Elnätspriser

Ditt elnätspris har en fast och en rörlig del. Låt oss förklara de olika delarna.

Fast pris för din säkring. Det är ett fast pris som beror på hur stor säkring du behöver. Säkringens storlek anges i Ampere (A), som är ett mått på strömstyrka.

För att ändra din mätarsäkring, kontakta en behörig elinstallatör.

Överföringspris. Det är ett rörligt pris som är kopplad till hur mycket el du använder. För varje kilowattimme (kWh) el vi skickar över till din elanläggning betalar du ett överföringspris som är 9,4 öre/kWh.

Fast pris 2017

Säkringsstorlek Årsavgift kr/år
16 L* 1805
16 A 4615
20 A 6650
25 A 8500
35 A 11815
50 A 16510
63 A 20510

Priser gäller från och med 2017-08-01 och tillsvidare. I alla priser är moms 25 % inräknad.

* Avgiften 16L gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha 16 A mätarsäkring med anslutning till en gemensam servisledning om minst fyra abonnemang. Ett av dessa fyra abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa.

Enfas-abonnemang med mätarsäkring till och med 50 A faktureras som 16 L eller 16 A.

Prislista för 2017

Högre huvudsäkring än 63 ampere kräver effektabonnemang. Se våra effektpriser.

Här kan du ta del av dina konsumenträttigheter.

Myndighetsavgifter

Förutom den fasta avgiften i prislistan betalar du också myndighetsavgifter: elsäkerhetsavgift 11,88 kronor per år, nätövervakningsavgift 3,75 kronor per år och elberedskapsavgift 56,25 kronor per år. Hela beloppet skickas vidare till olika statliga myndigheter.

Myndighetsavgifterna inkluderar moms 25 %.

Fakturering och betalningssätt

Fakturering sker månadsvis i efterskott.

Om du vill kan du välja fakturering och ett betalningssätt (t ex autogiro) som passar dina behov. Kontakta Kundservice på 0910–77 25 50.

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP