Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Ansluta mikroproduktion

Tänker du ansluta mikroproduktion genom att installera solceller eller ett mindre vindkraftverk? Det finns många produkter på marknaden.

Se till att göra rätt från början och ta reda på vilka regler som gäller innan du investerar i egen mikroproduktion. Vi hjälper gärna till, kontakta oss för rådgivning.

Mikroproduktion

Att producera förnybar el i liten skala kallas mikroproduktion. Produktionen är i första hand tänkt för eget bruk vilket minskar behovet av att köpa el.

Som mikroproducent producerar du mindre el än du förbrukar under ett kalenderår.

Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på max 63 ampere (A) och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får vara högst 43,5 kW.

Vissa dagar kanske din elproduktion överstiger din förbrukning, då ger vi dig en ersättning för nätnytta. Ersättningen är för närvarande 2,5 öre/kWh inklusive moms.

Överskottsel

Du har också möjlighet att sälja din överskottsel till ett elhandelsföretag.

Producerar du mer el än du förbrukar under ett kalenderår räknas du som kommersiell småskalig producent.

Innan du köper en produktionsanläggning vill vi att du kontaktar oss.

Det är för att du ska få en bedömning om din nuvarande anslutning klarar av installationen.

Vi ansvarar för nätanslutningen fram till din anslutningspunkt. Därefter ansvarar du själv för att arbetet utförs enligt gällande standard av en auktoriserad elinstallatör.

Elinstallatören meddelar oss när din anläggning är klar för att anslutas till elnätet. Vi gör då också en besiktning innan anläggningen får tas i drift.

Mikroproduktion gäller elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet och omfattas av ett särskilt abonnemang avseende både inmatning och uttag av el.

Se avtalsvillkor för mikroproduktion. 

  • Ta reda på information om tänkbar produktionsanläggning.
  • Kolla upp om du behöver eventuella tillstånd eller bygglov.
  • Undersök om det finns möjlighet till ersättning eller bidrag.
  • Kontakta oss innan du gör din investering.
  • När köpet är klart kontaktar du en elinstallatör som installerar din anläggning och sköter kontakten med oss.
  • Om din nuvarande anläggning behöver byggas om utför vi det.
  • Vi byter din elmätare så att den kan mäta både förbrukning och produktion. Bytet är kostnadsfritt.
  • Vill du sälja din överskottsel kontaktar du ett elhandelsföretag för att teckna ett avtal.
  • Kontakta Skatteverket för att registrera dig för moms vilket är en förutsättning för att kunna få betalt för din elproduktion. Om du säljer överskottselen kan du ha rätt till skattereduktion.
  • När vi har fått in en färdiganmälan från elinstallatören gör vi en besiktning innan anläggningen får tas i drift. Det kan ta tio arbetsdagar från att vi mottagit färdiganmälan till dess att besiktningen sker.

Få hjälp från branschens bästa kundservice

Låt taket göra jobbet!

Hos oss hittar du effektiva solcellssystem, anpassade för ditt företag.

Smart? Ja!

Vi köper elen du inte behöver.

Laddboxar – en 100 % god affär!

Med våra laddboxar från Charge Amps blir ditt företag förnybart hela vägen ut på parkeringen.