Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Fast elpris – alltid med 100 % förnybar el

Elavtalet med ett fast elpris passar dig som vill tänka på annat och som värderar ett tryggt elpris över en utvald tidsperiod. Och det finfina är att du alltid får 100 % förnybar el.

Så här beställer du elavtal med fast elpris

Det finns flera olika sätt att beställa ditt elavtal. Du kan:

Teckna fast elpris


Min Stora Dag

Med tillvalet Min Stora Dag så skänker du 0,25 öre/kWh till Stiftelsen Min Stora Dag. Samtidigt skänker Skellefteå Kraft lika mycket pengar.

Stiftelsen Min Stora Dag grundades år 2000 för att ge allvarligt sjuka barn och unga extra kraft och glädje i en tuff vardag. Genom Stiftelsen får varje år omkring 5 000 personer som kämpar uppleva sin egen Stora Dag.

Är du redan kund?

När det är dags att förnya elavtalet, logga in på Mina sidor eller Skellefteå Krafts app

Vad innebär ett fast elpris?

Ett fast elpris ger dig samma pris per kilowattimme, oavsett vad som händer på marknaden. 

Ett fast elpris innebär att konsumenter betalar en oförändrad kostnad för el under en förutbestämd tidsperiod, oavsett marknadens variationer. Det ger förutsägbara elkostnader och skydd mot plötsliga prishöjningar. Nackdelen är att man kan missa besparingar om marknadspriserna sjunker. Visa ditt elpris nu.

Vad menas med att binda elpriset?

Ett bundet elpris och ett fast elpris används ofta synonymt och refererar till samma koncept. Båda begreppen innebär att du som konsument ingår ett avtal med en elleverantör där du enas om att betala ett oförändrat pris för elektriciteten under en avtalad tidsperiod. Detta pris förblir konstant oavsett eventuella förändringar på elmarknaden.

När du binder elpriset, skyddar du dig mot oväntade prisökningar som kan uppstå på elmarknaden. Om elpriserna stiger under den tid du har bundit ditt pris, kommer du fortfarande att betala det överenskomna priset, vilket kan ge dig stabilitet och förutsägbarhet när det gäller dina elkostnader.

Det är viktigt att notera att det bundna elpriset vanligtvis är högre än det rörliga priset (som följer marknadens fluktuationer). Detta beror på att elleverantören tar en risk genom att garantera ett fast pris över en längre period.

Hur länge har man kunnat binda elpriset i Sverige? 

I Sverige blev det möjligt för hushåll och företag att binda elpriset när elmarknaden avreglerades och öppnades för konkurrens under början av 1990-talet. Denna avreglering innebar att elproduktion, distribution och försäljning separerades, och konsumenter fick möjlighet att välja sin elleverantör.

Tidpunkten för den fullständiga avregleringen av elmarknaden i Sverige var den 1 januari 1996. Det var från den perioden som konsumenter började kunna välja mellan olika elleverantörer och olika typer av elavtal, inklusive fasta priser där man kunde binda elpriset för en viss tidsperiod. Sedan dess har det funnits olika elavtal tillgängliga på den svenska marknaden som ger konsumenter möjlighet att välja mellan rörliga priser, fasta priser och andra typer av avtal som passar deras behov och preferenser när det gäller elkostnader och riskhantering.

Låsa elavtal

Att ”låsa elavtal” är ett begrepp som vanligtvis används för att beskriva processen att välja och ingå ett avtal med en elleverantör där du enas om ett specifikt elpris och eventuellt andra villkor för en avtalad tidsperiod. När du låser elavtalet innebär det att du tar beslut om vilken typ av elavtal du vill ha och bekräftar ditt val genom att underteckna avtalet med elleverantören.

Processen att låsa elavtal involverar vanligtvis följande steg:

 1. Val av avtal:

  Du väljer mellan olika typer av elavtal, till exempel ett bundet elpris (fast pris) eller ett rörligt elpris (pris som ändras baserat på marknadens fluktuationer). Du kanske också väljer avtalstid, betalningsvillkor och andra tjänster som kan inkluderas i avtalet.

 2. Undertecknande av avtal:

  När du har valt ditt önskade elavtal, läst och godtagit villkoren, skriver du sedan under avtalet med elleverantören. Detta görs oftast elektroniskt på företagets hemsida eller via jämförelsesajter som t.ex. Elskling. 

 3. Avtalstid:

  När avtalet är undertecknat, blir du bunden till de överenskomna villkoren under den avtalade tidsperioden. Under denna tid kommer du att betala det överenskomna priset och följa de specificerade villkoren.

Skillnaden mellan fast och rörligt elpris

Rörligt elpris varierar enligt aktuell prissättning på elmarknaden och kan ge lägre kostnader vid låg efterfrågan men högre kostnader vid hög efterfrågan eller produktionsstörningar. Fast pris ger stabilitet men innebär begränsad förmåga att dra nytta av prisfall.

Valet mellan fast och rörligt elpris bör baseras på personlig risktolerans och förmåga att hantera prisfluktuationer.

Fast elpris 1 år, 2 år eller 3 år

Valet mellan ett 1-årigt, 2-årigt eller 3-årigt fast elprisavtal beror på olika faktorer och din individuella situation.

6 fördelar med fast elpris 1 år

1. Flexibilitet

Ett 1-årigt avtal ger dig större flexibilitet att ompröva och byta leverantör eller elavtal på kort sikt om marknadsförhållandena ändras eller om du hittar ett bättre erbjudande. Du är inte bunden till ett avtal under en längre period.

2. Anpassning till prisfluktuationer

Elmarknaden kan vara volatil och priserna kan variera kraftigt över tiden. Ett 1-årigt avtal ger dig möjligheten att dra nytta av eventuella framtida prisfall genom att du inte är fast i ett längre avtal med ett fast pris.

3. Följa marknadstrender

Om du tror att elpriserna kommer att minska eller förändras på något sätt inom det närmaste året, kan ett kortvarigt avtal vara en fördel. Detta ger dig möjlighet att dra nytta av eventuella prisförändringar snabbt.

4. Förbättring av avtal över tid

Eftersom du inte är bunden till ett långt avtal kan du ta fördel av eventuella förbättringar eller nya erbjudanden på marknaden så snart de blir tillgängliga.

5. Anpassning efter ändrade behov

Om dina energibehov eller din livssituation förväntas förändras inom det närmaste året kan ett kortvarigt avtal vara mer anpassningsbart.

6. Prövoperiod

Ett 1-årigt avtal kan fungera som en prövoperiod där du kan utvärdera huruvida en viss leverantör eller typ av elavtal passar dina behov utan att binda dig på lång sikt.

6 fördelar med fast elpris 3 år

1. Prissäkerhet

Ett 3-årigt avtal ger dig långsiktig prissäkerhet eftersom du låser in ett fast pris för elen under en längre period. Detta kan vara särskilt fördelaktigt om du oroar dig för att elpriserna kan öka dramatiskt under de kommande åren.

2. Skydd mot marknadsfluktuationer

Elpriserna kan vara volatila och variera över tiden på grund av faktorer som råvarupriser, geopolitiska händelser och efterfrågan. Ett 3-årigt avtal ger dig skydd mot plötsliga prisökningar och fluktuationer på elmarknaden.

3. Långsiktig planering

Med ett längre avtal får du möjlighet att göra långsiktiga budgetar och planera din ekonomi mer stabilt, eftersom du vet vad din elräkning kommer att vara under avtalsperioden.

4. Minskad byråkrati

Genom att undvika årliga förhandlingar och byten av elavtal, särskilt om priset är rimligt konkurrenskraftigt, kan du minska administrativa bördor och tidsåtgång.

5. Säkerhet vid prisuppgångar

Om experter förutspår en stigande trend i elpriserna kan ett längre avtal vara en säkerhet för att du inte kommer att påverkas av dessa ökningar under de kommande åren.

6. Förutsägbarhet vid låga priser

Om du tror att elpriserna för närvarande är relativt låga och du vill säkra dessa priser under en längre period, kan ett 3-årigt avtal vara en fördel.

Därför ska du välja Skellefteå Kraft

När du blir kund hos Skellefteå Kraft får du flera goda ting på köpet.

100 % förnybar el ingår

Den el vi säljer är alltid 100 % förnybar och ursprungsmärkt. Vi köper in din el från elbörsen Nord Pool, men är själva också en betydande producent av förnybar energi med egna kraftstationer för både vind- och vattenkraft samt bioenergi. Vattenkraft har vi faktiskt producerat i över 100 år.

Är det någon skillnad mellan förnybar eller förnyelsebar el?

Nej, det finns ingen skillnad mellan ”förnybar el” och ”förnyelsebar el”. Båda termerna används för att beskriva samma koncept – el som genereras genom användning av energikällor som är naturligt förnybara och inte utarmas över tiden. Dessa energikällor inkluderar solenergi, vindenergi och vattenkraft.

Termen ”förnybar el” eller ”förnyelsebar el” används för att betona hållbarheten och långsiktigheten i dessa energikällor jämfört med icke-förnybara källor som kol, olja och naturgas. Dessa senare energikällor är ändliga och har negativa miljöeffekter, medan förnybar elproduktion minskar koldioxidutsläpp och minimerar påverkan på miljön. Båda termerna kan användas omväxlande för att beskriva samma typ av energiproduktion.

Schysst elhandel

Skellefteå Kraft certifierades för Schysst elhandel 2020. Det innebär att vi avger ett antal löften som ska göra det enklare för dig att känna dig trygg i ditt val av avtal och elhandelsföretag.

Vi bjuder på ett års medlemskap hos Villaägarna

Har du en villa? Vad bra! Då får du som blir kund hos oss ett års kostnadsfritt medlemskap hos Villaägarna – till ett värde av 468 kr per år. Finns det en lokal villaägarförening där du bor, ingår även medlemskap där utan extra kostnad. Erbjudandet skickas ut till dig ca 4 veckor efter du tecknat ditt elavtal hos oss.

Det här ingår i medlemskapet:

 • Medlemsmagasinet Villaägaren – Läs inspirerande reportage, granskande artiklar och gör-det-själv-tips. 6 utgåvor, värde 350 kr.
 • Kostnadsfri rådgivning – Sveriges mest kompletta expertrådgivningstjänst för ditt boende.
 • Bättre boendevillkor – En stark organisation som arbetar för att tillvarata villaägarnas intressen.
 • Unika medlemsrabatter – Upp till 30 % rabatt hos många av Sveriges mest välkända företag.
 • Välkomstcheckar – 100 kr hos Beijer Byggmaterial, 100 kr hos Flügger färg, 100 kr hos Comfort-kedjan och 100 kr i Medlemsshopen vid köp över 500 kr.

Erbjudandet gäller endast hushåll som för närvarande inte är medlemmar hos Villaägarna eller har varit medlemmar de senaste 12 månaderna.

Mervärden, produkter och tjänster med hög vardagsnytta

Som kund hos oss får du tillgång till en mängd produkter och tjänster som hjälper dig och ger dig hållbara lösningar i vardagen.

Efter att du valt 100 % förnybar el från oss hittar du alla dina erbjudanden på Mina sidor. I vår app hittar du också mycket information, från din egen förbrukningsstatistik till uppdateringar vid eventuella driftstörningar.

Prisbelönt kundservice i toppklass

Sveriges energikunder har flera år i rad rankat Skellefteå Kraft som en av branschens främsta när det kommer till kundservice.

Jätteroligt tycker vi, för vi är hellre bäst än störst. Läs mer om vad våra kunder tycker om oss på Reco, Trustpilot och Svenskt kvalitetsindex, SKI.

Branchens nöjdaste kunder? Jo man tackar! Enligt en undersökning från Evimetrix så har Skellefteå Kraft branschens nöjdaste kunder och är det energibolag som man mest sannolikt skulle rekommendera. Läs mer om utmärkelsen här.

Vanliga frågor och svar om fast elavtal

Få hjälp från vår prisbelönta kundservice

Välj ett bra elavtal

Hos oss finns inget dyrt anvisningspris. Vi vill ha ditt förtroende både idag och imorgon. För handen på hjärtat, vem vill betala mer för elen än man behöver?

Skillnaden mellan timpris, fast och rörligt elpris

Se filmen som förklarar.

Aktuellt på elmarknaden

Ta del av dina konsumenträttigheter

Vad menar vi med 100 % förnybart? 

Certifierade inom schysst elhandel

Tryggt för dig som är elkund hos oss