Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Fakta om solceller

Är solceller verkligen miljövänliga? Och vad är egentligen skillnaden mellan solceller och solpaneler? Här kommer du att få svar på dessa frågor och mycket mer intressant fakta om solceller!
 

Visste du detta om solceller?

Solens Energi är 100% förnybar och dessutom oändlig

Visste du att solen bildades för ungefär 4,5 miljarder år sedan? Dessutom har den tillräckligt mycket väte kvar för att kunna lysa i 4,5 miljarder år till. I omställningen till 100 % förnybar energi har solen grym potential! På bara två timmar ger den jorden lika mycket energi som hela världens befolkning använder under ett helt år. Det är verkligen en fascinerande aspekt att tänka på när det gäller solenergi.

Solceller i Sverige

Det går bra att installera solceller i Sverige. Även om vi har korta dagar och låg solinstrålning under vintermånaderna, finns det flera faktorer som gör solceller till en praktisk och fördelaktig lösning i landet. Till exempel är solcellerna effektivare om det soligt och kallt, än soligt och varmt. Ofta producerar solcellerna bättre under våren än mitt i sommaren. 

Fungerar genom fotovoltaisk effekt

Solceller fungerar genom fotovoltaisk effekt, vilket innebär att de omvandlar solens ljusenergi direkt till elektrisk energi. Dessutom genererar solceller ren och förnybar energi utan att avge växthusgaser eller andra föroreningar.

Solceller har en lång livslängd

Solceller har en genomsnittlig livslängd på 25-30 år eller mer, och moderna solceller har ofta garantier som sträcker sig upp till 25 år.

Solenergi används även i rymden

Solceller används även i rymden för att driva satelliter och rymdfarkoster. I rymden är solens strålar starkare och mer konstanta.

Första solcellen uppfanns på 1800-talet

Den första solcellen uppfanns år 1883 av den amerikanske uppfinnaren Charles Fritts. Även om denna tidiga solcell inte hade en lika hög effektivitet som dagens modeller, var den ändå ett viktigt steg mot att använda solens ljus för att generera elektricitet.

Skellefteå Krafts erbjudande

  • Produkter från noga utvalda leverantörer.
  • Kvalificerade installatörer.
  • För- och färdiganmälan till din nätägare.
  • Trygga garantier.

För- och nackdelar med solceller

Solceller erbjuder faktiskt en rad fördelar, såsom låga driftskostnader och minskad miljöpåverkan. Å andra sidan har de också några nackdelar som det är viktigt att ta i beaktning när man överväger att skaffa solceller. Nedan har vi sammanställt de främsta för- och nackdelarna med solceller, så att du kan fatta ett välgrundat beslut.

Fördelar:

 • 100% förnybar energi 
 • Näst intill underhållsfritt
 • Håller länge
 • Höjer värdet på huset
 • Minskar elräkningen

Nackdelar:

 • Beroende av solljus
 • Initial investering
 • Ojämn årsproduktion
 • Påverkas av skugga och placering

Solceller och miljöpåverkan

Solceller har en positiv inverkan på miljön, eftersom de inte bara minskar utsläppen av växthusgaser utan även minskar beroendet av fossila bränslen. Dessutom spelar de en viktig roll i att skydda våra värdefulla naturresurser och främjar hållbarheten. Genom att göra valet att använda solenergi bidrar vi aktivt till att skapa en renare och mer hållbar värld för nuvarande och kommande generationer.

Därför är solceller ett miljövänligt alternativ

Förutom vid tillverkningen av solceller så är det faktiskt ett utmärkt miljövänligt alternativ av flera anledningar. För det första omvandlar solceller solens ljusenergi till elektrisk energi utan att avge växthusgaser, partiklar eller andra föroreningar. Som ett resultat minskar de kraftigt utsläppen av skadliga ämnen och bidrar till en renare luft och vattenmiljö. Dessutom har solceller en fördel i att de inte använder vatten eller andra naturresurser för att producera elektricitet, i motsats till många andra energikällor. Denna aspekt är särskilt positiv eftersom det minskar trycket på våra värdefulla naturresurser.

Ett annat exempel på varför solceller är ett bra alternativ ur miljösynpunkt är att ju mer elektricitet vi kan producera med hjälp av solenergi, desto mer minskar vårt beroende av fossila bränslen som olja, kol och naturgas. Denna förändring reducerar inte bara miljöpåverkan utan minskar även sårbarheten för prisfluktuationer och geopolitiska konflikter som ofta är kopplade till användningen av fossila bränslen.

 

Solceller - Solkraft, en del av framtidens energi. Här monteras solcellspaneler på industrihuset strax utanför Skellefteå

Tillverkning

Solceller anses vara en miljövänlig energikälla när de används, men deras tillverkning har vissa miljömässiga utmaningar. Dessa inkluderar utvinning av råmaterial, energiförbrukning, användning av kemikalier och avfallshantering samt transport. Trots dessa utmaningar minskar miljöpåverkan över tid på grund av teknologiska framsteg och hållbarhetsåtgärder. Solceller har fortfarande en positiv miljöpåverkan när man tar hänsyn till deras långa livslängd och deras förmåga att producera ren och förnybar energi. Forskning och innovation fortsätter att förbättra solcellers miljöprestanda.

Vanliga frågor om solceller

Hur fungerar solceller?

Solceller fungerar genom att effektivt omvandla solens ljusenergi direkt till elektrisk energi med hjälp av en process som kallas fotovoltaisk effekt.

Är solenergi effektiv?

Ja, solenergi är faktiskt mycket effektiv eftersom solceller har förmågan att omvandla en betydande del av solens energi till användbar elektricitet. Dessutom förbättras effektiviteten kontinuerligt tack vare framsteg inom nya teknologier och innovationer.

Hur installeras solpaneler?

Solpaneler installeras vanligtvis på tak eller markytor genom att säkra dem med specialdesignade stödsystem och sedan ansluter man dem till ett elektriskt system.

Hur mycket energi kan solceller generera?

Mängden energi som solpaneler kan generera beror på flera faktorer, såsom plats, panelstorlek och nivån av solinstrålning. Som riktmärke kan en genomsnittlig solcellsanläggning generera tusentals kilowattimmar med elektricitet per år. En solpanel genererar kring 400-500kWh per panel men det kan vara mindre eller mer beroende på var den finns, hur mycket taket lutar och i vilket väderstreck.

Är solceller ekonomiskt fördelaktigt?

Ja, solenergi kan vara ekonomiskt fördelaktig på lång sikt genom minskade elräkningar och möjligheten att få betalt för den el du inte använder. För att göra det ännu mer fördelaktigt kan staten även gå in och subventionera, bidra ekonomiskt, till din solcellsanläggning.

Vad händer på nätterna eller molniga dagar?

På nätterna eller under molniga dagar upplever solceller en minskning i energiproduktionen, och det kan till och med vara så att ingen energi genereras alls. 

Vad är skillnaden mellan solceller och solpaneler?

En solcell är en del av en panel och den som faktiskt omvandlar sol till el. Panelen i sin tur består av cirka 60 solceller.

Termerna ”solceller” och ”solpaneler” används ofta som synonymer, vilket kan leda till förvirring. 

Kan jag sälja min överskottsel?

Ja, du kan mata in överskottsel i elnätet och få krediter eller kompensation från ditt elbolag. Du kan bland annat sälja till oss. 

Vilken är den bästa platsen att installera solpaneler?

Den optimala platsen för att installera solpaneler är på taket, och har du möjlighet att sätta solpanelerna i sydlig riktning bör du göra det. Solpanelerna producerar energi i alla riktningar, men sydlig riktning är mest effektiv.

Vid installationen tar installatörerna i beräkning takets förutsättningar och anpassar anläggningen efter det. 

Hur påverkas fastighetsvärdet av solceller?

Fastighetsvärdet kan öka med solpaneler eftersom de kan göra fastigheten mer attraktiv och minska framtida energikostnader för köparen.

Självförsörjande villa på solenergi – även i mörker.

Intill Vitberget i Skellefteå har vi på Skellefteå Kraft byggt upp ett hus med ett unikt energisystem.

Ett energisystem där solceller, batteri, elektrolys, bergvärme, vätgas och bränslecellsdrift samspelar för att villan ska klara energiförsörjningen på egen hand i det tuffa nordiska klimatet med långa mörka vintrar och korta ljusa somrar.

Tack vare denna helhetslösning kan villan lagra solenergi under de ljusa årstiderna, för att sedan använda överskottet under de mörka.

Något som tidigare varit mer eller mindre omöjligt.

Ja tak! Jag är intresserad av solceller

Bra att veta om

finansiering och stöd vid köp av solceller

Skaffade solceller:

Anders och Marianne ville ta vara på solens energi.

Solcellskalkylatorn

Få en uppskattning på ditt pris för installation

Batterier till solceller

Forskning för effektivare och billigare solceller

Vad är en växel­riktare?