos vår Kundservice. Vårt rörliga avtal har ingen uppsägningstid eller bindningstid. Det innebär att ditt befintliga avtal upphör automatiskt när du tecknar ett nytt avtal på samma anläggning. 

Dags att flytta?

Om du vill säga upp ditt elavtal för att du ska flytta så behöver du först och främst kontakta ditt elnätsbolag. Du läsa mer om hur en flytt går till här.

För att se våra aktuella elpriser skriver du in ditt postnummer här. Ditt postnummer är viktigt, då priserna ser olika ut i varje elområde. På nästa sida har du möjlighet att teckna elhandelsavtal. 

Mina sidor kan du som befintlig kund se över dina aktuella avtal, eller förnya ett avtal som är på väg att löpa ut.

 

 

Ja, absolut! Allt du behöver för att betala timpris är ett rörligt avtal med vårt kostnadsfria tillägg Timme för timme. Du hittar mer information här.

Om du har fler funderingar kring timpris och Timme för timme så är du varmt välkommen att kontakta Kundservice, som gärna besvarar dina frågor. 

 

 

 

Uppdaterat 2023-01-10

 • Regeringen har föreslagit ett nytt elprisstöd som ska ges till hushåll i hela Sverige.
 • Stödet kommer baseras på perioden november och december 2022.
 • Det här elprisstödet planeras delas ut under våren 2023, efter utdelningen av det första elprisstödet.
 • Det är inte beslutat hur stort det här eventuella elstödet kommer att bli.

Vad händer nu:

• Svenska kraftnät ska inkomma med en ny ansökan till Energimarknadsinspektion för perioden november – december 2022.
• När Energimarknadsinspektionen godkänt ansökan går regeringen vidare och remitterar en förordning.
• Regeringen planerar att besluta om förordningen under februari månad.

Det tidigare beslutade elprisstödet till elområde 3 och 4 beräknas som tidigare börja administreras i februari månad. Regeringen kan idag inte säga närmare än ”till våren” när det bli aktuellt med utbetalning av det nya stödet för november-december 2022.
Det är heller inte beslutat hur mycket ett eventuellt elprisstöd kommer att bli.

2022-12-28

Regeringen har meddelat att det beslutade stödet endast kan betalas ut till privatpersoner och ger ett nytt uppdrag till Svenska kraftnät om att ansöka om ett nytt elstöd till näringsidkare och juridiska personer.

Svenska kraftnät har tagit del av det nya regeringsuppdraget. De kan inte säga någonting om detta stöd ännu.

Regeringen avser att inom en snar framtid återkomma med besked om när utbetalningarna till företag och andra organisationer kan ske.

 

Regeringen informerar 2022-11-30

Regeringen kommer hantera utbetalningen först till hushållen till följd av Energimarknadsinspektionens beslut:

• Första steget utbetalning till hushållen
• Andra steget utbetalning till företag, andra organisationer och föreningar
• Nu remitteras en förordning
• Därefter fattar regeringen beslut om förordningen
• Förordningen möjliggör för Svenska Kraftnät och Försäkringskassan att hantera utbetalningarna.

Utbetalning av elstödet

 • Försäkringskassan kommer att betala ut stödet till elkunderna
 • Planeringen är att utbetalningarna ska påbörjas under februari om inget oförutsett inträffar
 • Utbetalningarna till hushållen kommer att ske med automatik, kräver ingen ansökan.

2022-11-18

Detta är stödnivåerna som framtagits:

 • SE4: 0,79 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022.
 • SE3: 0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022.
 • SE1 och SE2: Stöd utgår inte eftersom medelpriset har inte nått upp till det nationella referenspriset.

2022-10-27

Idag presenterade regeringen ett förslag på elprisstöd för perioden 2021-10-01 till och med 2022-09-30.
 
Det är både privatkunder och företagskunder i elområde 3 och 4 som får ta del av stödet. 
 
Det är Försäkringskassan som kommer att hantera utbetalning av elprisstödet. Hur och när det kommer att betalas ut vet vi inte än.

 

 

Du kan teckna avtal direkt på vår hemsida. Du är också varmt välkommen att kontakta vår Kundservice, som gärna hjälper dig om du har frågor kring elavtal.

Vid avtalstecknandet behöver du ha tillgång till ditt anläggnings-ID, områdes-ID samt vilket datum vi kan starta avtalet med dig. Vi rekommenderar att du själv kontaktar din leverantör för att säga upp ditt elavtal och för att ta reda på när du är fri att byta.

Om du inte är nöjd vill vi försöka lösa ärendet direkt med dig. Vi anstränger oss alltid för att vara så tydliga som möjligt.

Här kan du läsa mer om konsumenträttigheter.

Nyhetsmedia rapporterar att vissa energibolag har för avsikt att åberopa force majeure, vilket innebär att man häver kunders fasta elhandelsavtal. Skellefteå kraft har inga planer på att åberopa force majeure.

Skellefteå Krafts rörliga elpris är vårt inköpspris.

De flesta elhandelsföretag använder sig idag av ett så kallat volymvägt elpris.
Det innebär att vi köper in elen från Nord Pool varje timme där aktuella timpriset multipliceras med mängden el som beräknas att våra kunder förbrukar samma timme. I slutet av månaden räknas snittet av detta pris ut. Detta snittpris samt ursprungsgarantier utgör vårt inköpspris.

Vårt inköpspris uppdateras varje månad. Läs gärna mer om historiska elpriser och elcertifikat.

Hos oss kan du även välja att kostnadsfritt teckna timme för timme-tillägg. Då fakturerar vi dig för din förbrukning timme för timme, enligt Nord Pools timpris timme för timme plus påslag, elcertifikatsavgift, ursprungsgarantier och moms. Läs gärna om timme för timme-tillägget

Medeltimpriset som presenteras av nordiska elbörsen Nord Pool varje månad är ett pris där varje timpris räknas ihop och divideras med antal timmar på månaden.

Vi köper in el utifrån förbrukningsprognoserna för att kunna täcka upp kundernas behov och vi försöker tajma detta till när elpriset är som billigast. Om förbrukningen väntas vara hög under de dyrare timmarna kan däremot inköpspriset bli högre än medeltimpriset på Nord Pool.

Med tillvalet Min Stora Dag så skänker du 0,25 öre/kWh till Stiftelsen Min Stora Dag. Samtidigt skänker Skellefteå Kraft lika mycket pengar.

Stiftelsen Min Stora Dag blev grundad år 2000 för att ge allvarligt sjuka barn och unga extra kraft och glädje i en tuff vardag. Genom Stiftelsen får varje år omkring 5 000 personer som kämpar uppleva sin egen Stora Dag.

Du kan välja till Min stora dag oavsett om du väljer ett rörligt eller fast elhandelsavtal.

Du kan läsa mer om Min stora dag här.

Timpris, också kallat spotpris, är det pris vi elhandelsföretag köper in elen för. Det bestäms och justeras varje timme av den nordiska elbörsen Nord Pool, och ligger till grund för det pris du får på ett rörligt avtal. 

Det är framför allt rörliga elavtal och timprisavtal som påverkas av timpriset.

Du kan teckna om ditt befintliga fasta avtal upp till 6 månader innan det löper ut. Du kan fortsätta med samma avtalsform som tidigare, eller byta till något som passar dig bättre för stunden. Vårt rörliga avtal har ingen bindningstid eller uppsägningstid, vilket innebär att du är fri att teckna ett nytt avtal när du vill. Du som redan är kund kan teckna om ditt avtal på Mina sidor och i vår app. 

När du tecknar om ditt avtal så är det alltid till dagens priser.

Du är också varmt välkommen att kontakta vår Kundservice, som gärna hjälper dig att teckna om ditt avtal.

 

 

 

När du tecknar avtal med oss så godkänner du också våra villkor för avtalet. Det innefattar de allmänna avtalsvillkoren för el, samt våra särskilda avtalsvillkor.

Här kan du hitta våra avtalsvillkor.

Har du fler frågor? Då är du varmt välkommen att kontakta vår Kundservice, som gärna besvarar dina frågor.

Du kan hitta vårt rörliga pris på din faktura, mina sidor, vår hemsida och i vår app. Kom ihåg att det rörliga pris som presenteras avser föregående månad.

Du kan också se var vårt rörliga pris legat historiskt sett. Det rörliga elpriset är angivet i öre/kWh exklusive elcertifikatsavgift, moms och påslag.

Är det timpriser du söker? Klicka här.

Du har alltid 14 dagars ångerrätt när du tecknar avtal med oss. Om du vill ångra ditt avtal så är du varmt välkommen att kontakta vår Kundservice, som gärna hjälper dig.

Du kan också ångra ditt avtal igenom att fylla i vår blankett för ångerrätt. Du hittar vår postadress på blanketten. 

 

Tillsvidarepris, eller anvisat avtal, är en avtalsform som du får hos många elleverantörer när du inte har gjort något aktivt val. Ett tillsvidarepris ligger ofta betydligt högre i pris än andra avtalsformer.

Inga extra avgifter

Vi på Skellefteå Kraft har tagit bort tillsvidarepriset på vårt anvisade avtal. Vårt anvisade avtal är ett obundet rörligt avtal, utan några extra påslag eller kostnader. Läs mer om vårt beslut att ta bort tillsvidarepriset.

Glömt att teckna avtal?

Du kan hitta våra aktuella erbjudanden och avtal på Mina sidor, på vår hemsida och i appen. Du är självfallet varmt välkommen att kontakta vår Kundservice, som gärna hjälper dig att teckna avtal. 

Ja, du kan bryta ditt fasta avtal mot en avgift, allt enligt de allmänna avtalsvillkoren.
 
Avgiften blir beräknad utifrån kvarvarande längd på avtal, din årsförbrukning och det aktuella prisläget. Det tillkommer också en administrativ kostnad.
 
Du kan kontakta Kundservice om du behöver hjälp att räkna ut din avgiftsberäkning.