Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Ladda tunga fordon

Det ska vara enkelt att bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle. Därför gör vi det enklare för dig som kör tunga transporter att ladda din e-lastbil eller e-buss. I Skelleftehamn finns norra Sveriges första publika laddplats för tunga transporter.

I samband med att e-fordonen blir allt fler behöver även tunga fordon kunna laddas med förnybar energi. Därför har vi byggt norra Sveriges första publika laddplats för tunga transporter i Skellefthamn genom samverkansprojektet Elregion Norrland.

Laddstation för tunga fordon i Skelleftehamn

På laddstationen på Näsuddsvägen i Skelleftehamn kan tre lastbilar eller bussar laddas samtidigt med en effekt på 300 kW.

Du som regelbundet vill ladda tunga fordon på vår station – kontakta Skellefteå Kraft för volymbaserade avtal och RFID-taggar.

Betalning för laddning på stationen görs via Skellefteå Krafts app ”Tanka energi”. 

Fler laddstationer för tunga fordon planeras

Under 2023 och 2024 planerar Skellefteå Kraft att tillsammans med OKQ8 och Volvo Lastvagnar bygga laddplatser för tunga fordon på totalt 29 platser i Sverige.

Etableringen är delvis finansierad av klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket. 

Snabbladdare för tunga transporter

Skellefteå Kraft öppnar norra Sveriges första publika snabbladdare för e-lastbilar och e-bussar

Om våra ladd­stationer

Ladda elbilen förnybart

När du laddar elbilen på laddstationer som Skellefteå Kraft installerar så laddar du med 100 % förnybar el.

Sveriges största publika laddnätverk

för elbilar byggs av Skellefteå Kraft och OKQ8