Elnätspriser

Ditt elnätspris har en fast och en rörlig del. Låt oss förklara de olika delarna.

Fast pris för din säkring. Det är ett fast pris som beror på hur stor säkring du behöver. Säkringens storlek anges i Ampere (A), som är ett mått på strömstyrka.

För att ändra din mätarsäkring, kontakta en auktoriserad elinstallatör.

Överföringspris. Det är ett rörligt pris som är kopplad till hur mycket el du använder. För varje kilowattimme (kWh) el vi skickar över till din elanläggning betalar du ett överföringspris som är 11 öre/kWh.

Fast pris 2019

Säkringsstorlek Årsavgift kr/år
16 L* 1835
16 A 4680
20 A 6700
25 A 8550
35 A 11870
50 A 16640
63 A 20650

Priser gäller från och med 2019-07-01 och tillsvidare. I alla priser är moms 25 % inräknad.

* Avgiften 16L gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha 16 A mätarsäkring med anslutning till en gemensam servisledning om minst fyra abonnemang. Ett av dessa fyra abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa.

Enfas-abonnemang med mätarsäkring till och med 50 A faktureras som 16 L eller 16 A.

Elnätspriser för 2019

Högre huvudsäkring än 63 ampere kräver effektabonnemang. Se våra effektpriser.

Här kan du ta del av dina konsumenträttigheter.

Myndighetsavgifter

Förutom den fasta avgiften i prislistan betalar du också myndighetsavgifter: elsäkerhetsavgift 11,88 kronor per år, nätövervakningsavgift 3,75 kronor per år och elberedskapsavgift 56,25 kronor per år. Hela beloppet skickas vidare till olika statliga myndigheter.

Regeringen beslutade den 1 september 2019 att sänka elberedskapsavgiften med 7,25 kronor per år för privatkunder vilket gör att den nu är på 49 kronor per år.

Beslutet gällde från och med 1 januari 2019, vilket innebär att vi retroaktivt återbetalade dig för perioden 1 januari – 1 september 2019.

Återbetalningen genomfördes som en minuspost på fakturan som skickades ut i oktober 2019.

Myndighetsavgifterna inkluderar moms 25 %.

Energiskatt

Energiskatten tillkommer för alla elnätsabonnemang och är samma oavsett vilket elnätsbolag du har.

Från 1 januari 2019 är energiskatten 43,375 öre/kWh inklusive moms.

Använder du elen i vissa kommuner i norra Sverige har du rätt till ett skatteavdrag på 12 öre/kWh. Avdraget görs direkt på din elfaktura, vilket innebär att du får betala 31,375 öre/kWh inklusive moms.

Avdraget på 12 öre/kWh har du om din anläggning finns i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland samt i Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby kommun.

Fakturering och betalningssätt

Fakturering sker månadsvis i efterskott.

Om du vill kan du välja fakturering och ett betalningssätt (t ex autogiro) som passar dina behov. Kontakta Kundservice på 0910–77 25 50.

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP