Avtalsvillkor och blanketter

Här finns våra avtalsvillkor att läsa för att du ska veta vad som gäller för dig och ditt avtal.

Förutom avtalsvillkor hittar du blanketter för bland annat autogiro och fullmakt.

Avtalsvillkor för privatpersoner

För dig som är elhandelskund:
Särskilda avtalsvillkor – gäller från 1 januari 2017
Särskilda avtalsvillkor anvisat elhandelsföretag – gäller från 18 mars 2016
Allmänna avtalsvillkor 2012 K rev – gäller från 1 juli 2015

För dig som är elnätskund:
Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 K rev – gäller från 1 juli 2015

För dig som är mikroproducent:
Särskilda avtalsvillkor för mikroproduktion – gäller från 1 januari 2017
Särskilda avtalsvillkor för mikroproduktion – gäller från 1 juni 2016

För dig som är bredbandskund:
Allmänna avtalsvillkor för bredband – gäller från 1 januari 2016

För dig som är fjärrvärmekund:
Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme för enskilt bruk – gäller från 9 februari 2010
Allmänna avtalsvillkor för tjänsten Smart värme – gäller från 1 januari 2017

Mervärden:
Avtalsvillkor för Airpatrol

Avtalsvillkor för näringsidkare

För dig som är elhandelskund:
Allmänna avtalsvillkor näringsidkare– gäller från 1 juli 2015
Särskilda avtalsvillkor näringsidkare – gäller från 1 januari 2017
Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till näringsidkare – gäller från 4 mars 2012
Särskilda avtalsvillkor anvisat elhandelsföretag till näringsidkare EL 2012 N rev – gäller från 1 juli 2015

För dig som är elnätskund:
Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 N rev – gäller från 1 juli 2015
Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 H rev – gäller från 1 juli 2015

För dig som är mikroproducent:
Allmänna avtalsvillkor för mikroproduktion N – gäller från 1 januari 2017
Allmänna avtalsvillkor för mikroproduktion N – gäller från 15 september 2014

För dig som är bredbandskund:
Allmänna avtalsvillkor för fastighetsägare/flerbostadshus – gäller från 1 januari 2016
Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare – gäller från 1 januari 2016

För dig som är fjärrvärmekund:
Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme  – gäller från januari 2016
Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme – gäller från januari 2017

Blankett för autogiro

Om du vill att pengarna ska dras automatiskt från ditt konto på förfallodagen kan du anmäla dig till autogiro. Fyll i en autogiroanmälan och skicka in till oss.

Blankett för fullmakt

Använd vår Fullmaktsblankett för att ge Skellefteå Kraft AB rätt att företräda dig i ärenden som bland annat kan vara:

• för att inhämta statistik på energiförbrukning
• för att inhämta information vid energideklaration
• för att inhämta annan information om dina anläggningar
• vid avtal om energileveranser

Fullmakten skickas till: Kundservice, Skellefteå Kraft AB, 931 80 SKELLEFTEÅ eller som pdf till kundservice@skekraft.se

Blankett för att avsluta elanslutning

Använd den här blanketten om du vill avsluta en befintlig elanslutning. Det innebär att vi tar bort elmätaren och elledningarna fram till fastigheten. Detta gör vi utan kostnad.

Ladda hem blanketten  Uppsägning av elanslutning

Blankett för EDI-faktura till företag

Till toppen
Powered by PageSpeed