Ladda elbilen förnybart

När du laddar din elbil på en av våra laddstationer ser vi alltid till att elen kommer från förnybara energikällor som sol-, vind- och vattenkraft.

Skellefteå Kraft är en av landets största producenter av förnybar energi, med egna kraftstationer för både vind- och vattenkraft samt bioenergi. Den 100 % förnybara kraften har vi producerat i över 100 år och all el du köper via oss är 100 % förnybar.

Genom att välja ursprungsmärkt el från förnybara källor bidrar du därför till utvecklingen av en mer klimat- och miljövänlig elproduktion i Sverige.

Skellefteå Kraft säkerställer att all el vi säljer är ursprungsmärkt och därmed kommer från förnybar produktion. Ursprungsgarantierna säkerställer spårbarheten men lika viktigt är att konsumenternas efterfrågan driver utbudet av förnybar el. 

Genom våra investeringar i el producerad av sol, vind och vatten bidrar vi till mer förnybar kraft i elnätet, som du exempelvis kan ladda din bil med.

Spårbarhet och miljöpåverkan

Spårbarheten säkerställs genom ursprungsgarantier, som redovisar var din el kommer från och hur den är producerad. Informationen sammanställs och redovisas på varje år.

Tabellen visar Skellefteå Krafts samlade elförsäljning i Sverige 2020.

Elförsäljning Privatkund  Företagskund
Förnybart 100 % 100 %
Fossilt 0 % 0 %
Kärnkraft 0 % 0 %

Om ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier är ett system som säkerställer ursprunget på el.

Den el som produceras i Norden säljs och köps på en öppen marknad mellan elproducenter och elleverantörer. När en producent säljer sin el på marknaden intygas elens ursprung med hjälp av ursprungsgarantier. När din elleverantör sedan köper in den mängd el som du använder ser denne till att ursprungsgarantierna motsvarar din förbrukning.

Elproducenter får en garanti av staten för varje producerad megawattimme el. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla elen kommer från. Till exempel vindkraft, vattenkraft eller kärnkraft.

Elproducenten kan därefter sälja ursprungsgarantierna på en öppen marknad och köpare är en elleverantör som vill sälja den typen av el som producenten producerar.

Elleverantören köper då också ursprungsgarantier motsvararande den mängd el som leverantören vill sälja till sin kund.

Den el du köper från din elleverantör har alltså ingen koppling med elproducenterna, även om ett bolag som Skellefteå Kraft är både producent och leverantör.

Däremot har Skellefteå Kraft som producent möjlighet att sälja ursprungsgarantier till vårt eget elhandelsbolag.

Eftersom Skellefteå Kraft idag säljer mer el än vad vi själva producerar köper vi även in förnybara ursprungsgarantier från andra producenter.

Miljöpåverkan

Med hjälp av ursprungsgarantierna kan miljöpåverkan beräknas genom direktutsläpp. Det avser det utsläpp som elen bidrar till vid själva produktionstillfället.

Nordisk elmix 

Miljöpåverkan 2020 CO2
Residualmix 365,27 g/kWh

Mer om den nordiska elmixen finns att ta del av hos Energimarknadsinspektionen.

Skellefteå Kraft

Miljöpåverkan 2020 CO2
Vattenkraft 0 g/kWh
Vindkraft 0 g/kWh
Bio 0 g/kWh

Skillnaden mellan fossilfritt och förnybart

Nästan all el i Sverige i dag är fossilfri. Hela 62 procent kommer dessutom från förnybara energikällor. Men vad är egentligen skillnaden mellan fossilfritt och förnybart – och spelar den någon roll?

Enkelt förklarat kommer den förnybara energin från energikällor som hela tiden förnyas på ett naturligt sätt, till exempel sol-, vind- och vattenkraft. Fossilfri energi, till exempel kärnkraft, innebär att elen inte produceras direkt från fossila bränslen som olja, kol eller gas.

Förnybar energi är alltså även fossilfri. Men fossilfri energi är inte nödvändigtvis förnybar.

Fossilfria alternativ är inte dåliga, men det är de förnybara energikällorna vi vill fokusera på. Sol, vind och vatten ingår i ett naturligt kretslopp och tar aldrig slut. Det är det fina med dem.

Liten insats, stor effekt

I dag ökar den förnybara elproduktionen i Sverige. 2020 stod vind och vatten tillsammans för 62 procent av den totala elproduktionen och enbart vindkraften ökade med hela fem procentenheter jämfört med tidigare år. Solenergin står än så länge för en relativt liten andel, men potentialen är stor och satsningarna på solkraft är därför många.

Det är en positiv utveckling som måste fortsätta och därför har Skellefteå Kraft valt att ha en drivande roll i omställningen till ett förnybart energisystem.

Hos Skellefteå Kraft får konsumenterna alltid 100 procent förnybar el. De behöver aldrig fundera, utan vet vad de får.

Att som kund välja ett avtal med el från förnybara energikällor är en liten insats som gör väldigt stor skillnad. Det sänder en signal till leverantörerna och producenterna att det spelar roll var elen kommer från och hur den produceras.

 

 

Till toppen
81 queries in 0.000 seconds, using 16.93MB memory
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET