Avtalsvillkor och blanketter

Här finns avtalsvillkor och blanketter att läsa och ladda hem. Tjänster och service som kan underlätta din vardag.

Villkoren hjälper dig att veta vad som gäller för avtal du har med Skellefteå Kraft. Dessutom hittar du blanketter till bland annat autogiro och fullmakter som kan underlätta för din vardag.

Avtalsvillkor för privatpersoner

För dig som är elhandelskund:

Särskilda avtalsvillkor – gäller från 24 maj 2018
Särskilda avtalsvillkor – gäller från 1 januari 2017
Särskilda avtalsvillkor anvisat elhandelsföretag – gäller från 18 mars 2016
Allmänna avtalsvillkor 2012 K rev – gäller från 1 juli 2015

För dig som är elnätskund:
Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 K rev – gäller från 1 juli 2015
Särskilda avtalsvillkor – gäller från 25 maj 2018

För dig som är mikroproducent:
Avtalsvillkor för mikroproduktion konsument – gäller från 24 maj 2018
Särskilda avtalsvillkor för mikroproduktion – gäller från 1 januari 2017

För dig som är bredbandskund:
Allmänna avtalsvillkor för bredband – gäller från 1 januari 2016

För dig som är fjärrvärmekund:
Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme för enskilt bruk – gäller från 9 februari 2010
Allmänna avtalsvillkor för tjänsten Smart värme – gäller från 25 maj 2018
Särskilda avtalsvillkor för fjärrvärme – gäller från 25 maj 2018

Mervärden:
Avtalsvillkor för Airpatrol
Avtalsvillkor för försäkring gällande självriskreducering
Dataskyddspolicy för försäkring gällande självriskrecucering

Solceller
Särskilda avtalsvillkor – gäller från 18 maj 2018

Avtalsvillkor för näringsidkare

För dig som är elhandelskund:
Allmänna avtalsvillkor näringsidkare– gäller från 1 juli 2015
Särskilda avtalsvillkor näringsidkare– gäller från 24 maj 2018
Särskilda avtalsvillkor näringsidkare – gäller från 1 januari 2017
Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till näringsidkare – gäller från 4 mars 2012
Särskilda avtalsvillkor anvisat elhandelsföretag till näringsidkare EL 2012 N rev – gäller från 1 juli 2015

För dig som är elnätskund:
Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 N rev – gäller från 1 juli 2015
Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 N rev 24 april 2018 – gäller från 25 maj 2018
Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 H rev – gäller från 1 juli 2015
Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 H rev 24 april 2018 – gäller från 25 maj 2018
Särskilda avtalsvillkor elnät – gäller från 25 maj 2018

För dig som är mikroproducent:
Avtalsvillkor för mikroproduktion N – gäller från 1 maj 2018
Allmänna avtalsvillkor för mikroproduktion N – gäller från 1 januari 2017

För dig som är bredbandskund:
Allmänna avtalsvillkor för fastighetsägare/flerbostadshus – gäller från 1 januari 2016
Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare – gäller från 1 januari 2016

För dig som är fjärrvärmekund:
Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme – gäller från januari 2016
Prisvillkor för Energisignatur – gäller från januari 2017
Särskilda avtalsvillkor för fjärrvärme – gäller från 25 maj 2018
Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Smart värme – gäller från 25 maj 2018

Charge & Drive

Allmänna avtalsvillkor – gäller från och med maj 2018

Blanketter

Autogiro

Om du vill att pengarna ska dras automatiskt från ditt konto på förfallodagen kan du anmäla dig till autogiro. Fyll i en autogiroanmälan och skicka in till oss.

Ladda hem blankett för autogiro.

Allmänna avtalsvillkor för autogiro.

Här hittar du fler sätt att få och betala fakturan från Skellefteå Kraft.

Blankett för fullmakt

Med en fullmakt ger du Skellefteå Kraft AB rätt att företräda dig i ärenden som bland annat kan vara:

• för att inhämta statistik på energiförbrukning
• för att inhämta information vid energideklaration
• för att inhämta annan information om dina anläggningar
• vid avtal om energileveranser

Fullmakten skickas till: Kundservice, Skellefteå Kraft AB, 931 80 SKELLEFTEÅ eller till kundservice@skekraft.se

Ladda hem blankett för fullmakt.

Blankett för att avsluta elanslutning

Använd den här blanketten om du vill avsluta en befintlig elanslutning.

Det innebär att vi tar bort elmätaren och elledningarna fram till fastigheten. Detta gör vi utan kostnad.

Ladda hem blankett för uppsägning av elanslutning

Blankett för EDI-faktura till företag

 Fyll i blanketten för att anmäla EDI-faktura. Skicka den därefter till faktura@skekraft.se.

Ladda hem blankett för EDI-faktura.

Blanketter för statligt stöd av solceller och energilagring

Blankett för ansökan om skadeanmälan gällande självriskreducering

Till toppen
Powered by PageSpeed