Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Fjärrvärmepriser

Här har vi samlat våra aktuella priser för fjärrvärmen.

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på vart vi levererar fjärrvärmen. Och framför allt hur mycket värme du förbrukar. Ladda hem prislistan och prisjämförelsen för ditt område.

Priser för din ort

Tabell för områdena Skellefteå, Skelleftehamn/Ursviken, Malå, Lycksele

Årlig förbrukning i kWh Totalkostnad per år (kronor) Fast del (kronor) Rörlig del (kronor)
15000 kWh 13725 kr 5040 kr 8685 kr
20000 kWh 18060 kr 6480 kr 11580 kr
30000 kWh 25830 kr 9360 kr 16470 kr
40000 kWh 34920 kr 12960 kr 21960 kr

 

Tabell för områdena Boliden, Bureå, Burträsk, Byske, Jörn, Kåge, Lövånger, Norsjö, Robertsfors, Storuman/Stensele, Vindeln, Ånäset

Årlig förbrukning i kWh Totalkostnad per år (kronor) Fast del (kronor) Rörlig del (kronor)
15000 kWh 14040 kr 5040 kr 9000 kr
20000 kWh 18480 kr 6480 kr 12000 kr
30000 kWh 27360 kr 9360 kr 18000 kr
40000 kWh 36960 kr 12960 kr 24000 kr

Så räknar du ut priset

  • Affärsmässighet är grunden för våra beslut. Satsningarna ska vara lönsamma och ligga i linje med vår övergripande målsättning på en långsiktigt stabil ekonomisk värdetillväxt.
  • Skellefteå Krafts pris på fjärrvärme tar sin utgångspunkt i marknadsprissättning och med beaktande av ägarnas mål på avkastning och risk.
  • Marknadsprissättning innebär att priset på fjärrvärme sätts i konkurrens med kundernas alternativ. Det pris kunden betalar över tid ska vara konkurrenskraftigt och stabilare än de alternativ som står till buds på den lokala marknaden.
  • Prissättningen ska vara baserad på kundens användning av effekt och energi och skapa incitament för effektivisering av både effekt och energi.
  • Vår kommunikation med kunderna kännetecknas av öppenhet avseende prissättningen och att informationen är korrekt, enkel och tydlig.

Energiavgift

Energiavgiften är kostnaden för den energi som används.

Effektavgift

Effektavgiften är kostnaden för den effekt anläggningen behöver när det är som kallast.

Debiteringsgrundande effekt, E

Det här är den effekt som behövs för att tillgodose din villas maximala behov av värme, alltså den mängd energi per sekund som måste tillföras fastigheten den dag på året då förbrukningen är som störst.

Debiteringsgrundande effekt räknas fram genom att din normalårskorrigerade energiförbrukning i kilowattimmar (kWh) för december, januari och februari delas med ett kategorital, som för villor är 940 timmar per år. Den framräknade effekten avrundas till jämna kilowatt (kW).

Så gör vi

Varje år i april gör vi en kontrollberäkning av din debiteringsgrundande effekt. Det betyder att vi normalårskorrigerar din årsförbrukning för att vädret inte ska påverka din debiteringsgrundande effekt. Vid större ändringar än +/- 5 procent justeras och avrundas den till närmsta heltal. Vid justering sker ingen retroaktiv återbetalning av för högt eller lågt uttagen effektavgift.

Effektavgiften är en årsavgift som fördelas ut över årets 12 månader. Som lägst faktureras 7 kW.

Omräkning av debiteringsgrundande effekt för 2024

Debiteringsgrundande effekt, E – exempel och fördjupning

Årsavgiften delfaktureras per antal dagar i månaden på varje faktura. Fakturering av din värmeförbrukning sker månadsvis och grundar sig på verklig förbrukning från vår fjärravlästa energimätare.

För fjärrvärmeleveranser gäller allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk samt vad som i övrigt avtalats.


Exemplet avser en villa i Skellefteå (år 2024) där värmeförbrukning exklusive hushållsel är 24 000 kWh/år. Utöver det är normalförbrukningen under december, januari och februari är 43 procent av årsförbrukningen.

E = 24 000 kWh x 0,43 / 940 = 11 kW

Effektkostnad = 11 kW x 720 kr = 7 920 kr/år
Energikostnad = 24000 kWh x 0,579 kr = 13 896 kr/år
Totalkostnad = 7 920 kr + 13 896 kr = 21 816 kr/år

Vi tror på öppenhet med vår prissättningsmodell. Följaktligen anser vi att du som fjärrvärmekund ska ha insikt och inflytande i vår process när vi prissätter. Därför är vi medlem i Prisdialogen, ett samarbete mellan SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige.

Som fjärrvärmekund kan du förvänta dig

Vill du veta mer om villkoren för Prisdialogen? Besök gärna Prisdialogen.

Prisförändring 2024

Från och med den 1 januari 2024 höjs fjärrvärmepriset med ett medel på 4,5% exkl. moms.

För en normalstor villa innebär höjningen cirka 80 kronor per månad inklusive moms.

Fjärrvärmepriset utvärderas årligen och påverkas av kundens alternativkostnad. Det innebär att prisutvecklingen på elprismarknaden, elnätspriser, kostnad för installation av alternativen samt skatter påverkar.

Fjärrvärme ska ha en långsiktig och stabil prisutveckling som ska vara konkurrenskraftig jämfört med andra alternativ.

En värme så bra att den inte märks

Fjärrvärme:

Så sköter du om den

Nu kan det bli ännu enklare

Teckna ett serviceavtal för din fjärrvärme

Få hjälp från vår prisbelönta kundservice

Smart värme

Skönare värme med full koll från mobilen