Avtalsvillkor och blanketter

Här finns avtalsvillkor och blanketter att läsa och ladda hem. Tjänster och service som kan underlätta din vardag.

Villkoren hjälper dig att veta vad som gäller för de avtal du har med Skellefteå Kraft. Dessutom hittar du blanketter för bland annat autogiro och fullmakter som kan underlätta din vardag.

Avtalsvillkor för privatpersoner

För dig som är elhandelskund:

Särskilda avtalsvillkor – gäller från 14 september 2020
Särskilda avtalsvillkor anvisat elhandelsföretag – gäller från 20 december 2018
Allmänna avtalsvillkor 2012 K rev 2 – gäller från 20 december 2018

English version:
Specific terms of agreement for the sale of electricity to consumers – applies from 20 December 2018
General terms of agreement for the sale of electricity to consumers 2012 K rev 2 – applies from 20 December 2018

För dig som är elnätskund:
Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 K rev 2 – gäller från 1 april 2019
Särskilda avtalsvillkor – gäller från 21 juni 2018

English version:
General conditions for the connection of electrical installations to electricity networks and the transmission of electricity to such installations (domestic customers)

För dig som är mikroproducent:
Avtalsvillkor för mikroproduktion konsument – gäller från 10 januari 2019
Tillämpningsbestämmelser för mikroproduktion – gäller från 1 juli 2018

English version:
Terms of agreement for the purchase of micro-production from private individuals (producers) – applies from 10 January 2019

För dig som är bredbandskund:
Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning  – gäller från 1 oktober 2018

För dig som är fjärrvärmekund:
Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme för enskilt bruk – gäller från 20 december 2018
Allmänna avtalsvillkor för tjänsten Smart värme – gäller från 25 maj 2018
Särskilda avtalsvillkor för fjärrvärme – gäller från 25 maj 2018

Mervärden:
Avtalsvillkor för Airpatrol

Solceller
Särskilda avtalsvillkor – gäller från 18 maj 2018

Avtalsvillkor för näringsidkare

För dig som är elhandelskund:
Allmänna avtalsvillkor näringsidkare – gäller från 1 juli 2015
Särskilda avtalsvillkor näringsidkare – gäller från 14 september 2020
Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till näringsidkare – gäller från 1 juli 2015

English version:
General terms of agreement for the sale of electricity used in business activity or other similar activity – applies 1 July 2015
Specific terms of agreement for the sale of electricity to business operators – applies from 20 December 2018
Specific terms and conditions for the sale of electricity from a designated electricity supplier to business operators – applies from 4 March 2012
Specific terms and conditions for the sale of electricity from a designated electricity supplier to consumers EL 2012 N rev – applies from 1 July 2015

För dig som är elnätskund:
Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 N rev – gäller från 1 april 2019
Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 H rev – gäller från 1 april 2019
Särskilda avtalsvillkor elnät – gäller från 25 maj 2018

English version:
General conditions for the connection of electrical installations to electricity networks and the transmission of electricity to such installations (business operatios or other similar activities, low voltage)
General conditions for the connection of high voltage electrical installations to electricity networks and the transmission of electricity to and from such installations

För dig som är mikroproducent:
Avtalsvillkor för småskalig produktion N – gäller från 5 mars 2019
Avtalsvillkor för mikroproduktion N – gäller från 24 maj 2018

English version:
Terms of agreement for the purchase of micro-production from business operators – applies from 24 May 2018

För dig som är bredbandskund:
Allmänna avtalsvillkor för fastighetsägare/flerbostadshus – gäller från 1 september 2021
Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare – gäller från 1 januari 2016

För dig som är fjärrvärmekund:
Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme – gäller från 20 december 2018
Prisvillkor för Energisignatur – gäller från januari 2017
Särskilda avtalsvillkor för fjärrvärme – gäller från 25 maj 2018
Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Smart värme – gäller från 25 maj 2018

Charge & Drive

Allmänna avtalsvillkor – gäller från och med maj 2018

Blanketter

Autogiro

Om du vill att pengarna ska dras automatiskt från ditt konto på förfallodagen kan du anmäla dig till autogiro. Det gör du snabbast via din internetbank eller på Mina sidor.

Du kan även fylla i en autogiroanmälan och skicka in till oss.

Ladda hem blankett för autogiro.

Allmänna avtalsvillkor för autogiro.

Här hittar du fler sätt att få och betala fakturan från Skellefteå Kraft.

Blankett för fullmakt

Med en fullmakt ger du Skellefteå Kraft AB rätt att företräda dig i ärenden som bland annat kan vara:

• för att inhämta statistik på energiförbrukning
• för att inhämta information vid energideklaration
• för att inhämta annan information om dina anläggningar
• vid avtal om energileveranser

Fullmakten skickas till: Kundservice, Skellefteå Kraft AB, 931 80 SKELLEFTEÅ eller till kundservice@skekraft.se

Ladda hem blankett för fullmakt.

Blankett för att avsluta elanslutning

Använd den här blanketten om du vill avsluta en befintlig elanslutning.

Det innebär att vi tar bort elmätaren och elledningarna fram till fastigheten. Detta gör vi utan kostnad.

Blanketten behöver skrivas under av både den som står på elnätsabonnemanget och den som äger själva fastigheten.

Ladda hem blankett för uppsägning av elanslutning.

Om du vill ansluta fastigheten till elnätet igen så gäller reglerna för nyanslutning. Läs mer här.

Blankett för SVE/Peppol-faktura till företag (tidigare EDI)

Fyll i blanketten för att anmäla SVE/Peppol-faktura. Skicka den därefter till faktura@skekraft.se.

Ladda hem blankett för EDI-faktura.

Blanketter för statligt stöd av solceller och energilagring

Ångerrätt

Du har rätt att avsäga dig avtalet utan skäl inom 14 dagar efter att avtalet ingicks.

Ladda hem ångerblanketten här.

Till toppen
66 queries in 0.000 seconds, using 11.70MB memory
Powered by PageSpeed