Så sköter du om din fjärrvärme

Fjärrvärmecentralen bygger på beprövad och enkel teknik och behöver i stort sett ingen tillsyn.

Några gånger per år bör du se till din anläggning och göra enkla underhållsåtgärder.

Viktiga kunskaper om din fjärrvärmeanläggning

Här hittar du en manualer och skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Utbildning - så fungerar din fjärrvärmecentral

Vi kan erbjuda en utbildning för dig som är nyfiken och vill lära dig mer om värmen i ditt hus. Du får grundläggande kunskaper om funktion och skötsel av din anläggning på plats i ditt hem.

Ubildningen är kostnadsfri för dig som nyligen flyttat in i ett hus med fjärrvärme.

Manualer

Du hittar ofta leverantörsnamnet på utsidan av den vita kåpan eller luckan. Modellbeteckningen hittar du på märkt skylt som ofta sitter på bottenplattan.

För reglercentralen står typbeteckningen under luckan.

Cetetherm, 1997-2004

Alfa Laval, 2005-2007

Metrotherm, 2008-

Manualer för reglerutrustning

Skötselanvisning

Skaffa dig en så klar bild som möjligt av felet, så att felavhjälpningen blir snabbare och effektivare.

Ladda hem skötselskötselanvisning för din fjärrvärmecentral här.

Du äger din central och ansvarar för den precis som om du skulle ha haft en villapanna.

Har du serviceavtal omfattar vårt åtagande fjärrvärmecentralen, inte radiatorer och deras termostater.

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET