Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Är ditt tak redo för solceller?

Vad gäller om du ska installera solceller på taket? Alla tak är olika och har olika förutsättningar. Hos Skellefteå Kraft vill vi belysa en plats som verkligen kan göra skillnad – nämligen ditt tak. 

Solceller på taket är inte bara en miljövänlig väg att gå, utan också ett smart beslut med många fördelar. Ditt tak är inte bara ett skydd mot väder och vind; det är också en möjlighet. Genom att installera solceller kan du producera din egen el samtidigt som du sparar pengar.

Montera solceller på taket

Solceller kan installeras på olika hustyper, inklusive enfamiljshus, radhus och flerfamiljshus. Solceller kan monteras på olika typer av takmaterial, inklusive tegel, plåt, betong eller shingel. Viktiga faktorer att överväga är takets bärkraft, lutning och orientering, men även om taket på något vis ligger i skugga. 

I övrigt är det viktigt att säkerställa att taket är i gott skick och har en hållbar konstruktion, för att stödja solcellernas kapacitet över en längre tid.

För att installera solceller krävs kvalificerade installatörer. 

Solceller lutande tak 

I regel ger en orientering mot söder och en lutning på cirka 30-40 grader bästa resultat för solcellseffektivitet. Men moderna solceller kan också generera el med god effektivitet vid andra orienteringar och lutningar.

Lutningen påverkar två viktiga faktorer: vinkeln i förhållande till solen och mängden solstrålning som solpanelerna kan absorbera. 

Fördelar med solpaneler på ett lutande tak

Lutande tak ger bättre effektivitet

Solpaneler på ett lutande tak tenderar att vara mer effektiva än de på ett platt tak. De kan justeras för att optimera vinkeln och fånga mer solljus under året, vilket ökar energiproduktionen.

Solceller på taket rengör sig själv om lutningen är god

När det regnar kan solpanelerna på ett lutande tak rengöras naturligt, vilket minskar behovet av regelbunden rengöring jämfört med paneler på ett platt tak där smuts och skräp kan samlas.

Estetiskt med solceller på tak

Många tycker att solpaneler på ett lutande tak smälter bättre in i byggnadens estetik jämfört med paneler på ett platt tak, vilket kan vara viktigt för vissa fastighetsägare.

Bättre avrinning från solcellerna med lutande tak

På ett lutande tak rinner regnvatten naturligt av, vilket kan minska risken för vattenskador och behovet av vattentätning och avloppssystem.

Nackdelar med solpaneler på ett lutande tak

Takunderhåll

Solpaneler på ett lutande tak kan göra det svårare att utföra underhåll på taket, som att reparera eller byta ut takmaterial. Det kan kräva extra kostnader och tid om taket behöver åtgärdas.

Installationstiden

Installationen av solpaneler på ett lutande tak kan ta längre tid än på ett platt tak, eftersom panelerna måste anpassas till takets lutning.

Solceller platt tak

Ett lutande tak ger oftast bättre exponering mot solen än platta tak, men detta kan kompenseras genom att använda ett monteringssystem som skapar en naturlig lutning.

Solpaneler på ett platt tak kan också vara mindre synliga från marken.

Fördelar med solpaneler på ett platt tak

Solcellerna är ofta lätta att installera

Solpaneler är relativt lätta och enkla att installera på ett platt tak. 

Solceller på taket får jämna solvinklar

Ett platt tak ger möjlighet att placera solpanelerna i en optimal vinkel för att få maximal solinstrålning under dagen.

Enkel åtkomst

Installations- och underhållsarbeten på solpanelerna är oftast enklare på ett platt tak, eftersom det ger bättre åtkomst jämfört med lutande tak.

Nackdelar med solpaneler på ett platt tak

Solceller på taket blir mindre effektiva under snö eller löv

Platta tak är mer benägna att samla på sig snö eller löv, vilket kan minska solpanelernas effektivitet om de täcks av dessa material.

Möjligt behov av strukturell förstärkning

Platta tak kan behöva förstärkas strukturellt för att stödja vikten av solpanelerna och eventuell snöbelastning. Detta kan öka installationskostnaderna.

Mindre flexibel vinkling

På ett platt tak kan du normalt sett endast justera vinkeln av solpanelerna i en riktning, vilket kan minska effektiviteten under vissa tider på året.

Risk för överhettning av solcellerna

Platta tak kan bli väldigt varma under sommarmånaderna, och detta kan påverka solpanelernas effektivitet negativt.

Fördelar med att montera solceller på taket

Ökad energieffektivitet med solceller på taket

Genom att installera solceller på taket ökar du din energieffektivitet markant. Solpanelerna omvandlar solens strålar till användbar elektricitet och minimerar ditt beroende av externa energikällor.

Maximal exponering med solceller på tak

Placeringen av solpanelerna direkt på taket gör det möjligt att maximera exponeringen för solstrålar. Detta innebär att du får ut det mesta av solenergin och ökar därmed din totala energiproduktion.

Effektivt utnyttjande av utrymme med solceller på tak

En av de bästa fördelarna med solpaneler på taket är det effektiva utnyttjandet av tillgängligt utrymme. Detta är särskilt viktigt för fastigheter med begränsad markyta. Taket, som tidigare var outnyttjat, blir nu en kraftfull plats för energiproduktion.

Taktyper och solceller

Solceller plåttak

Plåttak är ett populärt val för solcellinstallation på grund av deras hållbarhet och enkelhet att fästa solcellspanelerna på.

Fördelar med solpaneler på ett plåttak:

Hållbarhet

Plåttak är vanligtvis mycket hållbara och har en lång livslängd, vilket innebär att de kan stödja solpanelernas vikt och skydda dem under många år.

Lågt underhåll

Plåttak kräver generellt sett lite underhåll. När solpanelerna är installerade kräver de också minimalt underhåll, vilket gör det enkelt att äga och driva solcellsanläggningen.

God värmeavledning

Plåttak har god värmeavledning, vilket kan hjälpa solpanelerna att fungera effektivare eftersom de tenderar att generera värme under drift.

Enkel installation 

Plåttak är vanligtvis platta eller har en liten lutning, vilket gör det enklare att installera solpaneler jämfört med tak med brant lutning.

Förbättrad energieffektivitet

Solceller på taket kan fungera som en form av takisolering och hjälpa till att hålla värme borta från byggnaden, vilket kan förbättra energieffektiviteten.

Nackdelar med solpaneler på ett plåttak:

Potentiell korrosion

Plåttak kan vara känsliga för rost, särskilt om det finns fel i takets ytskikt eller om det är utsatt för extrema väderförhållanden. Det är viktigt att säkerställa att solpanelernas fästsystem och takets yta är korrosionsbeständiga. 

Väderpåverkan

Plåttak kan vara känsliga för hagel och intensivt regn. Om inte solpanelerna är korrekt monterade och skyddade kan de potentiellt skadas av väderpåverkan.

Solceller skiffertak

Solceller kan monteras på skiffertak med hjälp av särskilda fästsystem och klammer.

Fördelar med solpaneler på ett skiffertak:

Hållbarhet

Skiffertak är kända för sin hållbarhet och långa livslängd. De kan stödja solpanelernas vikt och skydda dem under många år.

Låg underhåll

Skiffertak kräver generellt sett lite underhåll. När solpanelerna är installerade kräver de också minimalt underhåll, vilket gör det enkelt att äga och driva solcellsanläggningen.

Estetiskt fördelaktigt

Skiffertak ger vanligtvis ett estetiskt tilltalande utseende till en byggnad och solpaneler kan ofta integreras diskret för att bibehålla takets visuella appell.

God värmeavledning

Skiffertak har god värmeavledning, vilket kan hjälpa solpanelerna att fungera effektivare eftersom de tenderar att generera värme under drift.

Enkel installation

Skiffertak är ofta platta eller har en låg lutning, vilket gör det enklare att installera solceller på taket jämfört med tak med brant lutning.

Nackdelar med solpaneler på ett skiffertak:

Vikt

Solpaneler har en viss vikt, och även om skiffertak är hållbara kan det vara nödvändigt att förstärka taket innan installationen för att säkerställa att det kan hantera belastningen.

Installation av fästen

Installationen av solpaneler på ett skiffertak kräver korrekta fästsystem och klammer som säkert fäster solpanelerna på taket. Detta kräver professionell installation och kan öka installationskostnaderna.

Känslighet för skador

Skiffertak kan vara känsliga för skador om de inte underhålls ordentligt eller om de utsätts för extrema väderförhållanden. Solpanelernas installation måste vara försiktig för att inte skada takets yta.

Potentiell borttagning vid takreparation

Om taket behöver repareras eller bytas ut i framtiden kan det vara nödvändigt att ta bort solpanelerna temporärt, vilket kan vara en extra kostnad.

Solceller betongtak

Betongtak är starka och stabila, vilket gör dem lämpliga för solcellinstallation. Solcellerna kan monteras på betongtakets yta med rätt fästsystem.

Fördelar med solpaneler på ett betongtak

Hållbarhet

Betongtak är extremt hållbara och har en lång livslängd. De kan enkelt stödja solpanelernas vikt och skydda dem under många år.

Låg underhåll

Betongtak kräver minimalt underhåll, och solpanelerna kräver också generellt sett lite underhåll efter installationen.

God värmeavledning

Betongtak har god värmeavledning, vilket kan hjälpa solpanelerna att fungera effektivare, eftersom de genererar värme under drift.

Lätt installation

Betongtak har ofta en platt eller lätt sluttande yta, vilket gör installationen av solpaneler relativt enkel jämfört med tak med brant lutning.

Energieffektivitet

Solpaneler kan fungera som en form av takisolering och hjälpa till att reglera temperaturen i byggnaden, vilket kan förbättra energieffektiviteten.

Nackdelar med solpaneler på ett betongtak

Vikt

Solpaneler har en viss vikt, och även om betongtak är starka kan det vara nödvändigt att bedöma och eventuellt förstärka takets bärförmåga innan installationen.

Installation av fästen

Installationen av solpaneler på ett betongtak kräver rätt fästsystem och klammer för att säkert fästa solpanelerna på taket. Detta kräver professionell installation och kan öka installationskostnaderna.

Takets ålder och skick

Om betongtaket är gammalt eller i dåligt skick kan det vara mer komplicerat och kostsamt att installera solpaneler på det, eftersom taket kanske behöver renoveras eller repareras först.

Estetiska hänsyn

Vissa människor kan anse att solpaneler på ett betongtak påverkar takets estetiska utseende. Det är viktigt att överväga hur solpanelerna kommer att påverka fastighetens övergripande utseende.

Solceller takpannor och tegeltak

Solceller kan också monteras på tegeltak med hjälp av speciella takfästen och klammer. Funderar du på att ge dina takpannor solceller finns det ett antal fördelar och nackdelar. 

Fördelar med solpaneler på takpannor

Hållbarhet

Tegeltak är kända för sin hållbarhet och långa livslängd. De kan enkelt stödja solpanelernas vikt och skydda dem under många år.

Låg underhåll

Tegeltak kräver generellt sett minimalt underhåll, och solpanelerna kräver också lite underhåll efter installationen.

God värmeavledning

Tegeltak har god värmeavledning, vilket kan hjälpa solpanelerna att fungera effektivare eftersom de tenderar att generera värme under drift.

Estetiskt fördelaktigt

Tegeltak ger ofta en estetiskt tilltalande utseende till en byggnad, och solpaneler kan integreras diskret för att bevara takets visuella appell.

Enkel installation

Tegeltak har ofta en platt eller lätt sluttande yta, vilket gör installationen av solpaneler relativt enkel jämfört med tak med brant lutning.

Nackdelar med solpaneler på takpannor

Vikt

Solpaneler har en viss vikt, och även om tegeltak är starka kan det vara nödvändigt att bedöma och eventuellt förstärka takets bärförmåga innan installationen.

Installation av fästen

Installationen av solpaneler på ett tegeltak kräver rätt fästsystem och klammer för att säkert fästa solpanelerna på taket. Detta kräver professionell installation och kan öka installationskostnaderna.

Takets ålder och skick

Om tegeltaket är gammalt eller i dåligt skick kan det vara mer komplicerat och kostsamt att installera solpaneler på det, eftersom taket kanske behöver renoveras eller repareras först.

Estetiska hänsyn

Vissa människor kan anse att solpaneler på ett tegeltak påverkar takets estetiska utseende. Det är viktigt att överväga hur solpanelerna kommer att påverka fastighetens övergripande utseende.

Solceller asfaltshingeltak

Även om asfaltshingeltak är vanliga i många bostäder, kan solceller installeras på dessa tak med lämpliga fästsystem och klammer.

Fördelar med solpaneler på ett asfaltshingeltak:

Kostnadseffektivitet

Asfaltshingeltak är vanligt förekommande i många bostadsområden och är relativt prisvärda att installera solpaneler på jämfört med andra takmaterial.

Lätt installation

Asfaltshingeltak är vanligtvis platta eller har en lätt lutning, vilket gör installationen av solpaneler relativt enkel jämfört med tak med brant lutning.

God värmeavledning

Asfaltshingeltak har bra värmeavledning, vilket kan hjälpa solpanelerna att fungera effektivare eftersom de tenderar att generera värme under drift.

Estetiskt fördelaktigt

Asfaltshingeltak ger vanligtvis en estetiskt tilltalande utseende till en byggnad, och solpaneler kan integreras diskret för att bevara takets visuella appell.

Låg underhållskostnad

Asfaltshingeltak kräver generellt lite underhåll, och solpanelerna kräver också lite underhåll efter installationen.

Nackdelar med solpaneler på ett asfaltshingeltak:

Takets livslängd

Asfaltshingeltak har en begränsad livslängd jämfört med andra takmaterial. Det kan vara nödvändigt att ta bort och återinstallera solpanelerna när taket behöver bytas ut, vilket kan öka kostnaderna.

Vikt och bärförmåga

Även om asfaltshingeltak är vanligt förekommande, måste takets bärförmåga bedömas för att säkerställa att det kan stödja solpanelernas vikt. Om taket är gammalt eller skadat kan det behöva förstärkas.

Estetiska hänsyn

Vissa människor kan anse att solpaneler på ett asfaltshingeltak påverkar takets utseende negativt. Det är viktigt att överväga hur solpanelerna kommer att påverka fastighetens övergripande utseende.

Potentiell behov av takreparation

Om taket behöver repareras eller underhållas på något sätt kan det vara nödvändigt att ta bort och återinstallera solpanelerna, vilket kan vara en extra kostnad.

Solceller gröna tak

Gröna tak, även kända som sedumtak eller takträdgård, är täckta med vegetation. De kan vara lämpliga för solceller om de är ordentligt konstruerade för att bära solcellernas vikt och tillåta tillräckligt med solinstrålning.

Fördelar med solpaneler på ett grönt tak:

Energieffektivitet

Kombinationen av solpaneler och ett grönt tak kan resultera i ökad energieffektivitet för byggnaden. Gröna tak isolerar och reglerar temperaturen i byggnaden, vilket minskar behovet av uppvärmning och kylning.

Miljöfördelar

Gröna tak har miljöfördelar genom att minska värmereflektion och översvämningar, förbättra luftkvaliteten och erbjuda livsmiljö för fåglar och insekter. Tillsammans med solpanelerna kan det vara en miljövänlig lösning.

Platsoptimering

På platser med begränsat utrymme kan gröna tak vara användbart eftersom de inte bara ger en plats för solpaneler utan också för grönska och isolering.

Nackdelar med solpaneler på ett grönt tak:

Installation och vikt

Gröna tak kan vara tyngre än andra takmaterial, särskilt när de är fuktiga. Detta kräver noggrann planering och eventuell förstärkning av takets bärförmåga för att stödja både gröna taket och solpanelerna.

Skuggning och underhåll

Det kan finnas skuggning på solpanelerna från vegetationen på gröna tak. Detta kan påverka solpanelernas effektivitet och kräver regelbunden trimning och underhåll av växterna.

Kostnad

Ska du ha solceller på taket kan det vara dyrare att installera det på gröna tak. De högre initiala kostnaderna kan vara en nackdel.

Komplexitet

Att integrera solpaneler på ett grönt tak kan vara mer komplicerat än på ett konventionellt tak. Det kräver noggrann planering och samarbete mellan specialister inom solenergi och gröna tak.

Risk för läckage

Installation av solpaneler på ett grönt tak kräver noggrann tätning och säkerhet för att undvika läckage som kan skada takets isolering och växtbädd.

Läs mer om hur du skaffar solceller. 

Skaffade solceller:

Anders och Marianne ville ta vara på solens energi.

Ja tak! Jag är intresserad av solceller

Bra att veta om

finansiering och stöd vid köp av solceller

Teckna mikro­produktion­s­avtal

För dig som har en solcellsanläggning.