Konsumenträttigheter

Om du inte är nöjd vill vi försöka lösa ärendet direkt med dig. Därför anstränger vi oss alltid för att vara så tydliga det bara går. Här kan du ta del av konsumenträttigheter.

Vi kan inte lova att vi gör allt perfekt, men vi kan lova att vi försöker. Ibland kanske vi inte lyckas hela vägen, och då är vi tacksamma om du säger till. Vi kan bara bli bättre om vi får reda på när vi brister.

Kontakta oss

Vi tror också på att handling är viktigare än en massa ord. Därför försöker vi alltid hitta en lösning som du är nöjd med. Kontakta vår Kundservice för hjälp.

För att underlätta hanteringen kan du förbereda dig genom att ha dina kunduppgifter tillgängliga samt eventuellt underlag i ärendet.

Ångerrätt och köp på distans

De viktigaste delarna i lagen för dig som konsument är ångerrätten och den information du har rätt att få.

När du köper en vara eller en tjänst på distans eller utanför säljarens affärslokal har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar.

För att ångra ett avtal med Skellefteå Kraft tar du kontakt med Kundservice eller laddar hem vår ångerblankett.

Reklamation

Blir du inte nöjd över vårt svar ber vi dig skicka in en skriftlig reklamation.

Har du ett ersättningsanspråk till följd av ekonomisk skada samt person- eller sakskada, ska även dessa anspråk anges i din reklamation.

Rådgivning

I varje kommun finns det en energi- och klimatrådgivare. Du kan ringa eller mejla till din kommun för att få kontakt med rådgivaren. Inriktningen på rådgivningen är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral.

Även Konsumenternas energimarknadsbyrå ger dig opartisk och kostnadsfri vägledning om elmarknaden.

Hos Energimyndigheten kan du läsa mer om energi- och klimatrådgivning samt hitta telefonnumret till din kommuns energi- och klimatrådgivare.

Du kan också vända dig till Konsumentverket för rådgivning.

Om du inte är nöjd

Känner du dig inte nöjd med det utfall som vår ärendehantering har medfört så kan du gå vidare för att få ditt ärende prövat.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, allmän domstol (tingsrätt) samt Energimarknadsinspektionen finns och kan pröva ditt ärende beroende på vilken fråga det handlar om.

Till toppen
77 queries in 0.000 seconds, using 21.59MB memory
Web accelerated via IISpeed by We-AMP