Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Gräva och fälla träd

Planerar du att gräva, schakta eller borra på din mark? Eller på annat sätt komma i kontakt med våra ledningar. Då ska du alltid beställa en kostnadsfri ledningsanvisning.

Det är viktigt att du förvissar dig om var ledningarna finns innan du sätter igång med att gräva och fälla träd. Om du skadar en ledning och inte sökt ledningsanvisning faktureras du för reparationskostnaden.

Kostnadsfri anvisning

Anvisning av Skellefteå Krafts optofiber, el- och fjärrvärmeledningar är kostnadsfri. Det gäller under ordinarie arbetstid förutsatt att beställningen är gjord minst fem arbetsdagar före önskat anvisningsdatum.

Observera att privata ledningar, efter elmätaren, inte anvisas. För att få dessa ledningar markerade innan grävningen rekommenderar vi att du kontaktar en elinstallatör.

Minst fem arbetsdagar före önskat anvisningsdatum behöver du ha skickat in din beställning. Den gör du genom ledningskollen.se.

När du gör beställningen behöver du uppge följande:

  • Exakt var grävningen ska ske. Det kan du på ledningskollen.se markera på en karta.
  • Vad du ska göra. Informationen bör vara så detaljerad som möjligt.
  • Namn, telefonnummer och e-postadress till en kontaktperson som kommer att finnas på plats.

Tänk på att planera anvisningen efter din grävning. Det är för att markeringarna som görs kan försvinna och endast en anvisning är kostnadsfri.

Om du behöver en kompletterande anvisning så kostar det extra per tillfälle.

När det är akut

Om du akut behöver en ledningsanvisning ska du Kontakta Geomatikk på 026-123500 eller epost: ledningsanvisning@geomatikk.se.

Är du i akut behov av en ledningsanvisning som inte räknas som en samhällsfarlig situation? Då hjälper Geomatikk till i mån av tid. Och det utförs då mot en kostnad.

Behov av omedelbar uppschaktning

Om ärendet är i behov av omedelbar uppschaktning på grund av att en samhällsfarlig situation har uppstått sker ledningsanvisning utan kostnad.

Exempel på detta är om risk finns för personskada eller betydande skada på egendom vid exempelvis gasläcka, vattenläcka eller liknande har uppstått.

Som beställare har du ansvar för att dokumentera det som är utsatt. Aktsam grävning ska ske en meter på vardera sidan om markeringen. Vi lämnar aldrig ut lägesdjup på våra ledningar eftersom djupet kan variera.

När du ska fylla igen efter grävningen bör du se till att det är stenfritt närmast ledningen. Minst 10 centimeter runt ledningen ska vara återfyllt med stenfri jord eller sand.

Om du råkar skada eller gräva av en ledning ska du inte försöka reparera det själv. Anmäl det direkt till oss på telefon 020-77 27 00.

Tänk på att en skadad eller nedfallen ledning kan vara livsfarlig! Upptäcker du en skadad eller en nedfallen ledning, rör ingenting,. Då ska du ringa felanmälan på telefon 020-77 27 00.

Ska du fälla träd nära elledningen? Vi kan bevaka att träden fälls på ett säkert sätt. Däremot vill vi att du fäller dem själv eller anlitar ett proffs.

Den som ska fälla trädet kan göra det utan vår medverkan om det känns säkert. Använd lämpliga hjälpmedel som till exempel traktor med gafflar som kan styra trädet åt rätt håll, eller vinsch som drar trädet åt rätt håll.

Vill du att vi bevakar fällningen så att elledningen inte kommer till skada; beställ trädbevakning på telefon 0910-77 25 50.

Om ett träd lutar mot en ledning eller ser ut att kunna falla ned och skada en ledning vill vi gärna att du anmäler det till oss på telefon 020-77 27 00.

Våra elledningar är cirka 25 mm i diameter eller grövre. Telias ledningar är ofta cirka 10 mm i diameter.

Om det är enbart ledning av den smalare typen är det troligen Telias och då kontaktar du Telias Samhällsingång, telefon 020-50 50 00.

 

Få hjälp från vår prisbelönta kundservice

Var finns ledningarna

Planerar du att gräva på gården?