Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Så enkelt skaffar du förnybar fjärrvärme

Bor du inom Skellefteå, Lycksele, Malå, Storuman så kan du med stor sannolikhet välja fjärrvärme som uppvärmning. Här förklarar vi hur du skaffar fjärrvärme.

Vår utbyggnad av fjärrvärmenätet styrs till stor del av efterfrågan. Du förbinder dig inte till något när du gör en intresseanmälan, men vi tar hänsyn till dina önskemål i vår planering av den fortsatta utbyggnaden av fjärrvärmenätet.

Nytt bidrag för dig som vill skaffa fjärrvärme

Från och med 3 juli 2023 kan du få upp till 30 000 kronor i bidrag när du energieffektiviserar ditt hushåll.

Regeringen har nämligen beslutat att införa ett nytt bidrag för energieffektivisering i småhus.

Det gäller till exempel dig som ställer om genom att byta ut din direktverkande el mot en värmepump eller ansluter dig till fjärrvärmenätet istället.

Att installera fjärrvärme

Det är enkelt att ansluta en villa med vattenburen värme till fjärrvärme.

När den nya värmeanläggningen är installerad och klar är det bara att skruva på värmen!

Skicka in din förfrågan om fjärrvärme så återkommer vi med en offert.

  För- och efternamn*

  Personnummer*

  E-postadress*

  Telefon*

  Adress*

  Postnummer och ort*

  Nuvarande uppvärmningsform*


  Läs mer om hantering av personuppgifter

  När vi därefter får in din beställning börjar vår panngaranti att gälla. Den innebär att du får värme och varmvatten i din villa även om din befintliga panna eller beredare havererar innan du fått fjärrvärme.

  Är du ute i god tid med din förfrågan och beställer innan 31 maj ska du ha din fjärrvärme installerad och klar innan kommande vinter.

  Innan vi påbörjar arbetet kontaktar vi dig för ett hembesök. Vi kommer hem till dig för att tillsammans se var vi ska placera din fjärrvärmecentral och hur rör och ledningar bäst ska dras.

  Vi meddelar då även när det är dags för grävning och installation.

  Innan vi gräver på din tomt för att lägga ner fjärrvärmerör markerar vi var exempelvis el, teleledningar, bredband och vatten redan finns.

  Om du har planteringar som du är rädd om behöver du flytta dessa innan vi kommer och gräver.

  Grävning

  När vi grävt upp gatan, fortsätter vi med  ett smalt ledningsdike fram till din husvägg, där vi tar upp ett hål för rören som ska gå in.

  Rören läggs ner och när avstängningsventilen är monterad innanför din yttervägg svetsar vi samman rören. Sedan gör vi en provtryckning för att se att allt är i sin ordning.

  Vi fyller igen gatan och diket i din trädgård och sår in med nytt gräsfrö. Du ansvarar för bevattning och finjustering av gräsmattan.

  Senare asfalteras gatan på nytt.

  Samma dag som vi kopplar ur din gamla värmeanläggning monterar vi in din fjärrvärmecentral och kopplar på fjärrvärmen. Våra montörer grovstädar efter sig.

  Vi gör en ut- och invändig besiktning och går igenom fjärrvärmecentralens funktioner med dig.

  Om du har beställt Smart värme, så installeras den i samband med invändig besiktning.

  Det här ingår vid installation i villa:

  • Allt utvändigt arbete, det vill säga schaktning, friläggning, svets och återställning på din tomt
  • Dragning av ledningen fram till din fastighet och håltagning i väggen
  • Installation av komplett värmeväxlare för värme och varmvatten, med styr- och reglerutrustning
  • Nedsäkring av huvudsäkringen om så önskas
  • Elanslutning samt isolering av nyanlagda rör
  • Expansionskärl
  • Två års garanti på fjärrvärmecentralen

  Eventuell asbestsanering utförs till självkostnadspris.

  En värme så bra att den inte märks

  Nu kan det bli ännu enklare

  Teckna ett serviceavtal för din fjärrvärme

  Kostnadsfri utbildning

  Lär dig mer om din fjärrvärme­central

  Fjärrvärme

  Aktuella priser för ditt område

  Fjärrvärmens lokala miljövärden