Ska du flytta?

Det kan vara mycket att tänka på när du ska flytta. Bland annat behöver du välja elbolag och elavtal till ditt nya boende.

Vi förstår att det inte alltid är just flytt av el du tänker på i samband med nytt boende. Vår prisbelönta Kundservice berättar gärna hur du går tillväga.

El och elavtal när du flyttar ut

Om du är elkund behöver du anmäla flytten till både elnätsföretaget, det vill säga bolaget som äger elnätet där du bor och till elhandelsföretaget, som du köper elen av.

Bor du inom Skellefteå Krafts elnätsområde och köper el av Skellefteå Kraft behöver du bara ringa ett samtal till vår Kundservice. Uppsägningstiden vid flytt är 30 dagar, så ta kontakt med oss i god tid.

Om du bor i en hyreslägenhet är det viktigt att kontrollera med din hyresvärd vem som ska betala el under uppsägningstiden.

Du kan själv göra en flyttanmälan på Mina sidor.

När vi tar emot en flyttanmälan vill vi veta följande av dig:

 • Vilken dag elleveransen till dig ska upphöra, det vill säga vilken dag du flyttar ut.
 • Din nya adress, dit slutfakturan ska skickas.
 • Om du råkar veta namn och personnummer på den person som flyttar in efter dig, kan du gärna meddela oss det, det är dock inget krav.

Elnätsföretaget ansvarar för att elmätaren läses av, så att du får betala rätt summa på din slutfaktura.

Om du inte kommit överens om något annat med ditt elhandelsföretag, upphör ditt elprisavtal att gälla när du flyttar ut.

El och elavtal när du flyttar in

För att vi ska kunna registrera ett elnätsavtal eller elhandelsavtal på din nya adress behöver vi få lite uppgifter av dig:

  • Om du flyttar till Skellefteå Krafts elnätsområde behöver du meddela oss från vilket datum du vill starta ditt elnätsavtal.
  • Om du vill teckna ett elhandelsavtal med Skellefteå Kraft men flyttar till ett område där vi inte äger elnätet, behöver vi veta vilket startdatum du anmält till ditt elnätsbolag.
  • Namn, adress, personnummer och telefonnummer.
  • Ditt 18-siffriga anläggnings-ID som finns på din elmätare och börjar med 735999… Vet du inte ditt anläggnings-ID kontaktar du ditt elnätsbolag.
  • Är ni två som flyttar in tillsammans? Meddela vem som ska ansvara för avtalen. Elnätsavtalet och elprisavtalet ska tecknas av samma person.

Om du inte tecknar något elavtal, är elnätsföretaget där du bor enligt lagen skyldiga att anvisa ett elhandelsföretag, så att du får el till bostaden.

Det så kallade anvisade elhandelsföretaget blir då det företag du köper el av, fram till att du själv väljer att teckna ett elavtal med ett annat elhandelsföretag.

Om du väljer ett nytt elhandelsföretag, ska du teckna avtal innan ditt elnätsavtal börjar gälla. Du kan byta elhandelsföretag, men inte elnätsföretag.

Här kan du läsa mer om skillnaden mellan elnätsavtal och elhandelsavtal.

Fjärrvärme

Finns det fjärrvärme i huset du flyttar till eller från? Anmäl i så fall flytten till vår Kundservice minst 30 dagar i förväg.

Hör av dig till Kundservice om du har frågor om abonnemanget.

Vi hjälper även till med serviceavtal till fjärrvärmeanläggningen.

Bredband

När det gäller bredbandstjänster såsom internet, tv och telefoni meddelar du det direkt till din tjänsteleverantör.

Har du inte tänkt flytta med dina tjänster till din nya adress gör du en uppsägning på www.skekraft.net. Eller så vänder du dig till din tjänsteleverantör enligt gällande uppsägningstid för tjänsten/tjänsterna.

Till toppen
65 queries in 0.000 seconds, using 11.67MB memory
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET