Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Frågor och svar

Undrar du över något? Sök här:
Hittar du inte vad du söker?
Ställ din egna fråga i vårat kundforum
Till kundforumet

Alla frågor och svar

Välj kategori:

Ett anläggnings-ID är en specifik kod för din elanläggning som är nödvändig för att identifiera anläggningen. 

Ett anläggnings-ID består av 18 siffror och börjar alltid med 735 999. Koden använder du vid avtalstecknande, så att avtalet hamnar på rätt anläggning. Om du inte vet ditt anläggnings-ID så kan du alltid kontakta ditt elnätsbolag.

Ett områdes-ID är en kod bestående av tre bokstäver och den anger var i Sverige anläggningen finns.

Svenska Kraftnät driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el.

Sverige är sedan 2011 uppdelat i fyra elområden. Olika elområden kan ha olika elpriser vid olika tidpunkter.

Under timmar med stora elflöden inom Sverige räcker inte alltid överföringskapaciteten i näten till. Då kan olika elpriser uppstå i de fyra olika områdena.

Priset kan ibland vara lägre i norra Sverige där det är överskott på el och högre i södra Sverige där det råder underskott på el.

När du ska teckna elavtal med oss och fyller i ditt postnummer ser du automatiskt priset för just ditt elområde.

Elcertifikatsavgiften är en lagstadgad kostnad.

Priset på elcertifikat blir fastställt utifrån tillgång och efterfrågan. Avgiften kan variera mellan olika elleverantörer. Den är till för att gynna utbyggnad av elproduktion från miljövänliga energikällor.

För privatpersoner så är avgiften inkluderad i elpriset och för företagskunder blir den redovisad separat som en fast avgift per kWh.

Energiskatten tillkommer på alla elnätsavtal, oavsett var du bor eller vilket elnätsbolag du är kund hos.

Från 1 januari 2024 är energiskatten 42,8 öre/kWh exklusive moms (53,5 öre/kWh inklusive moms).

Använder du elen i vissa kommuner i norra Sverige har du rätt till ett skatteavdrag på 9,6 öre/kWh exklusive moms (12 öre/kWh inklusive moms). Avdraget görs direkt på din elfaktura, vilket innebär att du får betala 41,5 öre/kWh inklusive moms.

Avdraget på 9,6 öre/kWh har du om din anläggning finns i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland samt i Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby kommun.

För företag som har timmätta anläggningar tillkommer två former av avgifter; SVK Grundavgift och SVK Effektreservavgift. Kostnaden är baserad på avgifter från Svenska Kraftnät. På fakturorna från oss så ryms båda avgifterna i begreppet SVK avgifter. 

Grundavgift och effektreservavgift

SVK Grundavgift är en avgift som alla elföretag får betala till Svenska Kraftnät för att vi nyttjar deras nät för att kunna leverera el till alla våra kunder. För företag med timmätta anläggningar så tillkommer alltså denna avgift. Avgiften kan variera från år till år.

SVK effektreservavgift är en avgift för företag som har timmätta anläggningar. Den tas ut på förbrukning alla vardagar mellan klockan 06.00-22.00 den 16 november till den 15 mars. 

Garanterar er leverans

Det blir en slags försäkran som innebär att Svenska Kraftnät garanterar er leverans, även under högtryck. Skulle det vara så att nätet blir belastat för hårt kommer Svenska Kraftnät att vidta åtgärder som garanterar er en fortsatt leverans.

Om du inte är nöjd vill vi försöka lösa ärendet direkt med dig. Vi anstränger oss alltid för att vara så tydliga som möjligt.

Här kan du läsa mer om konsumenträttigheter.