Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Vad är internet of things?

Föreställ dig att du kan kommunicera med allt runt omkring dig och se vad som händer just där och just nu i din dator eller telefon. Det kan vara allt från att ha koll på om luften är bra att andas och hur djup snön är någonstans, till att veta när soptunnan är full eller hur mycket vatten som använts eller om det finns en läcka någonstans. Det är Internet of Things, (IoT).

Internet of Things, IoT, betecknar de teknologier som möjliggör styrning och datautbyte mellan enheter med inbyggd elektronik över ett nätverk. De uppkopplade enheterna benämns ofta som sensorer och kan liknas med våra sinnen. Det finns sensorer för alla typer av data; rörelse, närvaro, ljus, nivå, lutning, fukt, läckage, buller, luftkvalitet, energi- och vattenförbrukning m.m. När sensorerna ansluts till nätverket kan de trådlöst utbyta data på distans. Hjärnan och navet för att hålla ordning på datan för IoT lösningarna är IoT plattformen. 

Drivkraften för IoT är att göra våra liv och vårt samhälle både smartare och mer hållbart. IoT används inom alla områden; smarta samhällen, industrier, energilösningar och fastigheter. För dig som privatperson kan du indirekt ta del av de här tjänsterna.  Exempelvis genom smarta energilösningar och olika samhällstjänster. 

Användningsområden för Internet of Things

Men vad ska man med datan till? Drivkraften bakom IoT-lösningar är att göra våra liv och vårt samhälle smartare. Det kan innebära att din kommun ser till att luften du andas håller bra kvalitet, att du vet vilken temperatur det är i sjön eller om du behöver valla skidorna innan du åker ut i spåret. Det handlar om att skapa intelligenta system som kan hjälpa oss i vardagen, med allt från att spara energi och resurser till att skapa trygghet och säkerhet.

För till exempel en kommun är det en möjlighet att införa hållbara och effektiva arbetssätt och därmed hushållera med dina skattepengar. Att kunna agera på data utan att behöva rondera sparar arbetstid och är dessutom bra för miliön. Det kan vara automatisk vattenavläsning i hushållen eller att offentliga toaletter blir städade när det är dags. Parkerna och fritidsanläggningarna blir omhändertagna efter behov istället för att en anställd åker ut och klipper en gräsmatta som inte behöver bli klippt än.

Den data som samlas in sparas och kan sen analyseras. Det ger användaren möjlighet att se trender och ta strategiska beslut. Den kan även användas till smarta styrningar eller kopplas ihop med artificiell intelligens (AI). 

Skellefteå Kraft erbjuder IoT-lösningar för större företag, kommuner, industrier eller flerbostadshus.

Företräder du något av ovanstående och känner att det är dags att ta nästa steg för hållbara och framtidssäkra IoT lösningar? Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer om IoT lösningar som passar just ditt behov.

Så fungerar internet of things

Här är en enkel översikt över hur Internet of Things fungerar, steg för steg:

1. Sensorer/Enheter – samlar in data

Allt börjar med sensorer eller smarta enheter som samlar in data från sin omgivning. Det kan vara allt från temperaturer, vattenförbrukning, närvaro till att kunna följa hur föremål förflyttas. De kan sitta i princip vart som helst. 

Olika sensorer

Det finns sensorer både för utom- och inomhusbruk och vi gör valet av sensorer utifrån vilken data som sensorn ska samla in. Vi tittar också på vilket kommunikationssätt som ska användas, IoT LoRaWAN, 4G/5G nätet eller protokoll via fibernätet.

Sensorer kan sitta i princip var som helst eftersom de kan drivas med batteri med upp till 10 års hållbarhet. Livslängden beror på hur ofta data skickas, och det ställer man in enligt önskat scenario. Sensorer kan larma i god tid innan det är dags för batteribyte. För sensorer som skickar data ofta rekommenderar vi däremot anslutning till elnätet för att slippa byta batteri så ofta.

2. Kommunikation – skickar data

Sensorerna samlar in data och skickar den sedan till en plats där man kan bearbeta den. För att göra detta använder man olika kommunikationsmetoder såsom LoRaWAN, 4G/5G eller fiberanslutningar.

Val av kommunikationssätt

Sensorerna kommunicerar med IoT plattformen genom ett kommunikationssätt. Vi gör valet utifrån vad som är bäst för den aktuella IoT lösningen och vilka kommunikationsalternativ som finns på den aktuella platsen där sensorn ska finnas.

LoRaWAN

Inom IoT är LoRaWAN en effektiv kommunikationsteknik som gör att man trådlöst kan samla in data över långa distanser, upp till ett par mils räckvidd från sensor till närmaste basstation.

4G/5G

Ska IoT tjänsten vara nationell eller att det inte finns tillgång till LoRa nät, så kan mobil kommunikation vara ett bra alternativ. Exempelvis om man vill kunna ha en tracker på en släpvagn som ska röra sig över landet.

Fibernätet

Ska det skickas stora mängder kritisk data i realtid så kan kommunikation via fibernätet vara ett bra alternativ.

3. Datahantering – hanterar data

Den insamlade datan skickas till IoT plattformen där all data struktureras, lagras och görs tillgänglig på önskad plats. Det är ”hjärnan” i ett IoT-system. I plattformen kan man förädla data och ställa in larm när något värde når en viss gräns, exempelvis när ett läckage har uppstått. Larmet kan sen komma till användaren på olika sätt, bland annat genom ett sms. 

Möjligheterna med datahantering i IoT-plattformen

Den insamlade datan skickas till IoT plattformen där all data struktureras, lagras och tillgängliggörs i önskade gränssnitt och system. Det kan bland annat vara en app, en webbplats eller ett övervakningssystem.

För att säkerställa IoT tjänstens hållbarhet över tid är det viktigt att IoT plattformen kan  interagera på ett bra sätt med önskade system. Det är även viktigt att den uppfyller säkerhetskrav för var och hur datan lagras och att datan inte är inlåst i platformen. 

Med Skellefteå Krafts lösning kan den som inför en IoT-lösning i sin verksamhet själv välja vilket system (t.ex. hemsida, internt arbetssystem m.m.) som ska ta emot datan.  Det är ofta när data kombineras som de extra djupa insikterna nås.

4. Användargränssnitt – visar data 

Slutligen presenteras insikter och funktioner för användaren genom ett gränssnitt. Det kan vara en app på din smartphone där du kan se temperaturdata från bad- och fiskevatten eller en webbportal där en underhållschef får en överblick på värmen i alla bussar i området.

5. Databearbetning och AI

Att ha tillgång till stora mängder data och möjlighet att bestämma över den ger utmärkta förutsättningar att se trender och fatta strategiska beslut. Att bearbeta data kan innebära att samla data från olika datakällor och därmed kunna dra ännu mer långtgående slutsatser. Kan du dessutom kombinera datakällorna med AI kan du lägga in ännu mer avancerade algoritmer och göra fler och/eller mer träffsäkra analyser.  

Smarta sensorer visar bad­tempera­tur

Våra över­gripande miljö­mål

Så här arbetar vi håll­bart