Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Så fungerar solceller 

I omställningen till 100 % förnybar energi har solen grym potential. På bara två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett helt år.

Så här fungerar solceller och solpaneler

Solceller fungerar genom att omvandla solens strålar till elektrisk energi genom en process som kallas fotovoltaisk effekt. Tack vare denna teknologi är det möjligt att producera ren och förnybar elektricitet direkt från solen.

Solpaneler är flera sammansatta solceller som tillsammans arbetar för att generera elektricitet från solens ljusenergi. Genom att använda solpanelernas kapacitet på rätt sätt kan vi minska vårt beroende av andra energikällor, vilket hjälper till att göra vår framtid mer hållbar.

Hur bra fungerar solceller i Sverige?

Även om Sverige under vintermånaderna har ganska korta dagar med låg solinstrålning så finns det flera faktorer som gör valet av solceller till en både praktisk och fördelaktig lösning.

Sommarmånadernas stora potential

Under sommarmånaderna i Sverige är soltimmarna fler och solens strålar är mer intensiva. Detta ger solcellerna riktigt bra förutsättingar för att producera mycket el. Energiproduktion under sommaren hjälper därför till att balansera den minskade produktionen som kan uppstå under vintern.

Ljusinstrålning även på vintern

Även om vinterdagarna är korta och solen står lågt på himlen, ger den fortfarande en viss mängd ljusinstrålning. Moderna solceller är designade för att kunna generera el även vid svag ljusinstrålning, vilket gör dem användbara året runt. Det man däremot får tänka lite extra på är att solpanelerna helst inte bör vara täckta med exempelvis snö eller löv, då det sänker elproduktionen. 

Låg temperatur och effektivitet

Solcellers kapacitet påverkas även av temperaturen och effektiviteten kan minska ifall panelerna blir för varma. I Sverige brukar solpaneler därför generellt producera mer energi under maj och juni när dagarna är långa och ljusa, innan temperaturen har hunnit stiga som det oftast gör i juli och augusti.

Ekonomiska fördelar

Sen finns det såklart några ekonomiska fördelar med att investera i solpaneler till din fastighet. Dels kan du beroende på hur mycket el du producerar bli helt självförsörjande av el. Och den överskottsel som du inte förbrukar har du även möjlighet att sälja till elnätet, vilket gör att du även får betalt för elen du producerar – vilket gör att din investering av solceller räknas hem fortare.

Utöver det har vi i Sverige även stödjande regleringar och subventioner för investeringar i Grön Teknik, vilket innebär att du får 15% avdrag vid installation av din solcellsansläggning.

Miljöfördelar

Solceller är en ren och förnybar energikälla som minskar koldioxidutsläppen och din miljöpåverkan. Så även om solcellerna i Sverige inte genererar lika mycket el som i solrikare områden, bidrar de fortfarande till en mer hållbar energianvändning.

Så här mycket producerar solceller

Mängden kWh som solceller producerar från ett hustak varierar beroende på flera faktorer, inklusive plats, solinstrålning, solcellernas effektivitet, takets orientering och lutning, eventuell skuggning och installationens storlek. 

Här är några exempel på saker som påverkar hur mycket dina solceller kan producera:

Plats och solinstrålning

Solinstrålningen varierar beroende på geografisk plats. Om du befinner dig i en solrik region kommer dina solceller att producera mer energi jämfört med en plats med mindre solinstrålning. I Sverige har vi mindre effektiva timmar jämfört med några andra länder. Men vi har istället sol under fler timmar – vilket innebär att solpanelerna kan producera energi tidigt på morgonen och sent på kvällen under sommarhalvåret. 

Takets vädersträck och lutning

Solceller fungerar bäst när de är riktade mot söder. Om solpanelerna placeras i väst- eller östläge minskar produktionen med ungefär 10%.

Den bästa takvinkeln för solpaneler ligger vanligtvis mellan 30 och 60 grader. Om taket är platt och har en takvinkel på 10 grader eller mindre kan produktionen minska med ungefär 10%.

Skuggning

Skugga från närliggande byggnader, träd eller andra hinder kan avsevärt minska solcellernas prestanda. Därför är det viktigt att försöka undvika sådana hinder för att maximera energiproduktionen. Ett tips är att installera optimerare som delar av anläggningen när den skuggas så att de andra panelerna ska kunna gå på full fart.

Installationens storlek

Ju fler solceller du har installerade på ditt hustak, desto mer el kommer de att producera. Storleken på installationen bestäms ofta av din energikonsumtion, tillgängligt utrymme på taket och storleken på huvudsäkringen.

Ja tak! Jag är intresserad av solceller

Så går det till att

installera solceller

Jag vill skaffa solceller

Skaffade solceller:

Anders och Marianne ville ta vara på solens energi.

The solar house Zero Sun

Vad är en växel­riktare?

Batterier till solceller