Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Underhåll av elnätet för trygg elleverans

För att elen ska kunna komma fram till dig på ett säkert sätt arbetar vi kontinuerligt med att underhålla vårt elnät.

Genom att ersätta luftledning med kabel som grävs ner i marken och byta ut oisolerad luftledning mot isolerad gör vi elnätet mer säkert oavsett väder.

En del av vårt underhåll pågår under barmarkssäsongen. När ombyggnaden är klar kan vissa efterarbeten återstå. Rasering av luftledningar som ersatts med markkabel sker efterföljande höst/vinter. Markarbeten som återställning av gräsmattor sker efterföljande vår/sommar när marken har satt sig.

 

Kvistning med helikopter runt elledningarna våren 2024

Utförs perioden 11 april till 30 juni och berör området från Burträsk till länsgränsen mot Norrbotten, från kusten ungefär 50 kilometer.

Vi beräknar att kvista område 7 och 4 under veckorna 26-28. Arbetet utförs med helikopter som flyger på låg höjd över elnätet med sågutrustning hängande under maskinen.  

  • Kvistning

Alla arbeten utförs av Energiservice om inget annat är angivet.

  • Kvistning

Alla arbeten utförs av Energiservice om inget annat är angivet.

  • Kvistning

Alla arbeten utförs av Energiservice om inget annat är angivet.

  • Kvistning

Alla arbeten utförs av Energiservice om inget annat är angivet.

  • Kvistning

Alla arbeten utförs av Energiservice om inget annat är angivet.

  • Kvistning

Alla arbeten utförs av Energiservice om inget annat är angivet.

  • Kvistning

Alla arbeten utförs av Energiservice om inget annat är angivet.

  • Kvistning

Alla arbeten utförs av Energiservice om inget annat är angivet.


Ständiga förbättringar

För en trygg och säker leverans med få avbrott behövs ett vädersäkrat och välunderhållet elnät.

Under 2022 satsar vi 210 miljoner på att förbättra och förnya elnätet.

Dessutom satsar vi cirka 100 miljoner på nya investeringar i elnätet.

På den här sidan hittar du information om våra planerade förbättringsprojekt inom vårt lokalnät.

Minskar risken för avbrott

Vi röjer runt elnätet