Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Ska du flytta?

Det kan vara mycket att tänka på när du ska flytta. Bland annat behöver du välja elbolag och elavtal till ditt nya boende.

Vi förstår att det inte alltid är just flytt av el du tänker på i samband med nytt boende. Vår prisbelönta Kundservice berättar gärna hur du går tillväga.

Säga upp elavtal vid flytt – anmäl flytten till elnätsbolaget

Om du är elkund behöver du anmäla flytten till ditt elnätsbolag, ditt elavtal avslutas automatiskt samma dag som elnätsavtalet avslutas i ditt namn. 

Bor du inom Skellefteå Krafts elnätsområde och köper el av Skellefteå Kraft behöver du bara ringa ett samtal till vår Kundservice. Uppsägningstiden vid flytt är 30 dagar, så ta kontakt med oss i god tid.

Elavtalet ska ha samma slutdatum som hyreskontraktet om man inte kommit överens med hyresvärden om något annat. Exempelvis om de ska renovera under din uppsägningstid, och att de då kommer att stå för elkostnaderna under den perioden. 

Du kan själv göra en flyttanmälan på Mina sidor.

När vi tar emot en flyttanmälan vill vi veta följande av dig:

 • Vilken dag elleveransen till dig ska upphöra, det vill säga vilken dag du flyttar ut.
 • Din nya adress, dit slutfakturan ska skickas.
 • Om du råkar veta namn och personnummer på den person som flyttar in efter dig, kan du gärna meddela oss det, det är dock inget krav. Flyttar du från ett hus eller bostadsrätt behöver vi veta namn och personnummer på den som flyttar in för att säkerställa att strömmen inte bryts.

Elnätsbolaget ansvarar för att elmätaren läses av, så att du får betala rätt summa på din slutfaktura.

Om du inte kommit överens om något annat med ditt elhandelsbolag, upphör ditt elprisavtal att gälla när du flyttar ut.

För att vi ska kunna registrera ett elnätsavtal eller elhandelsavtal på din nya adress behöver vi få lite uppgifter av dig.

Vi behöver veta:

  • Om du flyttar till Skellefteå Krafts elnätsområde behöver du meddela oss från vilket datum du vill starta ditt elnätsavtal.
  • Om du vill teckna ett elhandelsavtal med Skellefteå Kraft men flyttar till ett område där vi inte äger elnätet, behöver vi veta vilket startdatum du anmält till ditt elnätsbolag.
  • Namn, adress, personnummer och telefonnummer.
  • Ditt 18-siffriga anläggnings-ID som ofta finns på din elmätare och börjar med 735999… Vet du inte ditt anläggnings-ID kontaktar du ditt elnätsbolag.
  • Är ni två som flyttar in tillsammans? Meddela vem som ska ansvara för avtalen. Elnätsavtalet och elprisavtalet ska tecknas av samma person.

Om du inte tecknar något elavtal, är elnätsbolaget där du bor enligt lagen skyldiga att anvisa ett elhandelsbolag, så att du får el till bostaden.

Det så kallade anvisade elhandelsbolaget blir då det företag du köper el av, fram till att du själv väljer att teckna ett elavtal med ett annat elhandelsbolag.

Om du väljer ett nytt elhandelsbolag, ska du teckna avtal innan ditt elnätsavtal börjar gälla. Du kan byta elhandelsbolag, men inte elnätsbolag.

Här kan du läsa mer om skillnaden mellan elnätsavtal och elhandelsavtal.

Finns det fjärrvärme i huset du flyttar till eller från? Anmäl i så fall flytten till vår Kundservice minst 30 dagar i förväg.

Hör av dig till Kundservice om du har frågor om abonnemanget.

Vi hjälper även till med serviceavtal till fjärrvärmeanläggningen.

När det gäller bredbandstjänster såsom internet, tv och telefoni meddelar du det direkt till din tjänsteleverantör.

Har du inte tänkt flytta med dina tjänster till din nya adress gör du en uppsägning på www.skekraft.net. Eller så vänder du dig till din tjänsteleverantör enligt gällande uppsägningstid för tjänsten/tjänsterna.

Flytta elavtal vs. säga upp elavtal

Du kan välja att flytta ditt elavtal istället för att säga upp det. Fördelarna är att du inte får avbrott i elleveransen och att processen är enklare och snabbare. Om du är nöjd med din nuvarande elleverantör kan du behålla samma företag.

Nackdelarna med att flytta avtalet kan vara att du kanske betalar mer än nödvändigt om din nuvarande leverantör har högre priser än andra på din nya adress. Dessutom går du miste om möjligheten att jämföra och byta till en billigare eller bättre elleverantör.

Om ditt befintliga elavtal inte har så bra villkor, som långa uppsägningstider eller avgifter, kommer de villkoren att gälla även när du flyttar avtalet. Därför är det viktigt att tänka noggrant och jämföra priser och villkor innan du bestämmer om du vill flytta eller säga upp ditt elavtal vid en flytt. 

Lägenhet

Att säga upp eller byta elavtal när du flyttar till eller från en lägenhet är viktigt för att se till att du inte betalar för el som du inte använder och för att säkerställa att du har elektricitet i din nya bostad. Om du inte flyttar inom Skellefteå Krafts elnätsområde, eller väljer Skellefteå Kraft som elleverantör är det viktigt att höra av dig till det elnätsbolag och det elhandelsbolag du har eller planerar skaffa, eftersom regler och rutiner kan variera. 

Sammanfattningsvis, när du flyttar till eller från en lägenhet, bör du ta hänsyn till eventuella specifika regler eller krav som gäller för din specifika bostadstyp och följa dem för att säkerställa en smidig övergång av din elleverans.

Flytt till en ny lägenhet

Kontrollera hyresavtalet

Om du hyr din lägenhet, bör du även kontrollera ditt hyresavtal för eventuella specifika krav eller ansvar gällande elleverantör. Vissa hyresavtal kan inkludera el som en del av hyran, medan andra kan kräva att du själv tecknar ett elavtal.

Kontrollera eldistributionssystemet

I en lägenhet kan eldistributionssystemet vara annorlunda än i en villa. Du kan vara ansluten till en gemensam elnätsanslutning för hela byggnaden, och det kan finnas gemensamma mätare eller undermätare för varje lägenhet. Det är viktigt att förstå hur detta system fungerar och vem som ansvarar för vad.

Flytt från din nuvarande lägenhet

Informera din hyresvärd

Om du hyr din lägenhet och inte äger den, behöver du informera din hyresvärd om att du tänker flytta. 

Elavtalet ska ha samma slutdatum som hyreskontraktet om man inte kommit överens med hyresvärden om något annat. Exempelvis om de ska renovera under din uppsägningstid, och att de då kommer att stå för elkostnaderna under den perioden. 

Mätaravläsning

Om det finns en egen elmätare för din lägenhet, är det en fördel att göra en korrekt avläsning av mätaren när du flyttar ut. Detta kan vara viktigt för att undvika tvister om elförbrukningen och faktureringen.

Flytt elavtal – överlåta till nya ägaren

I vissa fall kan det vara möjligt att överlåta ditt befintliga elavtal till den nya hyresgästen om din hyresvärd tillåter det. Detta kan vara ett alternativ istället för att säga upp avtalet om den nya hyresgästen vill använda samma elleverantör.

Bostadsrätt

I bostadsrätter är det viktigt att samarbeta med föreningen och förstå reglerna och rutinerna som gäller för elen. Om du är osäker på något av det, kontaktar du din bostadsrättsförening eller fastighetens förvaltare för att få mer information och hjälp.

Föreningens elleverans

I många bostadsrättsföreningar kan det finnas en gemensam elleverans för hela fastigheten eller för flera lägenheter. Detta innebär att kostnaden för el ofta är inkluderad i de månatliga avgifterna till föreningen. Det är viktigt att förstå hur föreningens elleverans fungerar och om du måste hantera din elleverantör separat.

Individuell mätning

Vissa bostadsrättsföreningar har individuell mätning av elförbrukningen för varje lägenhet. Det innebär att du betalar för din egen elförbrukning separat. Om så är fallet, är det viktigt att säkerställa att mätaravläsningarna är korrekta och att du betalar dina elleverantörsräkningar i tid.

Flytta elavtal – överlåta till nya ägaren

Om du säljer din bostadsrätt eller flyttar ut och en ny ägare eller hyresgäst flyttar in, kan det finnas möjligheter att överlåta ditt befintliga elavtal till dem om de vill använda samma elleverantör. Detta kan vara praktiskt och minska byråkratin vid en försäljning eller flytt.

Föreningens regler

Kontrollera föreningens regler och bestämmelser om elleverans. Vissa föreningar kan ha specifika krav eller restriktioner när det gäller att välja en elleverantör eller hur elleveransen hanteras inom fastigheten.

Energiåtgärder

Vissa bostadsrättsföreningar kan genomföra energibesparande åtgärder som påverkar elleveransen. Det kan inkludera installation av solpaneler, energieffektiv belysning eller andra förbättringar som kan påverka din elleverans och kostnader.

Vanliga frågor och svar 

 

 

Teckna elnätsavtal digitalt

Få hjälp från vår prisbelönta kundservice

Skellefteå Kraft är certifierade enligt Schysst elhandel

Som kund ska du känna dig trygg och kunna lita på din elleverantör.

 

Allt du behöver veta om elavtal för din bostadsrätt