Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Elnätspriser

Här ser du våra elnätspriser.

Följande priser gäller från och med 2022-01-01

Ditt nätpris har en fast och en rörlig del:

1. Fast pris för din säkring. Det är ett fast pris som beror på hur stor huvudsäkring du har. Säkringens storlek anges i Ampere (A), som är ett mått på strömstyrka.
2. Överföringspris. Det är ett rörligt pris som är kopplad till hur mycket el du använder. För varje kilowattimme (kWh) el vi skickar över till din elanläggning betalar du ett överföringspris.

Överföringspris

8,8 öre/kWh exklusive moms

Fast pris

Säkringsstorlek Årsavgift kr/år
16 L* 1 552
16 A 3 936
20 A 5 660
25 A 7 084
35 A 9 628
50 A 13 780
63 A 16 688

Alla priser är exklusive moms.

* Avgiften 16L gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha 16 A mätarsäkring med anslutning till en gemensam servisledning om minst fyra abonnemang. Ett av dessa fyra abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa.

Enfasabonnemang med säkring t o m 50 A faktureras som 16 L eller 16 A.

Myndighetsavgifter

Förutom den fasta avgiften i prislistan betalar du också olika myndighetsavgifter: elsäkerhetsavgift 11,10 kr/år, nätövervakningsavgift 4,35 kr/år och elberedskapsavgift 39,2 kr/år för lågspänningskunder. Myndighetsavgifterna är exklusive moms.

Fakturering och betalningssätt

Faktura skickas normalt ut varje månad för kunder med en beräknad årsförbrukning över 5 000 kWh. Övriga kunder faktureras varannan månad. Vi erbjuder både autogiro och e-faktura.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kundservice, telefon 0910-77 25 50.

Priser och villkor gäller från 2022-01-01. Priserna är angivna exklusive moms och myndighetsavgifter.

  NH NL NLT NLS
Fast pris (kr/år) 17 495 5 376 5 376 267
Effektpris per månad (kr/kW) 24 26 25 56
Effektpris tillägg höglasttid per månad (kr/kW) 58 68 66
Överföringspris övrig tid (öre/kWh) 1,10 2,50 2,40 8,8
Överföringspris höglasttid (öre/kWh) 1,50 2,80 2,50

Högspänning

NH=Anslutningar 11-22 kV.

Lågspänning

NL, NLT, NLS=Anslutningar 400 V. NLS gäller för anläggningar med lägre effektanvändning än 1 kW. NLT tillämpas i speciella fall då anslutning är gjord direkt till vår transformator och mätningen sitter monterad direkt på transformatorns lågspänningssida.

Fast pris

Det fasta priset för abonnemanget faktureras månadsvis.

Effektpris

Pris för det högsta timvärdet för varje månad när det inte är höglasttid.

Effektpris höglasttid

För månaderna januari, februari, mars, november och december tillkommer höglastpris för det högsta timvärdet under vardag klockan 06-22 för aktuell månad.

Överföringspris

Kostnad för överförd energi, med högre pris under höglasttid.

Myndighetsavgifter

Utöver angivna priser tillkommer myndighetsavgifter, som oavkortat går vidare till statliga myndigheter. Myndighetsavgifterna är exklusive moms.

För anslutning till högspänning:

Elsäkerhetsavgift: 905 kr/år
Nätövervakningsavgift: 870 kr/år
Elberedskapsavgift: 2 129 kr/år

För anslutning till lågspänning:

Elsäkerhetsavgift 11,10 kr/år
Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år
Elberedskapsavgift 39,2 kr/år

Regeringen beslutade den 1 september 2019 att sänka elberedskapsavgiften med 5,8 kronor per år för lågspänningskunder vilket gör att den nu är på 39,2 kronor per år. De sänkte också elberedskapsavgiften för högspänningskunder med 318 kronor per år vilket gör att den nu är på 2 129 kronor per år. Beslutet gällde från och med 1 januari 2019, vilket innebär att vi retroaktivt återbetalade dig för perioden 1 januari – 1 september 2019. Återbetalningen genomfördes som en minuspost på fakturan som skickades ut i oktober 2019.

Tillämpningsbestämmelser

Reaktiv effekt

Angivna nätpriser tillåter ett fritt uttag av reaktiv effekt (kVAr) upp till 50 % av det högsta timvärdet varje månad. För uttag över denna nivå faktureras ett överuttagspris. Överuttagspriset är 6 kr/kVAr per månad.

Anslutningseffekt

Kunden ska begränsa sitt uttag så att uttagen effekt inte överstiger avtalad anslutningseffekt. Vid ökat behov, kontakta Kundservice på telefon 0910-77 25 50.

Fakturering

Fakturering sker normalt månadsvis.

Priser och villkor gäller från 2023-01-01 exklusive moms och myndighetsavgifter.

  NH60 NH61 NH62
Fast pris (kr/år) 350 000 860 000 100 000
Fackavgift per år (kr/fack) 150 000
Effektpris per år (kr/kW) 104 171 298
Fast överföringspris (öre/kWh) 0,15 0,39 1,08
Rörligt överföringspris (öre/kWh) (Nordpools timvisa day-ahead pris i elområde SE1 + 11 kr/MWh) -5,3 % -5,3 % -5,3 %

Högspänning

NH60= Anslutningar 130 kV
NH61=Anslutningar 33 kV (direkt till 130/33 kV transformator).
NH62=Anslutningar 33 kV

Fast pris

Det fasta priset för abonnemanget faktureras månadsvis.

Effektpris

Pris för medelvärdet av de två högsta under året uppmätta månadsvärden för uttagen medeleffekt per timme.
Aktiv effekt debiteras lägst med 80 % av abonnerad effekt.

Överföringspris

Kostnad för överförd energi.

Myndighetsavgifter

Utöver angivna priser tillkommer myndighetsavgifter, som oavkortat går vidare till statliga myndigheter. Myndighetsavgifterna är exklusive moms.

För anslutning till högspänning:

Elsäkerhetsavgift: 905 kr/år
Nätövervakningsavgift: 870 kr/år
Elberedskapsavgift: 2129 kr/år

Regeringen beslutade den 1 september 2019 att sänka elberedskapsavgiften med 318 kronor per år för högspänningskunder vilket gör att den nu är på 2129 kronor per år. Beslutet gällde från och med 1 januari 2019, vilket innebär att vi retroaktivt återbetalade dig för perioden 1 januari – 1 september 2019. Återbetalningen genomfördes som en minuspost på fakturan som skickades ut i oktober 2019.

Reaktiv effekt

Angivna nätpriser tillåter ett fritt uttag av reaktiv effekt (kVAr) upp till 25 % (NH61 och NH62) respektive 15 % (NH60) av debiterad aktiv effekt (kW). För uttag över denna nivå faktureras ett överuttagspris. Överuttagspriset är 50 kr/kVAr per år.

Anslutningseffekt

Leveransen omfattar en aktiv effekt (kW) som uppgår till högst den abonnerade effekten (minst 135 kW). Kunden ska begränsa sitt uttag så att uttagen effekt inte överstiger avtalad anslutningseffekt. Vid ökat behov, kontakta Kundservice på telefon 0910-77 25 50.

Fakturering

Fakturering av preliminär avräkning sker månadsvis, med slutavräkning per kalenderår.

Energiskatten tillkommer för alla elnätsavtal och är samma oavsett vilket elnätsbolag du har.

Från 1 januari 2023 är energiskatten 39,2 öre/kWh exklusive moms.

Från 1 januari 2024 är energiskatten 42,8 öre/kWh exklusive moms.

Reducerad skatt 2024 är 33,2 öre ex moms

Om vi fakturerat er felaktig energiskatt har vi rätt att efterdebitera er mellanskillnaden samt eventuella avgifter och räntor.

Det finns dock undantag som specificeras nedan.

Reducerad energiskatt

Hushållskunder i följande kommuner och län har reducerad energiskatt.

Samtliga kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län och Jämtlands län.

I Västernorrlands län har Sollefteå, Ånge och Örnsköldsviks kommun lägre skatt. Samma gäller för Gävleborgs län – Ljusdals kommun, Värmlands län – Torsby kommun och i Dalarnas län – Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalens kommun.

Energiskatt för jordbruk, skogsbruk och vattenbruk

Du som bedriver jordbruk, skogsbruk eller vattenbruk yrkesmässigt betalar 39,2 öre/kWh  exkl. moms i energiskatt från och med 1 januari 2023. Du kan sedan, som tidigare, ansöka om återbetalning via Skatteverkets e-tjänst.

Energiskattereduktion

Förbrukar ni el i yrkesmässig växthusodling, i datorhall eller har ert företag tillverkning i industriell verksamhet? Då har ni möjlighet att få lägre energiskatt på en del av förbrukningen.

Ni betalar från 1 januari 2023 39,2 öre/kWh exklusive moms oavsett geografiskt läge och kan sedan ansöka om återbetalning via Skatteverkets e-tjänst.

Från 1 juli 2023 finns inte längre möjlighet till lägre energiskatt för datahallar, men kan ha möjlighet till det för el som använts fram till 1 juli 2023.

 

Få hjälp från vår prisbelönta kundservice