Med energitjänster sänker du energikostnaden

Som kund hos Skellefteå Kraft får du tillgång till vår spetskompetens både inom elhandel och energisparande till ditt företag.

Våra företagsrådgivare och energiingenjörer jobbar alltid för att sänka dina totala energikostnader.

Du kan göra stora ekonomiska besparingar på att optimera din energianvändning genom Skellefteå Krafts energitjänster. Skicka in dina uppgifter så hjälper vi dig.

Långsiktigt samarbete

Din personliga energiingenjör hjälper dig med konkreta åtgärdsförslag som sänker din energianvändning.

Vill du, så arbetar vi gärna tillsammans mer långsiktigt och utbildar dig och dina kollegor i hur ni kan använda företagets energi på bästa sätt.

Certifierade energikartläggare

Skellefteå Kraft har certifierade energikartläggare med lång och bred erfarenhet av energieffektivisering.

Energikartläggningar utförs över hela Sverige, både enstaka energikartläggningar, men också projektledning av större energieffektiviseringsarbeten.

Skicka in dina uppgifter

  Skicka dina uppgifter så hör vi av oss till dig

  För- och efternamn*

  Företag*

  Telefon*

  Din e-post*

  Jag är intresserad av:


  Läs mer om hantering av personuppgifter

  Energitjänster hos oss

  Energianalys

  Med hjälp av en distansanalys görs en hälsokontroll av din anläggning, som ger dig bra överblick av dina energikostnader. Med analysen som grund kan vi sedan hjälpa dig att göra förbättringar och använda energin på bästa sätt.

  Det enda som krävs för att genomföra en Energianalys är att företaget har en timmätt anläggning.

  Energirond

  Skellefteå Kraft besöker ditt företag och tittar på hur din verksamhet kan spara energi.

  Du får förslag på förbättringar och konkreta åtgärder som leder till att du kan sänka dina energikostnader.

  Rapport med förbättringsförslag
  Efter ronden får du en tydlig och enkel rapport med förslag på de förbättringar du kan göra. Det ger dig ett bra underlag för att använda energin effektivare.

  Du får en genomgång av:

  • Ventilation
  • Belysning
  • Värme- och kylsystem
  • Isolering, väggar och tak, ditt klimatskal
  • Annan utrustning som ni använder

  Energikartläggning

  Energikartläggningen hjälper dig ta rätt beslut om vilka åtgärder som behöver göras för att optimera driften och minska energikostnaderna.

  Hela Energikartläggningen dokumenteras i en tydlig rapport. Den visar energiflödet i anläggningen, den totala energianvändningen och kostnader.

  Du får också reda på hur du kan minska energianvändningen och vad den investeringen kostar. Dessutom får du nyckeltal som kan användas som budgetunderlag.

  Energikartläggning stora företag

  Den 1 juni 2014 trädde lagen (2014:266) om energikartläggning för stora företag (EKL) i kraft.

  Uppskattningsvis finns det 1 500 stora företag i Sverige. För att definieras som stort företag ska företaget:

  • Sysselsätta minst 250 personer
  • Ha en årsomsättning som överstiger 50 miljoner Euro, eller en balansomslutning som övertiger 43 miljoner Euro per år

  Lagen syftar till att främja en förbättrad energieffektivitet hos stora företag, och är ett steg för att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna.

  Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år, med första inrapportering senast 31 mars 2017.

  Energikartläggning ger koll på energin

  Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att bedriva verksamheten. Kartläggningen ska också leda till förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att minska sina energikostnader.

  Energikartläggningen ska genomföras av en certifierad energikartläggare eller av ett certifierat energi- eller miljöledningssystem, och ge en representativ bild av företagets energianvändning.

  Certifierade energikartläggare

  Skellefteå Kraft har två personcertifierade energikartläggare enligt STEMFS 2014:2 med lång och bred erfarenhet av energieffektivisering. Energikartläggningar utförs över hela Sverige, både enstaka energikartläggningar, men också projektledning av större energieffektiviseringsarbeten.

  Energiutbildning

  Lär dig mer om energi och energieffektivisering. På vår grundläggande energiutbildning lär du dig mer om energi och energieffektivisering. Du får tips till förbättringar och hjälp att komma igång.

  Du kommer att lära dig skillnad mellan energi och effekt. Du får lära dig mer om byggnadens tekniska installationer och vad du kan göra för att minska energianvändningen. Du får också svar på energifrågor som berör bland annat värme, kyla, tryckluft, varmvatten, ventilation och motorvärmare.

  Till toppen
  Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP