Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Ursprungsmärkt el från Skellefteå Kraft

Genom att välja ursprungsmärkt el från förnybara källor bidrar du till utvecklingen av en mer klimat- och miljövänlig elproduktion i Sverige. Det valet påverkar nämligen din elleverantörs inköp.

Ursprungsmärkt el innebär att elen du betalar för och använder är hållbart producerad.

Elen du köper av Skellefteå Kraft är alltid 100 % förnybar

All el Skellefteå Kraft säljer kommer från förnybara energikällor som sol- vind och vattenkraft.

Spårbarheten säkerställs genom ursprungsgarantier, som redovisar var din el kommer från och hur den är producerad. Den informationen sammanställs och redovisas på varje år.

Elförsäljning Privatkund  Företagskund
Förnybart   100 % 100 %
Fossilt   0 % 0 %
Kärnkraft   0 % 0 %
Tabell visar Skellefteå Krafts samlade elförsäljning i Sverige 2020.

Så garanteras spårbarhet och miljöpåverkan

Den el som produceras i Norden säljs och köps på en öppen marknad mellan elproducenter och elleverantörer.

När en producent säljer sin el på marknaden intygas elens ursprung med hjälp av ursprungsgarantier. När din elleverantör sedan köper in den mängd el som du använder ser den till att ursprungsgarantierna motsvarar din förbrukning.

Ursprungsgarantier är ett system som säkerställer ursprunget på el.

Elproducenter får en garanti av staten för varje producerad megawattimme el. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla elen kommer från. Till exempel vindkraft, vattenkraft eller kärnkraft.

Elproducenten kan därefter sälja ursprungsgarantierna på en öppen marknad och köpare är en elleverantör som vill sälja den typen av el som producenten producerar.

Elleverantören köper då också ursprungsgarantier motsvararande den mängd el som leverantören vill sälja till sin kund.

Den el du köper från din elleverantör har alltså ingen koppling med elproducenterna, även om ett bolag som Skellefteå Kraft är både producent och leverantör.

Däremot har Skellefteå Kraft som producent möjlighet att sälja ursprungsgarantier till vårt eget elhandelsbolag.

Eftersom Skellefteå Kraft idag säljer mer el än vad vi själva producerar köper vi även in förnybara ursprungsgarantier från andra producenter.

Med hjälp av ursprungsgarantierna kan miljöpåverkan beräknas genom direktutsläpp. Det avser det utsläpp som elen bidrar till vid själva produktionstillfället.

Nordisk elmix 

Miljöpåverkan 2022 CO2
Residualmix 467,62 g/kWh
  • Residualmixen består av %
    Förnybart producerad el 13,67 %
    kärnkraftsproducerad el 22,39% 
    fossilt producerad el 63,94% 
Mer om den nordiska elmixen finns att ta del av hos Energimarknadsinspektionen.
 

Skellefteå Kraft

Miljöpåverkan 2020 CO2
Vattenkraft 0 g/kWh
Vindkraft 0 g/kWh
Bio 0 g/kWh

Få hjälp från vår prisbelönta kundservice

Teckna fast elpris?

Rörligt elpris