Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Vad ingår i elkostnaden? Så här fungerar det.

När du får din elfaktura kan det vara svårt att hänga med i vad alla olika kostnader är för något. Eftersom vi vill vara transparenta med vad du betalar för har vi sammanställt hur din elkostnad är uppbyggd och vad dom olika begreppen betyder.

Till att börja med så behöver du alltid två olika avtal för att få el hem till dig. Det ena avtalet har du med elhandelsföretaget som säljer elen. Det andra avtalet har du med elnätsföretaget som äger ledningarna som transporterar elen hem till dig.

Elnätsföretaget har monopol på ditt lokala område och du kan därför inte bestämma vilket elnät du vill koppla upp dig till. Däremot är det fritt att välja vilket elhandelsföretag som du vill. Det är därför du alltid har möjlighet att köpa 100% förnybar el från Skellefteå Kraft oavsett var i landet du bor. 

Så här fördelar sig dina elkostnader:

Utöver kostnaderna till elhandelsföretaget och elnätsföretaget så betalar du även för skatter och avgifter, så som energiskatt, moms och elcertifikat. Hur kostnaderna fördelas är individuellt och beror bland annat på vilken förbrukning och vilket elavtal du har. Bilden ovan är ett exempel på hur kostnaderna kan fördela sig på en eluppvärmd villa med 20 000 kWh förbrukning och rörligt elavtal.

Det här består din elfaktura av:

Elens inköpspris

Inköpspriset är den kostnaden som vi köper in elen för hos Nord Pool, samt lagstadgade avgifter så som elcertifikatsavgift, ursprungsgaranti och avgifter till Svenska Kraftnät och Nord Pool (SVK-avgift). Vårt inköpspris kan vara både högre eller lägre än Nord Pools snittpris. Det beror på att vi använder något som kallas för volymvägt elpris.

Volymvägt elpris innebär att vi köper in elen från Nord Pool varje timme enligt våra förbrukningsprognoser för kunder med rörligt elavtal, men i och med att våra kunders timförbrukning varierar under månaden så påverkas vårt inköpspris. Om våra kunder förbrukat mer under de dyra timmarna så får vi således ett högre snittpris än Nord Pools snittpris. Om våra kunder istället förbrukar mer under de billigare timmarna så blir det ett lägre snittpris än Nord Pools snittpris. 

Vårt volymvägda elpris gäller för alla våra kunder med rörligt elavtal. Har du ett elavtal med timdebitering så följer du spotpriset på Nord Pool och får ett snittpris som är helt baserat på din förbrukning. För dig med fast elpris så är det ditt avtalade elpris som debiteras.

Örespåslag och månadsavgift

Det här är elhandelsföretagens rörliga vinstmarginaler, dvs kostnader som vi behöver ta ut av våra kunder för att kunna tjäna pengar och gå runt som bolag. Avgifterna är oftast uppdelad i två olika delar, ett fast örespåslag per kWh som läggs på inköpspriset och en fast månadsavgift. 

Elcertifikatsavgift

2003 infördes en elcertifikatsavgift i Sverige för att finansiera utbyggnaden av förnybar elproduktion. Det innebär att alla elanvändare är med och driver omställningen till ett mer hållbart energisystem. Det är i grunden en kostnad som läggs på elhandelsbolaget, men som du som kund indirekt får betala för.

Ursprungsgaranti

Ursprungsgarantier garanterar ursprunget på din el. Det utfärdas av staten för att kunna bokföra var elen kommer ifrån. På så sätt kan vi alltid garantera att du köper 100% förnybar el från oss oavsett var i landet du bor.

Kostnaden för ursprungsgarantier varierar över tid beroende på utbud och efterfrågan.

Avgifter till Svenska Kraftnät och Nord Pool

Alla elhandelsbolag betalar en avgift till Svenska Kraftnät för de obalanser vi orsakar på elnätet, vilket händer när vi köper mer eller mindre el för våra kunders räkning än vad de faktiskt förbrukar. Denna avgift kallas för ”balanskraftskostnader”.

Alla elhandelsbolag i Sverige betalar också en avgift till Svenska Kraftnät för att finansiera den svenska effektreserven, under perioden 16 november till 15 mars.

Utöver detta betalar vi även en typ av medlemsavgift till Nord Pool som är marknaden där vi köper elen ifrån.

Moms

Moms betalas med 25 procent och tillkommer på samtliga kostnader till elhandelsföretaget och elnätsföretaget, även på energiskatten.

Det här består din elnätsfaktura av:

Elkostnad – Abonnemangsavgift

Det här är en fast avgift du betalar för att få nyttja elnätet där du bor. Hur hög din abonnemangsavgift är bestämmer ditt elnätsföretag och beror på hur stor huvudsäkring du har i din fastighet.

Elkostnad – Elöverföringsavgift

Det här är en rörlig avgift som avser själva transporten av din el hem till dig. Den beräknas utifrån hur mycket el du har förbrukat under perioden, och multipliceras med ett antal öre per kWh som är bestämt av ditt elnätsbolag.

Kostnaden finns till för att täcka kostnader för driften av nätet i ditt elområde och har ingenting med elpriset att göra.

Elkostnad – Myndighetsavgifter

I myndighetsavgiften ingår tre avgifter som rör ditt elnät:

  • Elsäkerhetsavgift
  • Elberedskapsavgift
  • Nätövervakningsavgift

Avgifterna är beslutade av riksdag och regering och finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. 

Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets arbete, till exempel att förebygga att människor och egendom skadas av el.

Elberedskapsavgiften finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. De ansvarar bland annat för att erbjuda en effektiv och säker överföring av el på stamnätet och ser till att elsystemet är i balans.

Nätövervakningsavgiften finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete.

Beroende på vilket elnätsföretag du har så kan myndighetsavgifterna ibland inkluderas i abonnemangsavgiften, och ibland redovisas avgifterna separat.

Elkostnad – Energiskatt

Energiskatten tillkommer för alla elnätsavtal och är samma oavsett vilket elnätsbolag du har. Den faktureras av ditt elnätsföretag och betalas senare vidare till Skatteverket. Energiskatten baseras på en fast avgift per kilowattimme av el som du använder.

Från 1 januari 2023 är energiskatten 49 öre/kWh inklusive moms.

Från 1 januari 2024 är energiskatten 42,8 öre ex moms. 

Reducerad skatt för 2024

Reducerad skatt för 2024: 33,2 öre ex moms. 

Använder du elen i vissa kommuner i norra Sverige har du rätt till ett skatteavdrag på 12 öre/kWh. Avdraget görs direkt på din elfaktura, vilket innebär att du får betala 37 öre/kWh inklusive moms.

Avdraget på 12 öre/kWh har du om din anläggning finns i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland samt i Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby kommun.

Elkostnad – Moms

Moms betalas med 25 procent och tillkommer på samtliga kostnader till elhandelsföretaget och elnätsföretaget, även på energiskatten.

Skillnaden mellan timpris, fast och rörligt elpris

Se filmen som förklarar.

Vad är ett 

elcertifikat

Lägg kraft på rätt grej

Hos Skellefteå Kraft finns det olika sätt att

få och betala din faktura.

Teckna ett 100 % förnybart elavtal

Elpriset just nu

Aktuellt på elmarknaden