Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Vi förser hushåll och företag med bredband

Ett starkt och välutbyggt bredbandsnät är centralt för ett modernt samhälle. Med vårt bredband skapar vi bättre förutsättningar för att leva och verka i hela regionen, såväl i glesbygd som i stad. Idag är 28 000 av sammanlagt cirka 36000 hushåll och företag anslutna till vårt nät.

Genom dotterbolaget Skellefteå Kraft Fibernät AB äger och bygger vi ut fiberinfrastruktur, i huvudsak inom Skellefteå kommun. Det nät vi erbjuder våra invånare, företag och samhällsfunktioner är ett högprestandanät baserat på så kallad optofiber.

Det nationella målet är att 98 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 1000 mbit/s senast 2025. Idag har 93% av alla hushåll och företag i Skellefteå Kommun tillgång till 1000 mbit/s.

Ett öppet nät med stor valfrihet

Via vårt öppna nät, skekraft.net, erbjuds ett brett utbud av telefoni, tv och internettjänster upptill 1 000 Mbit/s. Att nätet är öppet innebär att det råder fri konkurrens mellan flera olika tjänsteleverantörer och tjänster.
Konkurrensen gör att kvaliteten höjs och att tjänsteleverantörerna pressar sina priser. Dessutom kan mindre leverantörer vara med och konkurrera på samma villkor som de stora.

Nöjda kunder

Vårt mål är att stadsnätet ska fungera smidigt och utan störningar.  Kunderna uppskattar att vårt nät är snabbt, driftsäkert och erbjuder prisvärda tjänster.

Medlem i Svenska Stadsnätsföreningen

Skellefteå Kraft är medlem i Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf. SSNf är en oberoende bransch- och intresseorganisation för stadsnätsägare med öppna och neutrala kommunikationsnät, liksom för operatörer, tjänsteleverantörer och andra aktörer inom bredbandsområdet.

Samarbetet som möjliggör att verksamhet på flera orter

Skellefteå kommuns stadsnät är även en del av det regionala nätet AC-Net, vilket gör det möjligt för företag att bedriva verksamhet på flera orter oavsett var i länet eller landet företaget har sitt huvudkontor.

Smarta sensorer visar bad­tempera­tur

”Det ska fungera årets alla dagar”

Stabilt fiber viktigt för Micke i Renbergsvattnet.