Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Frågor och svar

Undrar du över något? Sök här:
Hittar du inte vad du söker?
Ställ din egna fråga i vårat kundforum
Till kundforumet

Alla frågor och svar

Välj kategori:

Energiskatten tillkommer på alla elnätsavtal, oavsett var du bor eller vilket elnätsbolag du är kund hos.

Från 1 januari 2024 är energiskatten 42,8 öre/kWh exklusive moms (53,5 öre/kWh inklusive moms).

Använder du elen i vissa kommuner i norra Sverige har du rätt till ett skatteavdrag på 9,6 öre/kWh exklusive moms (12 öre/kWh inklusive moms). Avdraget görs direkt på din elfaktura, vilket innebär att du får betala 41,5 öre/kWh inklusive moms.

Avdraget på 9,6 öre/kWh har du om din anläggning finns i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland samt i Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby kommun.

Planerar du att gräva där det kan finnas ledningar bör du alltid ta reda på var de är placerade innan du sätter igång. Du kan beställa en ledningsanvisning för att minska risken att skada eventuella ledningar.

För att få ledningarna utsatta i tid beställer du ledningsanvisning minst fem arbetsdagar innan grävningen påbörjas. Du gör beställningen via Ledningskollen.se. Gäller det en akut ledningsanvisning, så kan du kontakta Geomatikk.

Om du inte beställt ledningsanvisning och av misstag gräver av en kabel så blir du ersättningsskyldig för eventuella skador. Vi rekommenderar därför alltid att man beställer ledningsanvisning.

 

 

Om du ska fälla ett träd som står nära en elledning så kan vi vara med vid fällningen och bevaka så att trädet fälls på ett säkert sätt. Vi fäller inte trädet åt dig, du är själv ansvarig för det praktiska arbetet.

Den som ska fälla ett träd kan göra det utan vår medverkan om det känns säkert. Använd i så fall lämpliga hjälpmedel för att styra trädet.

Vill du beställa trädbevakning? 

Du kan beställa trädbevakning via vår Kundservice. Det är viktigt att du är ute i god tid så vi kan planera in det utifrån våra övriga verksamhetsbehov.

 

 

Om du vill avsluta en elanslutning behöver vi en skriftlig uppsägning minst en månad innan elanslutningen ska upphöra. Vi monterar ned elmätare och elledningar, samt kopplar bort elanslutningen från elnätet när vi tagit emot uppsägningen. Detta gör vi utan kostnad.

Vill du ansluta fastigheten till elnätet igen så gäller reglerna för nyanslutning. För att anmäla uppsägning av elanslutning behöver du fylla i blanketten Uppsägning av elanslutning.

Blanketten behöver skrivas under av personen som står på elnätsavtalet samt personen som äger fastigheten.

Vid frågor så är du välkommen att kontakta vår Kundservice, som gärna besvarar dina frågor. 

 

Under driftinformation hittar du information om aktuella strömavbrott och driftstörningar. Du kan ringa till vår felanmälan på telefon 020-77 27 00. Vår felanmälan är öppen dygnet runt. 

Du kan också kontakta oss via Facebook som uppdateras löpande vid strömavbrott. 

Aviseringar via sms

Om du har ett registrerat mobilnummer hos oss finns möjligheten att få aviseringar via sms vid strömavbrott. Om du önskar avisering till flera mobilnummer kan du registrera dessa på Mina sidor samt läsa mer om vilka avbrott aviseringarna gäller.

När ett strömavbrott har varat längre än 12 timmar så har du enligt lag rätt till ersättning. När din el fungerat oavbrutet i minst två timmar anses elavbrottet ha upphört. Utbetalning av ersättning sker per automatik, och du ser den som ett avdrag på din elfaktura. 

Avbrottsersättningens storlek beror på avbrottets längd, samt din beräknade årliga nätkostnad. Från 2023-01-01 är den lägsta ersättningsnivån 1100 kronor, i de fall vi inte tillämpar så kallad jämkning.

Jämkning innebär att vi gör en sänkning på ersättningsbeloppet efter ett strömavbrott. Avbrottsersättningen kan bli lägre under dessa förutsättningar:

  1. Om skyldigheten att betala är oskäligt betungande för elnätföretaget.
  2. Om överföringen av el blivit försenad för att inte utsätta elnätföretagets arbetstagare för betydande risker.

Vill du veta mer om vad som gäller vid upprepade strömavbrott? Klicka här

Om du vill byta till större eller mindre mätarsäkring inom intervallen 16 – 25 ampere så kontaktar du en elinstallatör som utför ändringen. Elektrikern skickar sedan en föranmälan till oss.

Om du vill ändra till en mätarsäkring som är större än 25 ampere önskar vi att du kontaktar vår Kundservice.

Du kan ändra till en mindre mätarsäkring en gång var tolfte månad. Det finns inga begränsningar på hur ofta du kan ändra till en större mätarsäkring. 

 

Kostnaden för en nyanslutning till vårt elnät beror på olika faktorer, bland annat vilket avstånd det gäller och vilken mätarsäkring du behöver. Du kan läsa mer om hur det fungerar med en nyanslutning här. Du kan kan också kontakta vår Kundservice för att få en offert.

En elnätsavgift består av en fast del, en rörlig del, samt myndighetsavgifter. Den fasta delen beror på hur stor huvudsäkring du har. Se hela prislistan för våra elnätsavtal.

Energiskatten blir fakturerad av ditt elnätsföretag. 

 

Förbrukar ert företag el i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i yrkesmässig skogs- och jordbruksverksamhet så finns möjlighet att ansöka om energiskattereduktion. Det innebär att ni kan få en lägre energiskatt på en del av er förbrukning.

Reduceringen får ni genom att ansöka om återbetalning via Skatteverkets e-tjänst. Om ni förbrukar mer än 10 GWh per år kan ni ansöka om att bli frivilligt skattskyldiga hos Skatteverket. Det innebär att ni kan göra avdrag direkt i er punktskattedeklaration.

För att vi ska kunna fakturera er rätt energiskatt så måste ni meddela oss om ni bedriver ovanstående verksamhet. Mejla oss informationen samt ert organisationsnummer till energiskatt@skekraft.se

Om vi fakturerat er felaktig energiskatt har vi rätt att efterdebitera er mellanskillnaden samt eventuella avgifter och räntor.

För mer information om reducering och återbetalning, besök Skatteverket.

Om enbart delar av huset är utan ström ligger problemet inom fastigheten. Oftast handlar det om en säkring som gått, och det är en enkel sak att kontrollera och åtgärda själv. Kontrollera därför säkringar och huvudsäkringarna innan ni kontaktar oss.

Var sitter säkringen?

Om du bor i en lägenhet eller ett flerbostadshus så är det oftast säkringarna i centralen i din egen lägenhet som går, men det finns också huvudsäkringar till en fastighet eller en lägenhet. Även dessa kan gå av olika anledningar. Huvudsäkringarna till huset eller lägenheten är ofta placerade i ett säkringsskåp utanför bostaden där även mätaren oftast sitter. Kontrollera därför även dessa säkringar.

Tips!

Ibland åker inte den färgade brickan i botten på porslinssäkringar ut ordentligt. För att vara på säkra sidan, prova då att byta ut säkringarna för att kontrollera.

Ett ytterligare bra tips är att lära sig sitt egna elsystem i hemmet. Om du redan på förhand vet vilka säkringar som leder till vilka apparater så underlättar det felsökningen.

Om du upplever att huvudsäkringarna ofta går så kan du behöva säkra upp till en större storlek på dina huvudsäkringar. Ta då kontakt med en auktoriserad elinstallatör för undersöka och genomföra detta.

En trygg och säker leverans med få avbrott kräver ett modernt och väl underhållet elnät.

Varje år gör vi stora investeringar för att göra elnätet mer tåligt mot väder och vind. Elnätsavgiften du betalar går till att förnya och förbättra vårt elnät.

Vi utför kontinuerligt investeringar i elnätet. De satsningar vi gjort har resulterat i färre och kortare avbrott.

Vi planerar att fortsätta med kvalitetshöjningarna inom vårt nätområde. Det innebär att vi installerar ny teknik för bättre kommunikation, övervakning, styrning och automatik i elnätsdriften.

Samhället är idag mycket känsligare för strömavbrott, vilket fört med sig ökade krav på ett stabilt elnät. Det har resulterat i högre elnätsavgifter. 

 

 

Nej, riktigt så fungerar det inte. Energimarknadsinspektionen, Ei, fastställer hur stora intäktsramar elnätsbolagen får. Vår prissättning på elnätet ligger inom den intäktsram vi har blivit tilldelade.

 

 

Det finns 160 lokala elnätsägare i Sverige, vi är en av dem. Vårt elnät är cirka 1300 mil långt och består av både stadsnät och landsbygdsnät. Ett landsbygdsnät har färre kunder per meter ledning än ett stadsnät.

Underhållskostnaden blir fördelad på kunderna vilket gör att det blir dyrare per kund i ett landsbygdsnät. Eftersom antalet kunder per meter ledning varierar mellan elnäten kan man inte rättvist jämföra elnätpriser mellan olika elnätsbolag.

Oftast varar strömavbrott en kort stund. Vi gör allt vi kan för att du ska få tillbaka strömmen så snabbt som möjligt. Du kan själv göra en felsökning vid längre avbrott och kontrollera följande:

  • Att alla säkringar är hela, även huvudsäkringarna som ofta sitter bredvid mätaren
  • Har du en jordfelsbrytare – kontrollera att den inte har löst ut
  • Lyser det hos grannarna?

Om det fortfarande inte fungerar, efter att du gjort en egen felsökning och bytt ut icke fungerande säkringar, ber vi dig göra en felanmälan då det kan vara ett större avbrott. Du kan göra en felanmälan hos oss dygnet runt på 020-77 27 00.

I de fall du gjort en felanmälan och felet visar sig vara i din anläggning, och inte i elnätet, skickar vi en faktura på 2500 kr för besöket. Om du misstänker att felet kan ligga i din anläggning är det därför bättre att du kontaktar en elinstallatör.

 

 

Vi har samlat manualer till några av våra vanligaste elmätare här.

Vid strömavbrott kan du träffa personal från Skellefteå Kraft eller vårt helägda underhållsbolag Energiservice, som jobbar med att åtgärda problemet.

Din elkostnad består av två delar: elnätskostnad och elhandelskostnad.

Vilket elnätsbolag har jag?

Vilket elnätsbolag du är kund hos är geografiskt bestämt, och beror på var din anläggning finns. Bor du i Skellefteå till exempel, där Skellefteå Kraft äger och ansvarar för elnätet, kommer du att ha Skellefteå Kraft som elnätsbolag.

Vad betalar jag för?

Ditt elnätsbolag äger och underhåller ledningarna i ditt område och ansvarar för att elen transporteras till din anläggning. Elnätsbolagens prissättning kontrolleras av Energimarknadsinspektionen.

Ska du flytta?

Vid en flytt är det viktigt att du först tecknar ett elnätsavtal med elnätsbolaget som äger elnätet i området. När detta är gjort och du fått ditt anläggnings-ID och startdatum är du redo att teckna ditt elhandelsavtal.

Elhandel

Du kan välja att ha ditt elhandelsavtal hos vilken elhandelsleverantör du vill. Elhandelsavtalet avser den el du förbrukar.

Vissa elföretag är enbart elhandelsföretag och äger inga elnät, medan Skellefteå Kraft är både elnätsägare och elhandelsföretag.

Se vår film där vi förklarar skillnaden mellan elnät och elhandel.

Du som bedriver jordbruk, skogsbruk eller vattenbruk yrkesmässigt betalar 42,8 öre/kWh exkl. moms i energiskatt. Det gäller från och med 1 januari 2024. Du kan sedan ansöka om återbetalning via Skatteverkets e-tjänst.

För mer information om reducering och återbetalning, besök Skatteverket.

 

När du behöver byggström så kontaktar du din elnätsleverantör samt en auktoriserad elinstallatör.

Från och med den 1 januari 2018 så är det ditt elnätsbolag som fakturerar dig för energiskatt.

 

 

 

Ja, om du har ett elavtal där du debiteras timpriser så kommer du kunna se dina timavläsningar på Mina sidor.

Vi måste få in mätvärden från ditt elnätsbolag innan du kan se dina timavläsningar, vilket oftast tar ett dygn.

Elöverföring är en del av de elnätsavgifter du betalar till ditt elnätsbolag. Den är kopplad till hur mycket el du använder. Den avser kostnaden för transporten av el genom ledningarna till dig.

Du kan se våra priser för elöverföring på sidan för våra elnätspriser.

Om du haft tolv eller fler upprepade strömavbrott under året på ett av dina elnätsavtal, så ersätter vi dig med din nätavgift för december det året, dock lägst 500 kronor inklusive moms. 

För dig som är effektkund så blir ersättningen en tolftedel av din fasta nätavgift för det året.

Avbrotten behöver varit längre än tre minuter för att ersättningen ska falla ut. Du kan se ersättningen på din faktura i början av nästkommande år.

Vill du veta mer om vad som gäller vid enskilda strömavbrott? Klicka här

Ett elavtal består av två delar; ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal. Ett elnätsavtal är nödvändigt för att elen ska kunna transporteras till din anläggning. Kom ihåg att samma person behöver stå på både elnät- och elhandelsavtal. 

Geografiskt bestämt

Vilket elnätsbolag du tecknar elnätsavtal med är geografiskt bestämt, och beror på var i landet din anläggning finns. Bor du till exempel i Skellefteå, där Skellefteå Kraft äger och ansvarar för elnätet, kommer du att ha Skellefteå Kraft som elnätsbolag.

Vad gör nätägaren? 

Som nätägare ansvarar vi för att bygga ut och underhålla elnätet i det område vi är verksamma i. Underhåll av elnätet genomförs kontinuerligt för att säkra elleveransen hem till dig.

Om du inte är nöjd vill vi försöka lösa ärendet direkt med dig. Vi anstränger oss alltid för att vara så tydliga som möjligt.

Här kan du läsa mer om konsumenträttigheter.