Driftinformation

Här hittar du driftinformation om eventuella ström-, fjärrvärme- och bredbandsavbrott.

Vid driftstörningar jobbar vi så fort vi kan för att underlätta för dig som drabbas.

Aktuella strömavbrott

På avbrottskartan kan du se driftstörningar, planerade avbrott och åtgärdade avbrott. Där finns även historik för de senaste 14 dagarna. Klicka på markerade områden för detaljer.

Du kan också se kartan i vår app för smarta telefoner.

Statistik Antal Antal kunder
Driftstörningar 0 0
Planerade avbrott 0 0
Totalt 0 0
Uppdaterat 02:12

Strömavbrott Robertsfors 2019-11-15 20:50

Vi har för närvarande strömavbrott i Robertsfors. 515 kunder är berörda av avbrottet. Vi har ingen återkopplingstid ännu. Montörer är på plats och felsöker.

Beräknat åtgärdat: Ingen återkopplingstid

Underhåll av elnätet

För att säkra en trygg elleverans kvistas ledningsgator i Lyckselområdet. Det utförs med helikopter som flyger på låg höjd med en såg hängande under.

Personal kommer att finnas på marken under arbetets gång. Arbetet pågår under veckorna 42-47 med reservation för att vädret kan påverka arbetet.

Här kan du se var underhållet kommer utföras. Varje etapp tar ca två veckor.

Etapp 1: vecka 42-43

Etapp 2: vecka 44-45

Etapp 3: vecka 46-47

Varför kvistar vi ledningsgatorna?

Området kring Lycksele drabbades hårt av strömavbrott under vintern 2018/19 på grund av stora snömängder och hårda vindar. Att ta bort kvistar längs ledningsgator med hjälp av helikopter är en del av Skellefteå Krafts arbete för att minska risken för strömavbrott som är relaterade till hårt väder.

Följ oss

Tips! Har du Facebook vill vi tipsa dig om att ansluta dig till gruppen Skellefteå Kraft driftinformation. Här publiceras löpande och aktuell driftinformation vid avbrott.

Planerade avbrott

För att planerade avbrott ska kunna hållas korta, förbereds allt löpande underhållsarbete noga. Det gäller oavsett om det gäller arbete på elnätet, fjärrvärmenätet eller bredbandsnätet.

Felanmälan

Har du drabbats av strömavbrott? Börja med att kontrollera säkringarna i proppskåpet och mätarskåpet, kolla eventuellt jordfelsbrytaren och titta ut och se om det lyser hos grannarna.

Är du fortfarande strömlös efter att ha bytt säkringar och kontrollerat jordfelsbrytaren så kan du ringa vår felanmälan på telefon 020-77 27 00 där vi svarar dygnet runt.

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET