Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Köpa solceller och låta taket göra jobbet

Har du ett tak? Härligt! Då har du allt du behöver för att skaffa solpaneler. Vi erbjuder kompletta lösningar så att du enkelt kan börja producera din egen förnybara el. Varför inte köpa solceller? Det är bra både för dig och miljön.

Att köpa solceller genom oss innebär att du får solpanelerna levererade och installerade. Alltså nyckelfärdigt, klappat och klart och redo för ditt tak.  

I vårt erbjudande ingår:

  • Produkter från noga utvalda leverantörer.
  • Installation utförd av certifierade installatörer.
  • För- och färdiganmälan till din nätägare.
  • Trygga garantier.

I vår solcellskalkylator kan du få en uppskattning på vad en anläggning på din fastighet kostar att installera och hur mycket förnybar el den skulle kunna producera.

Anmäl ditt intresse för solpaneler genom solcellskalkylatorn. Därefter kommer vi att kontakta dig för att kunna ge en skarp offert.

Efter det går vi tillsammans igenom processen och lägger upp en planering som passar dina förutsättningar utifrån fastighet och förbrukning.

Fyra enkla steg för att börja producera egen förnybar el genom solpaneler

Anmäl intresse för solpaneler genom solcellskalkylatorn

Du som är intresserad av att installera solpaneler kan anmäla ditt intresse genom vår solcellskalkylator. Sedan hör vi av oss till dig. 

Intresseanmälan är inte bindande. 

Få offert för solpaneler

När du skickat in din intresseanmälan kommer vi att kontakta dig.

Efter att vi haft kontakt får du en skräddarsydd offert som passar just din fastighet.

Pris och finansiering inför att köpa solceller

Vi guidar dig kring de avdrag och finansieringslösningar som finns tillgängliga kopplat till din investering.

Bygglov för att köpa solceller

Det kan vara så att du behöver ansöka om bygglov för att installera solceller.

Kravet på bygglov för solcellsanläggningar varierar beroende på plats och lokal lagstiftning. Dessutom kan mindre anläggningar som inte påverkar byggnadens struktur eller utseende ofta vara undantagna från bygglovsplikten. Är du osäker är det en bra idé att fråga din lokala byggnadsmyndighet om råd för att ta reda på vad som gäller för just din fastighet.

Installation av solpaneler

Vår underleverantör kontaktar dig gällande tid för leverans och installation av dina solpaneler. De hör av sig inom cirka 4-6 veckor från den dagen du skrev på avtalet.

Installationen tar vanligtvis cirka 2-3 dagar. Du behöver inte vara hemma men installatören behöver få tillgång till fastigheten. Den största delen av installationen sker utomhus.

Ibland behöver vi byta ut elmätaren eller ändra inställningarna innan vi kan driftsätta din solcellsanläggning. Det är för att det ska gå mäta mängden producerad el till elnätet.

Om det blir aktuellt att byta elmätare gör vi det efter att underleverantören har gjort en färdiganmälan. När vi har fått in färdiganmälan genomför vi en besiktning, sedan kan du ta anläggningen i drift.

Det kan ta upp till tio arbetsdagar från att vi mottagit färdiganmälan till dess att besiktningen sker.

Solpaneler på plats, redo för produktion

Allt är klart och driftsatt – nu kan du låta taket göra jobbet!

Dessutom kan du följa din produktion av förnybar el från solen via ett styrsystem i mobil eller surfplatta.

Den el du själv inte använder kan du sälja till ett elbolag.

Utvalda leverantörer och trygga garantier

Vi samarbetar med leverantörer som levererar hög kvalitet. Dessutom gäller allt från solpaneler och växelriktare till montagematerial och effektoptimerare.

Självklart följer vi Arbetsmiljöverkets föreskrifter och utför installationen av solcellerna genom certifierade installatörer.

Vårt val av produkter, installatörer och garantier är en viktig del i vår affär. Allt för att du ska känna dig trygg med att komma igång och börja producera din egen förnybara el.

Skillnaden mellan solpaneler och solceller

Solpaneler och solceller är väl samma sak. Eller? Nja, inte riktigt.

Enkelt förklarat är solceller mindre och enskilda enheter. För att generera mer kraft kan de kopplas ihop som en gruppering eller modul – en solpanel. Således utgörs en solpanel av flera solceller, men en solcell är inte en solpanel.

Vill du djupdyka i deras skillnader och hur de egentligen fungerar?

Här reder vi ut det:

Solceller

Solceller är små och enskilda enheter som genererar elektricitet.

Dessutom brukar solcellerna grupperas in och anslutas i grupper, eller moduler, ofta i form av solpaneler. Det är för att de ska kunna producera mer kraft. 

Solceller fungerar genom en process kallad fotovoltaisk effekt. Ljusenergi träffar solcellerna och frigör elektroner i halvledarmaterialet, vilket skapar en elektrisk ström.

Absorption av ljus

Solcellen är vanligtvis tillverkad av halvledarmaterial, oftast kisel. När solens ljus träffar solcellens yta, absorberar halvledaren ljuset. Detta ljus består av fotoner, små partiklar av ljusenergi.

Frigöring av elektroner

När fotonerna träffar halvledarmaterialet, överför de sin energi till elektronerna i materialet. Denna energiöverföring skapar en spänning i materialet, vilket gör att elektronerna blir ”upphetsade” och hoppar från sina normala positioner i atomerna.

Elektrisk ström

När elektronerna hoppar, skapas en elektrisk ström. För att styra denna ström är solcellen utrustad med ledare, vanligtvis i form av metalltrådar, som leder de frigjorda elektronerna i en önskad riktning. Denna riktning är vad som skapar den användbara elektriciteten.

Komponenter i en solcell

Solceller består av flera komponenter som arbetar tillsammans för att skapa den fotovoltaiska effekten.

Halvledarmaterial

Detta är kärnan i solcellen och det material som absorberar solens ljus och skapar den elektriska strömmen. Kisel är det mest använda materialet på grund av dess effektivitet och tillgänglighet.

P-N-övergång

I de flesta solceller finns det en gräns mellan två lager av halvledarmaterial med olika egenskaper: en positiv (P) och en negativ (N) sida. Denna gräns kallas P-N-övergången och är avgörande för solcellens funktion.

Elektriska kontakter

Solcellen har elektriska kontakter, vanligtvis gjorda av metall, som samlar in och leder bort den genererade elektriciteten.

Antireflexbehandling

För att öka effektiviteten är solcellens yta vanligtvis behandlad för att minska reflektionen av solljus och öka absorptionen av fotoner.

Typer av solceller

Det finns flera olika typer av solceller.

Dessutom är solceller en viktig teknik inom förnybar energi och spelar en avgörande roll i att minska beroendet av icke-förnybara energikällor och minska koldioxidutsläppen i atmosfären.

Solcellerna kan användas i allt från små bärbara enheter till stora solkraftverk.

Kiselsolceller

De vanligaste solcellerna tillverkas i dagsläget av kisel och kan kategoriseras som  monokristallina, polykristallina och amorfa solceller beroende på kiselns struktur och hur den är gjord.

Tunnfilmssolceller

Dessa solceller tillverkas genom att lägga en tunn film av halvledarmaterial på en bärare. De är tunnare och lättare än kiselsolceller.

Organiska solceller

De organiska solcellerna är tillverkade av organiska halvledarmaterial och är flexibla och lätta, vilket gör dem användbara för specifika applikationer.

Solpaneler

Solpaneler, som ibland också kallas solfångare, är sammansatta av flera solceller som är anslutna och monterade tillsammans på en ram.

Deras huvudsakliga funktion är att samla in och koncentrera solens ljusenergi och omvandla den till användbar elektricitet.

Solpaneler är alltså i grunden en samling solceller som arbetar tillsammans för att producera mer elektricitet än vad enskilda solceller kan göra på egen hand. De är det mest synliga elementet i ett solenergisystem och i installationer placeras de ofta på tak för att samla in solenergi.

Solpaneler genererar elektricitet i större mängder, vilket gör dem praktiska för hushålls- och kommersiella applikationer.

Hur fungerar solpaneler?

Solpaneler samlar in solens ljusenergi och använda solcellerna inuti dem för att omvandla den till elektricitet.

Ljusabsorption

Solpanelens yta är vanligtvis täckt med antireflexbeläggningar som minimerar reflektionen av solljus. Detta gör att solpanelen kan absorbera så mycket ljus som möjligt.

Fotoninteraktion

När solens ljus träffar solpanelens yta, överförs solenergin till solcellerna inuti panelen. Vidare består varje solcell av ett halvledarmaterial (vanligtvis kisel) som innehåller en P-N-övergång. När ljusenergi träffar solcellen, genereras en elektrisk ström genom fotovoltaisk effekt.

Elektrisk ledning

Elektriciteten som genereras leds bort från solcellerna genom ledningar och elektriska kontakter som kopplas till varje enskild solcell.

Koncentration och utjämning

Solpanelen är konstruerad för att samla in och koncentrera solens energi från ett större område. Därefter kombineras den elektricitet som genereras från enskilda solceller och utjämnas för att producera användbar ström.

Komponenter i solpaneler

En typisk solpanel består av följande komponenter:

a. Solceller: Dessa är de fotovoltaiska enheterna som omvandlar solenergi till elektricitet.

b. Baksida och framsida: En solpanel har en baksida som ofta är gjord av en skyddande film eller material och en framsida som är vanligtvis täckt med ett antireflexskikt och en skyddande yta av glas eller plast.

c. Ram: Solcellerna är monterade på en robust ram, vanligtvis tillverkad av aluminium, för att ge panelen struktur och stabilitet.

d. Elektriska anslutningar: Ledningar och elektriska kontakter används för att samla in och transportera den genererade elektriciteten från solcellerna till användningsstället.

Typer av solpaneler

Monokristallina solpaneler

Tillverkade av monokristallina kiselceller och är en typ av solpaneler känd för sin höga produktions- och kostnadseffektivitet.

Polykristallina solpaneler

Tillverkad av polykristallina kiselceller och är den här typen av solpaneler något billigare än monokristallina paneler, men de har också något lägre effektivitet.

Tunnfilmssolpaneler

Den här typen av solpaneler är tillverkad av tunnfilmshalvledarmaterial och är lättare och flexibla än kristallina paneler. De är användbara i speciella applikationer.

Användning av solpaneler

Solpaneler används i många olika applikationer, från villor till lägenhetshus och byggnader som till exempel gallerior, kontor och hotell. De kan också användas i mindre antal på till exempel taken på husbilar och bussar, eller i solcellsparker.

Residentiella solkraftsystem

Många hushåll installerar solpaneler på sina tak för att producera sin egen elektricitet och minska sina elkostnader.

Kommersiella solkraftssystem

Företag och institutioner använder solpaneler för att minska sina energikostnader och främja hållbarhet.

Solcellsparker

Stora samlingar av solpaneler som används för att generera storskalig elproduktion och distribuera den till elnätet.

Bärbara solpaneler

Små och bärbara solpaneler används för att ladda upp enheter som mobiltelefoner och bärbara elektronik när du är på resande fot.

Solceller tak  – vilka taktyper är bra

Ska du byta tak och funderar på att installera solceller i framtiden kan det vara bra att veta förutsättningarna för olika sorters tak.

Betongtak och tegeltak är stabila och hållbara alternativ med lång livslängd. Metalltak, inklusive plåt och stål, är också utmärkta för solcellspaneler. 

Det är avgörande att samarbeta med en kvalificerad solcellsentreprenör som kan bedöma ditt takmaterial och säkerställa en säker installation. Dessutom behöver lokala byggnadsregler och tillståndskrav också följas.

Att välja rätt takmaterial är en viktig del av att säkerställa att din solcellsanläggning är stabil och långvarig. 

Kostnad för solceller – köp solceller till ditt tak

Räkna ut en ungefärlig kostnad i vår solcellskalkylator innan du bestämmer dig för att köpa solceller. 

Ja tak! Jag är intresserad av solceller

Bra att veta om

finansiering och stöd vid köp av solceller

Få hjälp från vår prisbelönta kundservice

 

Skaffade solceller:

Anders och Marianne ville ta vara på solens energi.

Bor du i Skellefteå Krafts nätområde?