Elnätspriser

Här ser du våra elnätspriser.

Elnätspriser för säkringsabonnemang

Följande priser gäller från och med 2021-01-01

Ditt nätpris har en fast och en rörlig del:

1. Fast pris för din säkring. Det är ett fast pris som beror på hur stor huvudsäkring du har. Säkringens storlek anges i Ampère (A), som är ett mått på strömstyrka.
2. Överföringspris. Det är ett rörligt pris som är kopplad till hur mycket el du använder. För varje kilowattimme (kWh) el vi skickar över till din elanläggning betalar du ett överföringspris.

Överföringspris
8,8 öre/kWh exklusive moms

Fast pris

Säkringsstorlek Årsavgift kr/år
16 L* 1 513,00
16 A 3 857,00
20 A 5 468,00
25 A 6 909,00
35 A 9 496,00
50 A 13 312,00
63 A 16 520,00

Alla priser är exklusive moms.

* Avgiften 16L gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha 16 A mätarsäkring med anslutning till en gemensam servisledning om minst fyra abonnemang. Ett av dessa fyra abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa.

Enfasabonnemang med säkring t o m 50 A faktureras som 16 L eller 16 A.

Elnätspriser för säkringsabonnemang exklusive moms

Myndighetsavgifter
Förutom den fasta avgiften i prislistan betalar du också olika myndighetsavgifter: elsäkerhetsavgift 10,20 kr/år, nätövervakningsavgift 4,35 kr/år och elberedskapsavgift 39,2 kr/år för lågspänningskunder. Myndighetsavgifterna är exklusive moms.

Fakturering och betalningssätt
Faktura skickas normalt ut varje månad för kunder med en beräknad årsförbrukning över 5 000 kWh. Övriga kunder faktureras varannan månad. Vi erbjuder både autogiro och e-faktura.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kundservice, telefon 0910-77 25 50.

Avtalsvillkor för näringsverksamhet hittar du här.

Elnätspriser för effektabonnemang

Priser och villkor gäller från 2021-01-01. Priserna är angivna exklusive moms och myndighetsavgifter.

NH NL NLT NLS
Fast pris (kr/år) 17 495 5376 5376 267
Effektpris per månad (kr/kW) 24 26 25 50
Effektpris tillägg höglasttid per månad (kr/kW) 58 66 64
Överföringspris övrig tid (öre/kWh) 1,03 2,46 2,36 8,8
Överföringspris höglasttid (öre/kWh) 1,51 2,60 2,48

Elnätspriser effektabonnemang

Högspänning
NH=Anslutningar 11-22 kV.

Lågspänning
NL, NLT, NLS=Anslutningar 400 V. NLS gäller för anläggningar med lägre effektanvändning än 1 kW. NLT tillämpas i speciella fall då anslutning är gjord direkt till vår transformator och mätningen sitter monterad direkt på transformatorns lågspänningssida.

Fast pris
Det fasta priset för abonnemanget faktueras månadsvis.

Effektpris
Pris för det högsta timvärdet för varje månad när det inte är höglasttid.

Effektpris höglasttid
För månaderna januari, februari, mars, november och december tillkommer höglastpris för det högsta timvärdet under vardag klockan 06-22 för aktuell månad.

Överföringspris
Kostnad för överförd energi, med högre pris under höglasttid.

Myndighetsavgifter
Utöver angivna priser tillkommer myndighetsavgifter, som oavkortat går vidare till statliga myndigheter. Myndighetsavgifterna är exklusive moms.

För anslutning till högspänning:
Elsäkerhetsavgift: 810 kr/år
Nätövervakningsavgift: 870 kr/år
Elberedskapsavgift: 2129 kr/år

För anslutning till lågspänning:
Elsäkerhetsavgift 10,20 kr/år
Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år
Elberedskapsavgift 39,2 kr/år

Regeringen beslutade den 1 september 2019 att sänka elberedskapsavgiften med 5,8 kronor per år för lågspänningskunder vilket gör att den nu är på 39,2 kronor per år. De sänkte också elberedskapsavgiften för högspänningskunder med 318 kronor per år vilket gör att den nu är på 2129 kronor per år. Beslutet gällde från och med 1 januari 2019, vilket innebär att vi retroaktivt återbetalade dig för perioden 1 januari – 1 september 2019. Återbetalningen genomfördes som en minuspost på fakturan som skickades ut i oktober 2019.

Tillämpningsbestämmelser

Reaktiv effekt
Angivna nätpriser tillåter ett fritt uttag av reaktiv effekt (kVAr) upp till 50 % av det högsta timvärdet varje månad. För uttag över denna nivå faktureras ett överuttagspris. Överuttagspriset är 6 kr/kVAr per månad.

Anslutningseffekt
Kunden ska begränsa sitt uttag så att uttagen effekt inte överstiger avtalad anslutningseffekt. Vid ökat behov, kontakta Kundservice på telefon 0910-77 25 50.

Fakturering
Fakturering sker normalt månadsvis.

Allmänna avtalsvillkor för näringsverksamhet hittar du här.

Elnätspriser för regionnätsabonnemang

Priser och villkor gäller från 2021-01-01 exklusive moms och myndighetsavgifter.

NH60 NH61 NH62
Fast pris (kr/år) 350 000 860 000 100 000
Fackavgift per år (kr/fack) 150 000
Effektpris per år (kr/kW) 118 178 335
Överföringspris (öre/kWh) 0,17 0,3 1,0

Elnätspriser regionnätsabonnemang

Högspänning
NH60= Anslutningar 130 kV
NH61=Anslutningar 33 kV (direkt till 130/33 kV transformator).
NH62=Anslutningar 33 kV

Fast pris
Det fasta priset för abonnemanget faktureras månadsvis.

Effektpris
Pris för medelvärdet av de två högsta under året uppmätta månadsvärden för uttagen medeleffekt per timme.
Aktiv effekt debiteras lägst med 80 % av abonnerad effekt.

Överföringspris
Kostnad för överförd energi.

Myndighetsavgifter
Utöver angivna priser tillkommer myndighetsavgifter, som oavkortat går vidare till statliga myndigheter. Myndighetsavgifterna är exklusive moms.

För anslutning till högspänning:
Elsäkerhetsavgift: 810 kr/år
Nätövervakningsavgift: 870 kr/år
Elberedskapsavgift: 2129 kr/år

Regeringen beslutade den 1 september 2019 att sänka elberedskapsavgiften med 318 kronor per år för högspänningskunder vilket gör att den nu är på 2129 kronor per år. Beslutet gällde från och med 1 januari 2019, vilket innebär att vi retroaktivt återbetalade dig för perioden 1 januari – 1 september 2019. Återbetalningen genomfördes som en minuspost på fakturan som skickades ut i oktober 2019.

Reaktiv effekt
Angivna nätpriser tillåter ett fritt uttag av reaktiv effekt (kVAr) upp till 25 % av debiterad aktiv effekt (kW). För uttag över denna nivå faktureras ett överuttagspris. Överuttagspriset är 50 kr/kVAr per år.

Anslutningseffekt
Leveransen omfattar en aktiv effekt (kW) som uppgår till högst den abonnerade effekten (minst 135 kW). Kunden ska begränsa sitt uttag så att uttagen effekt inte överstiger avtalad anslutningseffekt. Vid ökat behov, kontakta Kundservice på telefon 0910-77 25 50.

Fakturering
Fakturering av preliminär avräkning sker månadsvis, med slutavräkning per kalenderår.

Allmänna avtalsvillkor för näringsverksamhet hittar du här.

Energiskatt

Energiskatten tillkommer för alla elnätsabonnemang och är samma oavsett vilket elnätsbolag du har.

Från 1 januari 2021 är energiskatten 35,6 öre/kWh exklusive moms.

Använder du elen i vissa kommuner i norra Sverige har du rätt till ett skatteavdrag på 9,6 öre/kWh. Avdraget görs direkt på din elfaktura, vilket innebär att du får betala 26,0 öre/kWh exklusive moms.

Avdraget på 9,6 öre/kWh kan du få om din anläggning finns i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland samt i Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby kommun.

För att vi ska kunna fakturera rätt energiskatt måste ni som normalt sett har rätt till avdrag på 9,6 öre/kWh exklusive moms meddela oss om detta.

Om vi fakturerat er felaktig energiskatt har vi rätt att efterdebitera er mellanskillnaden samt eventuella avgifter och räntor.

Det finns dock undantag som specificeras nedan.

Energiskatt för jordbruk, skogsbruk och vattenbruk

Du som bedriver jordbruk, skogsbruk eller vattenbruk yrkesmässigt betalar 35,6 öre/kWh  exkl. moms i energiskatt från och med 1 januari 2021. Du kan sedan, som tidigare, ansöka om återbetalning via Skatteverkets e-tjänst.

Besök Skatteverkets sida för mer information om reducering och återbetalning.

Energiskattereduktion

Förbrukar ni el i datorhall, i yrkesmässig växthusodling eller har ert företag tillverkning i industriell verksamhet? Då har ni möjlighet att få lägre energiskatt på en del av förbrukningen.

Ni betalar från 1 januari 2021 35,6 öre/kWh exklusive moms oavsett geografiskt läge och kan sedan ansöka om återbetalning via Skatteverkets e-tjänst.

Besök Skatteverkets sida för mer information om reducering och återbetalning.

 

 

Till toppen
78 queries in 0.000 seconds, using 21.52MB memory
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP