Underhåll av elnätet

För att elen ska kunna komma fram till dig på ett säkert sätt arbetar vi kontinuerligt med att underhålla vårt elnät.

Genom att ersätta luftledning med kabel som grävs ner i marken och byta ut oisolerad luftledning mot isolerad gör vi elnätet mer säkert oavsett väder.

En del av vårt underhåll pågår under barmarkssäsongen. När ombyggnaden är klar kan vissa efterarbeten återstå. Rasering av luftledningar som ersatts med markkabel sker efterföljande höst/vinter. Markarbeten som återställning av gräsmattor sker efterföljande vår/sommar när marken har satt sig.

 

FlygbesiktningKarta2014

Område Norsjö

2020

 • Ombyggnad av luftlinje mellan Norsjö och Hemmingen färdigställs
 • Ombyggnad av luftlinje mellan Norsjö och Risliden färdigställs
 • Kabelförläggning för att ersätta gammal luftledning i Petiknäs
 • Kabelförläggning/ombyggnad luftlinje för att ersätta gammal luftledning i Rengård

Område Skellefteå

2020

 • Ombyggnation av våra inomhusstationer i centrala Skellefteå påbörjades 2019 och fortsätter i år. Detta för att öka leveranssäkerheten.
 • Kabelförläggning för att ersätta gammal luftledning mellan Blåfors och Klubbfors. Utförs av VSN.
 • Kabelförläggning för att ersätta gammal luftledning mellan Selet och Segerlund.
 • Kabelförläggning för att ersätta gammal luftledningar kommer att genomföras med start i Djuptjärn och vidare söderut mot Kroksjön.
 • Ombyggnation av elnätet kring Brännäset, Kåge.
 • Samförläggning av Elnät i samband med Fibernäts expansion i området kring Burvik, Önnersmark, Kåsböle, Uttersjöbäcken m.fl.
 • Ombyggnad luftlinje mellan Jörn och Pärlström

Område Lycksele

2020

 • Ombyggnad av luftlinje mellan Vänjaurträsk och Flakaträsk
 • Ombyggnad av luftlinje mellan Vänjaurbäck och Nyby påbörjas under året
 • Ombyggnad av luftlinje mellan Öravan och Vinliden
 • Ombyggnad av Elnätet i och kring Långsele. Utförs av Tectel.
 • Förstärkning av elnätet i och kring Medelås
 • Kabelförläggning för att ersätta gammal luftledning i Königslund och Norrgård.
 • Förstärkning av Elnätet i Lyckan
 • Ombyggnad av luftledning till Rålidberget
 • Ombyggnad av Elnätet i och kring Överbo.

Område Robertsfors

2020

 • Ombyggnad av luftlinje i Estersmark
 • Ombyggnad av Elnätet kring Norum
 • Ombyggnad av luftlinje i Bomansviken

Område Malå

2020

 • Utbyte av gammal kabel i Malå samhälle.
 • Ombyggnad av luftlinje mellan Rackejaur och Grundträsk

Område Vindeln

2020

 • Kabelförläggning för att ersätta gammal luftledning i Åmsele
 • Förstärkning av Elnätet i Norrliden. Utförs av Tectel.

Till toppen
Powered by PageSpeed