Fjärrvärmepriser

Här har vi samlat våra aktuella priser för fjärrvärmen.

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på vart vi levererar fjärrvärmen. Och framför allt hur mycket värme du förbrukar. Ladda hem prislistan och prisjämförelsen för ditt område.

Priser för din ort

Så räknar du ut priset

Förklaringar

Energiavgift

Energiavgiften är kostnaden för den energi som används.

Effektavgift

Effektavgiften är kostnaden för den effekt anläggningen behöver när det är som kallast.

Debiteringsgrundande effekt, E

Det här är den effekt som behövs för att tillgodose din villas maximala behov av värme, alltså den mängd energi per sekund som måste tillföras fastigheten den dag på året då förbrukningen är som störst.

Debiteringsgrundande effekt räknas fram genom att din normalårskorrigerade energiförbrukning i kilowattimmar (kWh) för december, januari och februari delas med ett kategorital, som för villor är 940 timmar per år. Den framräknade effekten avrundas till jämna kilowatt (kW).

Så gör vi

Varje år i april gör vi en kontrollberäkning av din debiteringsgrundande effekt. Det betyder att vi normalårskorrigerar din årsförbrukning för att vädret inte ska påverka din debiteringsgrundande effekt. Vid större ändringar än +/- 5 procent justeras och avrundas den till närmsta heltal. Vid justering sker ingen retroaktiv återbetalning av för högt eller lågt uttagen effektavgift.

Effektavgiften är en årsavgift som fördelas ut över årets 12 månader. Som lägst faktureras 7 kW.

Ta del av omräkning av debiteringsgrundande effekt för 2021

Debiteringsgrundande effekt, E – exempel och fördjupning

Årsavgiften delfaktureras per antal dagar i månaden på varje faktura. Fakturering av din värmeförbrukning sker månadsvis och grundar sig på verklig förbrukning från vår fjärravlästa energimätare.

För fjärrvärmeleveranser gäller allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk samt vad som i övrigt avtalats.

Räkneexempel årskostnad


Exemplet avser en villa i Skellefteå där värmeförbrukning exklusive hushållsel är 24 000 kWh/år. Utöver det är normalförbrukningen under december, januari och februari är 43 procent av årsförbrukningen.

E = 24 000 kWh x 0,43 / 940 = 11 kW

Effektkostnad = 11 kW x 630 kr = 6 930 kr/år
Energikostnad = 24000 kWh x 0,55625 kr = 13 350 kr/år
Totalkostnad = 6 930 kr + 13 350 kr = 20 280 kr/år

Prisdialogen - ger dig insikt och inflytande

Vi tror på öppenhet med vår prissättningsmodell. Följaktligen anser vi att du som fjärrvärmekund ska ha insikt och inflytande i vår process när vi prissätter. Därför är vi medlem i Prisdialogen, ett samarbete mellan SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige.

Som fjärrvärmekund kan du förvänta dig

Vill du veta mer om villkoren för Prisdialogen? Besök gärna Prisdialogen.

Prissättningsmodell

Skellefteå Kraft tillämpar sedan 1 januari 2017 marknadsprissättning vid prissättning av fjärrvärme. Som ett resultat av det sätter vi priset på fjärrvärme i konkurrens med de alternativa uppvärmningssystem marknaden lokalt erbjuder. Priset påverkas främst av elhandelspriser, elnätspriser samt kostnad för installation av de alternativ som finns för kunden, till exempel bergvärme.

Konkurrenskraftigt och stabilt

Vi tillämpar prissättningsmodellen för att exempelvis höjda bränslepriser inte ska belasta fjärrvärmekunden. Fjärrvärmepriset ska över tid vara konkurrenskraftigt och mer stabilt än de alternativ som finns tillgängliga på den lokala marknaden.

Transparent prissättning

Det är vår ambition att kommunikation kring prissättningsmodellen kännetecknas av öppenhet. Med det menar vi att prissättningen och att informationen är korrekt, enkel och tydlig. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kundservice.

Prisförändring 2022

Energipriset höjs med 0,5 öre/kWh exklusive moms. Detta gäller för alla fjärrvärmekunder med villa-, företags- eller industripris.

Prissättningen påverkas av flera omvärldsfaktorer.

Till toppen
76 queries in 0.000 seconds, using 11.78MB memory
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET