Bredband till 25 000 hushåll och företag

Skellefteå Kraft Fibernät AB äger och driver fibernät, i huvudsak inom Skellefteå kommun. Vi erbjuder en snabb och driftsäker fiberinfrastruktur till Skellefteå kommuns invånare, företag och samhällsfunktioner. Nätet är ett högprestandanät baserat på så kallad optofiber. Skellefteå Kraft Fibernät AB är ett helägt dotterbolag till Skellefteå Kraft AB.

Skapar viktiga förutsättningar för regionen

Ett starkt och välutbyggt bredbandsnät är centralt för ett modernt samhälle. Vår målsättning är att skapa bättre förutsättningar för att leva och verka i hela regionen, såväl i glesbygd som i stad. Idag når vi cirka 25 000 hushåll och företag.

Vi bygger kontinuerligt ut vårt nät med målsättning att minst 90 procent av alla hushåll och företag i Skellefteå kommun ska ha tillgång till bredband med hög kapacitet år 2020, se aktuella utbyggnadsprojekt.

Ett öppet nät med stor valfrihet

Via vårt öppna nät erbjuds ett brett utbud av telefoni, tv och internettjänster upptill 1 000 Mbit/s. Att nätet är öppet innebär att det råder fri konkurrens mellan flera olika tjänsteleverantörer och tjänster.

Konkurrensen gör att kvaliteten höjs och att tjänsteleverantörerna pressar sina priser. Dessutom kan mindre leverantörer vara med och konkurrera på samma villkor som de stora.

Du ser hela utbudet, beställer och administrerar dina tjänster på bredbandsportalen skekraft.net.

Branschens nöjdaste kunder

Vårt mål är att stadsnätet alltid ska fungera smidigt och utan störningar så att du når dina tjänster alla dagar om året. Enligt våra kundnöjdhetsmätningar, som görs via Stadsnätkollen, har vi branschens nöjdaste bredbandskunder.

Kunderna uppskattar att vårt nät är snabbt, driftsäkert och erbjuder prisvärda tjänster.

Medlem i Svenska Stadsnätsföreningen

Skellefteå Kraft är medlem i Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf. SSNf är en oberoende bransch- och intresseorganisation för stadsnätsägare med öppna och neutrala kommunikationsnät, liksom för operatörer, tjänsteleverantörer och andra aktörer inom bredbandsområdet.

Samarbetet som möjliggör att verksamhet på flera orter

Skellefteå kommuns stadsnät är även en del av det regionala nätet AC-Net vilket gör det möjligt för företag att bedriva verksamhet på flera orter, oavsett var i länet eller landet man har sitt huvudkontor.

Till toppen