Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Rörligt elpris – alltid med 100 % förnybar el

Gillar du att vara flexibel och följa elmarknadens svängningar? Då kan ett rörligt elpris passa dig.
Ett rörligt elpris baseras på det inköpspris som vi köper in elen för. Det varierar månad för månad, och är olika beroende på var du bor i Sverige. Se elpriset just nu. 
 

Så här beställer du elavtal med rörligt elpris

Just nu erbjuder vi el till inköpspris. Det innebär att vi bjuder dig på påslag och månadskostnader de första 6 månaderna du är kund hos oss. En bra start, kort sagt.

Beställ elavtal med rörligt elpris

Tillval till rörligt elpris

Min Stora Dag

Genom att välja tillvalet Min Stora Dag bidrar du med 0,25 öre/kWh till Stiftelsen Min Stora Dag. Samtidigt matchar Skellefteå Kraft detta belopp ekonomiskt.

Stiftelsen Min Stora Dag grundades år 2000 med syftet att ge allvarligt sjuka barn och unga extra styrka och glädje i deras utmanande vardag. Dessutom får årligen omkring 5 000 individer som kämpar, möjligheten att uppleva sin alldeles egna Stora Dag.

Priser just nu

Pris just nu

Priset uppdaterades senast

Vad är ett rörligt elpris?

Vi baserar det rörliga elpriset på vårt inköpspris för den aktuella månaden. Priset varierar månadsvis och skiljer sig beroende på din plats i Sverige.

Det rörliga priset som presenteras grundar sig alltid på föregående månads inköpskostnad. Därför kan det vara utmanande att förutse prisnivån i framtiden.

Din månatliga elkostnad påverkas även av din faktiska elförbrukning – oavsett om den är hög eller låg.

Skillnaden mellan fast och rörligt elpris


Det rörliga elpriset ändras beroende på hur mycket el kostar på marknaden. Ibland kan det vara billigare när folk använder mindre el, men dyrare när många använder mycket eller om det finns problem med elproduktionen. Ett fast elpris är mer konstant, men du kan missa chansen att spara pengar om elpriset sjunker.

När du väljer mellan fast och rörligt elpris bör du tänka på hur mycket risk du är redo att ta och om du kan hantera prissvängningar.

Prisprognoser

Eftersom spotpriset är volatilt och förändras snabbt, kan många elleverantörer erbjuda prisprognoser till sina kunder. Dessutom gör Skellefteå Krafts analytiker flera gånger i månaden en analys av marknadsläget. Denna prognos ger en uppskattning av hur priserna kommer att variera under en viss tidsperiod, vilket hjälper dig att fatta informerade beslut om när du ska använda mer eller mindre el.

Faktorer som påverkar det rörliga elpriset

Rörligt elpris är en typ av elprissättning som varierar över tid baserat på utbud och efterfrågan på elmarknaden. Istället för att ha ett konstant pris under hela avtalsperioden, ändras rörligt elpris vanligtvis från timme till timme eller dag till dag beroende på flera faktorer. 

Efterfrågan och utbud

På elmarknaden ändras utbudet och efterfrågan på el ständigt, vilket skapar en komplicerad ekonomisk situation. När det är mycket efterfrågan, särskilt när människor använder mycket el, kan priserna gå upp. Å andra sidan, när efterfrågan är låg, kan priserna istället sjunka.

Elbörsen

I flera länder finns elbörsar där elproducenter och leverantörer möts för att handla med el. Priset på el bestäms genom auktioner och handel på dessa börsar. Därför speglar spotpriset den aktuella balansen mellan utbud och efterfrågan på el.

Andra variabler som påverkar priset

Det finns flera saker som påverkar det föränderliga elpriset. Först och främst handlar det om hur mycket el som finns tillgänglig jämfört med hur mycket människor vill ha (efterfrågan). Om många vill ha el samtidigt, kan priset gå upp. Å andra sidan, om det finns mycket el tillgänglig, kan priset gå ner.

Vädret spelar också roll. Om det är soligt och blåsigt kan priset på el gå ner, eftersom sol- och vindkraft kan användas. Däremot om det är dåligt väder och det är lite sol eller vind, kan priset på el gå upp.

Det kostar också pengar att göra el. Om det blir dyrare att producera el, till exempel om priset på bränsle ökar, kan priset på el också öka.

Dessutom, om det finns mycket el från förnybara källor som sol och vind, kan priset på el bli lägre, eftersom dessa källor är billigare och bättre för miljön.

Vidare kan politiker och regeringar påverka priset på el genom att bestämma regler och lagar om hur el ska produceras och säljas.

Det är viktigt att tänka på att allt detta samverkar och gör att priset på el kan ändras från dag till dag. 

Hur beräknas rörligt elpris?

Elhandelsföretagen köper in den elektricitet som deras kunder använder varje timme. De köper elen varje dag från Nord Pool Spot, som är en marknadsplats där alla aktörer på elmarknaden handlar med elektricitet.

När månaden är slut, samlar elhandelsbolaget in information från nätbolagen om hur mycket varje kund har förbrukat.

Det pris som elhandelsbolaget sedan fakturerar är en kombination av det pris de betalade för elen under föregående månad, tillsammans med olika avgifter. Dessa avgifter inkluderar handelsavgifter till Nord Pool, balansansvarsavgift, kostnader till Svenska kraftnät och kostnader för ursprungsmärkt el, bland andra. Dessutom lägger elhandelsföretaget till en marginal för att täcka sina egna kostnader och göra vinst.

Det totala beloppet som faktureras är utan moms, så det läggs sedan till en moms på 25%. Denna moms skickas vidare till staten av elhandelsföretaget.

Fördelar och nackdelar med rörligt elpris

Ett rörligt elavtal påverkar elanvändaren med både fördelar och nackdelar. Flexibilitet och möjlighet till lägre kostnader under perioder med låga elpriser utgör fördelar med ett rörligt elavtal. Å andra sidan kan det vara osäkert och utmanande att uppskatta kostnader, samt medföra risk för högre kostnader vid prishöjningar. Därför är det av stor vikt att noggrant överväga sina egna behov och tolerans för ekonomiska risker innan man väljer vilken typ av elavtal som passar bäst.

6 fördelar med rörligt elpris

Rörligt elpris, även känt som spotpris eller timpris, har flera fördelar som kan vara lockande för konsumenter och företag.

 1. Kostnadseffektivt

  Först och främst är rörligt elpris generellt sett mer kostnadseffektivt på lång sikt. Genom att anpassa sig till det aktuella marknadspriset har du möjlighet att dra fördel av prisminskningar.

 2. Responsivt till marknaden:

  Genom att knyta ditt elpris till de dagliga eller timvisa variationerna på elmarknaden får ditt prissättningssystem hög reaktivitet. Detta gör att du kan dra nytta av de lägre priserna när det finns gott om el.

 3. Ökad medvetenhet:

  Rörligt elpris har en annan fördel som främjar ökad medvetenhet kring elanvändningen. Eftersom priset varierar baserat på tidpunkten och efterfrågan, ökar chansen att konsumenter och företag anpassar sitt energibeteende. Detta kan inkludera att använda apparater när priserna är lägre. Detta steg mot anpassning av användningen bidrar till både ekonomiskt smartare elanvändning och ett mer hållbart energianvändande. Dessutom kan denna medvetenhet ha en positiv påverkan på miljön genom att minska elanvändningen under perioder med högre efterfrågan.

 4. Flexibilitet:

  Rörligt elpris erbjuder en utökad flexibilitet när det gäller att hantera din ekonomi och budget. Dessutom, genom att utnyttja perioder med låga priser, kan du på ett smart sätt utföra energiintensiva uppgifter under dessa tider. Detta tillvägagångssätt ger dig möjligheten att jämna ut dina utgifter över tiden och skapa en balans i din ekonomi. Genom att göra de större energiförbrukande aktiviteterna, som tvättning och matlagning, när elpriset är lägre, kan du potentiellt spara pengar. Samtidigt har du chansen att minska din ekonomiska belastning under perioder när elpriset är högre. Slutligen, genom att anpassa din energianvändning efter de skiftande priserna, kan du mer effektivt fördela dina kostnader och få ut mesta möjliga av ditt elprisavtal.

 5. Möjlighet till besparingar:

  Genom att vara medveten om elmarknadens svängningar och fatta smarta beslut när du använder el kan du potentiellt spara pengar i jämförelse med att ha ett fast elpris. Genom att vara aktiv och strategisk med din elförbrukning kan du på lång sikt uppnå betydande besparingar.

 6. Förståelse för energimarknaden:

  Genom att välja ett rörligt elpris får du en unik möjlighet att fördjupa din förståelse för energimarknaden och dess dynamik. Det ger dig en praktisk inblick i hur utbud och efterfrågan påverkar prissättningen på el, vilket i sin tur bidrar till en ökad medvetenhet om den globala energiekonomin. Dessutom ger denna medvetenhet dig förmågan att fatta mer välinformerade beslut kring din egen energikonsumtion.

  Vidare, genom att ta del av och reagera på de föränderliga priserna, lär du dig att identifiera möjligheter att optimera din användning av el. Detta påverkar i sin tur din ekonomi och hållbarhet positivt. Du kan enkelt anpassa din energikonsumtion till perioder med lägre priser och undvika de tider då priserna är högre. Denna insikt om sambandet mellan ditt elpris och energimarknaden bidrar till din egen kunskap och medvetenhet om hur olika faktorer kan påverka både din plånbok och din miljöpåverkan.

Nackdelar med ett rörligt elpris

 • Ostadighet i priser:

  Ett rörligt elavtal kan vara osäkert när det gäller priser eftersom de kan variera över tid. Dessutom, om elpriserna plötsligt stiger, kan din elkostnad öka betydligt. Detta kan vara problematiskt för hushåll eller företag med stram budget eller begränsade ekonomiska resurser.

 • Svårigheter att budgetera:

  Eftersom priset på el kan variera kan det vara svårt att förutsäga och budgetera för elkostnader. Det kan göra det svårare att planera och hålla koll på utgifterna. Detta kan vara en nackdel för de som föredrar stabilitet och förutsägbarhet i sin ekonomi.

 • Risk för höga kostnader:

  Om det inträffar en plötslig ökning av elpriserna på marknaden, kan elkostnaderna för ett rörligt elavtal stiga avsevärt och överstiga vad de skulle vara med ett fastprisavtal. För hushåll eller företag som inte kan justera sin elförbrukning eller skydda sig mot stora prisstegringar, kan detta skapa en betydande ekonomisk utmaning.

  I händelse av en elprisökning kan den högre kostnaden bli en påtaglig börda, särskilt för de som inte har flexibiliteten att ändra sitt energibeteende eller att hantera oväntade ekonomiska påfrestningar. Därför är det viktigt att vara medveten om dessa risker och överväga både ditt ekonomiska utrymme och din risktolerans innan du beslutar om ett rörligt elavtal. Dessutom kan vara förberedd och ha en plan för att hantera eventuella större prishöjningar hjälpa till att mildra dessa potentiella ekonomiska påverkningar.

På Nord Pool, nordiska elbörsen, kan du följa aktuellt timpris. Så gott som all handel med el inom Norden går genom Nord Pool. Exempelvis säljs ungefär 90 procent av den svenska årliga elproduktionen direkt till Nord Pool Spot. Därefter sätts elpriset timme för timme.

För dig som vill se hur elpriset sett ut över tiden, ta en titt på historiska elpriser.

Därför ska du välja rörligt elpris hos Skellefteå Kraft

När du blir kund hos Skellefteå Kraft får du flera goda ting på köpet.

Schysst elhandel

Skellefteå Kraft certifierades för Schysst elhandel 2020. Det innebär att vi avger ett antal löften som ska göra det enklare för dig att känna dig trygg i ditt val av avtal och elhandelsföretag.

Vi bjuder på ett års medlemskap hos Villaägarna

Har du en villa? Vad bra! Då får du som blir kund hos oss ett års kostnadsfritt medlemskap hos Villaägarna – till ett värde av 468 kr per år. Finns det en lokal villaägarförening där du bor, ingår även medlemskap där utan extra kostnad. Erbjudandet skickas ut till dig ca 4 veckor efter du tecknat ditt elavtal hos oss.

Det här ingår i medlemskapet:

 • Medlemsmagasinet Villaägaren – Läs inspirerande reportage, granskande artiklar och gör-det-själv-tips. 6 utgåvor, värde 350 kr.
 • Kostnadsfri rådgivning – Sveriges mest kompletta expertrådgivningstjänst för ditt boende.
 • Bättre boendevillkor – En stark organisation som arbetar för att tillvarata villaägarnas intressen.
 • Unika medlemsrabatter – Upp till 30 % rabatt hos många av Sveriges mest välkända företag.
 • Välkomstcheckar – 100 kr hos Beijer Byggmaterial, 100 kr hos Flügger färg, 100 kr hos Comfort-kedjan och 100 kr i Medlemsshopen vid köp över 500 kr.

Erbjudandet gäller endast hushåll som för närvarande inte är medlemmar hos Villaägarna eller har varit medlemmar de senaste 12 månaderna.

Mervärden, produkter och tjänster med hög vardagsnytta

Som kund hos oss får du tillgång till en mängd produkter och tjänster som hjälper dig och ger dig hållbara lösningar i vardagen.

Efter att du valt 100 % förnybar el från oss hittar du alla dina erbjudanden på Mina sidor. I vår app hittar du också mycket information, från din egen förbrukningsstatistik till uppdateringar vid eventuella driftstörningar.

Prisbelönt kundservice i toppklass

Sveriges energikunder har flera år i rad rankat Skellefteå Kraft som en av branschens främsta när det kommer till kundservice.

Jätteroligt tycker vi, för vi är hellre bäst än störst. Läs mer om vad våra kunder tycker om oss på Reco, Trustpilot och Svenskt kvalitetsindex, SKI.

Branchens nöjdaste kunder? Jo man tackar! Enligt en undersökning från Evimetrix så har Skellefteå Kraft branschens nöjdaste kunder och är det energibolag som man mest sannolikt skulle rekommendera. Läs mer om utmärkelsen här.

Historiska elpriser

Vill du se hur vårt elpris sett ut över tiden, ta en titt på våra historiska elpriser.

Vi tillhandahåller uteslutande 100 % förnybar el

Den elektricitet vi erbjuder är alltid helt och hållet förnybar och försedd med ursprungsmärkning. Dessutom förvärvar vi din elektricitet från elbörsen Nord Pool, samtidigt som vi är en väsentlig aktör inom förnybar energiproduktion med egna anläggningar för både vindkraft, vattenkraft och bioenergi. Vattenkraft har varit en central del av vår energiproduktion i över ett sekel.

Finns det någon distinktion mellan begreppen ”förnybar el” och ”förnyelsebar el”?

Nej, det finns ingen skillnad mellan termerna ”förnybar el” och ”förnyelsebar el”. Båda uttrycken används aktivt för att beskriva samma grundläggande koncept. Det handlar om elektricitet som genereras genom användning av naturligt förnybara energikällor som inte utarmas över tiden. Dessa energikällor inkluderar solenergi, vindkraft och vattenkraft.

Såväl uttrycket ”förnybar el” som ”förnyelsebar el” används för att tydligt framhäva hållbarheten och långsiktigheten hos dessa energikällor. Detta görs i motsats till icke-förnybara alternativ såsom kol, olja och naturgas. De senare är ändliga resurser med negativa miljökonsekvenser. I kontrast minimerar produktionen av förnybar el koldioxidutsläpp och minskar miljöpåverkan. Båda termerna kan användas växelvis för att beskriva samma typ av energiproduktion.

Vad är skillnaden mellan ett rörligt elavtal och ett rörligt elpris?

Inom energibranschen använder vi ofta termerna ”rörligt elavtal” och ”rörligt elpris”, och de har en nära koppling till varandra. Ett rörligt elavtal representerar den övergripande avtalsformen där kunden överenskommer att följa det aktuella rörliga elpriset på marknaden. Å andra sidan är det rörliga elpriset den faktiska prissättningen som används för att beräkna kundens kostnad enligt det rörliga avtalet.

Rörligt elavtal

Ett rörligt elavtal innebär att ett elhandelsbolag och en kund ingår en överenskommelse om prissättning och köpvillkor för elektricitet. Inom ramen för detta avtal kan priset på elen variera över tid beroende på förändringar på den aktuella elmarknaden. Dessutom motsvarar kundens kostnad inom ett rörligt elavtal det aktuella priset på elen på marknaden vid varje specifik tidpunkt. Elpriset kan variera från timme till timme eller enligt andra tidsintervall och reflekterar oftast det aktuella spotpriset på marknaden.

Rörligt elpris

Ett rörligt elpris innebär den faktiska kostnaden för elektricitet, baserad på det rörliga priset som fastställs i ett rörligt elavtal. Dessutom utgör det den summa som kunden betalar för sin el enligt det varierande priset, vilket kan ändras över tiden. Det rörliga elpriset är direkt kopplat till spotpriset på elmarknaden. När spotpriset ökar, stiger även det rörliga elpriset som kunden betalar, och när spotpriset sjunker, minskar även det rörliga elpriset.

Vanliga frågor och svar om rörligt elpris

Få hjälp från vår prisbelönta kundservice

 

Är du redan kund?

Logga in på Mina sidor

Du kan bland annat teckna elavtal, se dina fakturor och följa din förbrukning.

Skillnaden mellan timpris, fast och rörligt elpris

Se filmen som förklarar.

Aktuellt på elmarknaden

Skellefteå Kraft är certifierade enligt Schysst elhandel

Som kund ska du känna dig trygg och kunna lita på din elleverantör.

 

Vad menar vi med 100 % förnybart? 

Ta del av dina konsumenträttigheter