Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Elmätare och huvudsäkring

Vad kan jag göra om säkringarna ofta går? Hur stänger jag av elen på rätt sätt? Och vad är en passdel? Här har vi samlat information som kan vara bra för dig att känna till om din elmätare och dina mätarsäkringar.

Elmätare

Din mätare kan se ut på olika sätt. Den är fjärravläst och du betalar i efterhand för den el du har förbrukat.

För att vi ska ha kontakt med din elmätare är det viktigt att du slår av rätt strömbrytare om du vill stänga av elen.

Här finns manualer i pdf till några av våra vanligaste mätare.

Aidon 5530

Aidon 653X

Landis +Gyr ZME 120

Landis+Gyr ZMF 120

Landis+Gyr ZMF 110

Vi behöver kunna läsa av din elmätare varje dag. Därför behöver fjärravläsningen fungera som den ska.

Om du av någon anledning behöver bryta strömmen till din anläggning en längre period är det därför viktigt att du gör det på rätt sätt.

Önskar du att bryta strömmen så gör du det enkelt på elmätarens inbyggda brytare. Då används ingen el, men din elmätare har fortfarande ström och kan rapportera in dina mätvärden.

Här hittar du instruktioner för hur du stänger av strömmen på rätt sätt.

Sitter din elmätare inomhus?

Vi rekommenderar att flytta ut elmätaren till ett fasadskåp. För att göra det anlitar du en auktoriserad elinstallatör. Hen ansvarar sedan för att anmäla det till oss.

Fördelar med att flytta till fasadskåp:
  • Brandsäkerheten ökar när gammalt material i mätartavlor, centraler, ledningar och genomföringar ersätts av nytt material.
  • Det blir lättare för dig att ansluta el till en sidobyggnad. Anslutningen kan då göras i fasadmätarskåpet och behöver inte gå till elcentralen inne i huset.
  • En kall huvudsäkring klarar högre belastning och håller längre när energibehovet i din fastighet är stort.
  • Du behöver inte vara hemma vid kontrollavläsningar och service av elmätaren.
  • Vi på Skellefteå Kraft Elnät får en tydligare och mer lättåtkomlig leveranspunkt eftersom den punkten finns just i mätarskåpet.

Ta bort en elmätare

Om du har flera mätare i huset och vill ta bort en eller flera av dem men fortfarande ha kvar din elanslutning, anlitar du en auktoriserad elinstallatör. Elinstallatören informerar oss om ändringen.

Vi byter elmätare i hela nätområdet

År 2024 ska alla nätkunder i vårt nätområde med en huvudsäkring upp till och med 63A ha fått en ny elmätare.

Totalt kommer ca 62 000 elmätare bytas under perioden 2017 – 2023.

Anledningen till att vi byter elmätare är att Regeringen beslutat att införa nya funktionskrav på elmätarna i Sverige.

För att leva upp till kraven behöver samtliga svenska elnätsföretag uppdatera eller byta ut alla sina kunders elmätare, även Skellefteå Kraft.

De nya elmätarna vi installerar är försedda med en så kallad HAN-port som bland annat möjliggör att du själv kan läsa av elförbrukning och annan statistik direkt från elmätaren i realtid.

Du kommer inte att påverkas speciellt mycket av elmätarbytet, förutom ett kortare strömavbrott på cirka 10 minuter. Elmätarbytet kostar ingenting extra utan det ingår i den elnätsavgift du redan betalar.

Vi kommer att skicka ut information till dig i god tid innan vi kommer till ditt område.

Som kund är du själv ansvarig för både tillträde till elmätarplatsen och att arbetet på elmätarplatsen ska kunna utföras på ett elsäkert sätt.

För att arbetet ska kunna utföras elsäkert ber vi dig att plocka bort saker som blockerar elmätaren. Vi måste kunna stå framför elmätaren vid bytet, så om du till exempel har möbler eller växter som står framför, se till att flytta på dem så vi inte råkar skada något.

Har du elmätaren placerad inuti din bostad behöver du vara hemma under mätarbytet eller åtminstone se till så att vi kommer in i bostaden för att genomföra bytet.

Om du bor i en villa med mätarskåp utomhus eller en lägenhet med elmätare i trappuppgång eller källare behöver du inte vara hemma under mätarbytet.

HAN står för Home Area Network och är en kontakt på elmätaren, som påminner om ett internetuttag, där man kan ansluta kommunikationsutrustning. Ur HAN-porten skickas data var tionde sekund vilket gör att man kan se och läsa av förändringar i realtid.

Det finns olika typer av kommunikationsutrustning tillgängliga på marknaden men vi erbjuder i dagsläget ingen egen.

Aktivera HAN-porten

För att aktivera din HAN-port, logga in på Mina sidor och klicka på ”Anläggningsinfo och avtal”

Gränssnitt

De tidigaste elmätarna har HAN-port med kontakt RJ45 och de senare har kontakt RJ12. Kontrollera modellbeteckningen på elmätaren för att vara säker på vilken kontakt du har.

RJ12: ADN 6442, ADN 6490, ADN 6492
RJ45: Alla övriga (ADN 6474-6479, ADN 6483-6484)

Bruksanvisningar

Här finns bruksanvisningen för RJ12. 
På engelska: instructions for RJ12 in english.

Här finns bruksanvisningen för RJ45. 
På engelska: instructions for RJ45 in english.

HSP-mätare

Kunder med högspänningsmätare (HSP-mätare) har inte möjlighet att aktivera HAN-porten i dagsläget. Högspänningsmätaren är förberedd för framtida funktionalitet och har därför en HAN-port men mjukvaran kopplat till HAN-porten är inte utvecklad ännu.

Huvudsäkring (mätarsäkring)

Huvudsäkringarnas uppgift är att skydda din elanläggning och minska risken för att skador uppstår om något skulle gå fel. Om elsystemet överbelastas löser säkringarna ut och ”proppen går”.

Om strömmen försvinner kan det bero på ett planerat eller oplanerat strömavbrott, men det kan också vara en av dina huvudsäkringar som gått.

Upplever du att säkringarna ofta går hemma hos dig kan det vara så att du behöver säkra upp till en större storlek på dina huvudsäkringar. Det behovet kan till exempel uppstå om du skaffat något nytt som har ett stort effektbehov, som en värmepump eller ett spabad.

Vilken huvudsäkring du har just nu kan du läsa på din faktura.

Du kan också se det genom att skruva ut huvudsäkringen och kontrollera passdelens färg.

Om du vill ändra storleken på din huvudsäkring kan du göra en upp- eller nedsäkring.

Då anlitar du en auktoriserad elinstallatör som gör ändringen hos dig. Installatören meddelar sedan oss att det är gjort och vilken storlek det blev.

För att vara ansluten till elnätet betalar du en fast årsavgift, en abonnemangsavgift.

Hur mycket din avgift kostar beror på vilken huvudsäkring du har. Och det i sin tur bestäms av vilken passdel som sitter bakom säkringen.

Så ändrar du storlek på din huvudsäkring:

För att säkra upp eller ned din huvudsäkring kontaktar du en auktoriserad elinstallatör.

Elinstallatören ansvarar för att anmäla säkringsändringen till oss. Vi gör ändringen först när vi fått in anmälan från din installatör och kan som längst backa en säkringsändring till den första dagen i den månad som vi tar emot installatörens anmälan.

Du får bara säkra ned en gång var 12:e månad. Säkra upp får du göra hur ofta du vill.

Kostnad för att ändra storlek på huvudsäkringen:

Ändringar mellan 16 A – 25 A är gratis. Om du behöver öka till 35 A eller mer så kan det tillkomma en kostnad till oss – då vill vi att du hör av dig för att få mer information.

Det är du som kund som ansvarar för att se till att vi på Skellefteå Kraft har rätt uppgift om vilken passdel du har.

Hur stor huvudsäkring du har och kan använda bestäms av vilken passdel som sitter bakom säkringen.

Huvudsäkringarna sitter oftast i mätarskåpet eller någonstans i närheten av det. Har du luftledning in till ditt hus så kan huvudsäkringarna ibland sitta på övervåningen eller vinden.

Genom att skruva ut huvudsäkringen kan du kontrollera passdelens färg.

Passdelen har olika färg beroende på storlek.

Färg Säkringsstorlek Årlig elförbrukning Maximalt effektuttag
Grå 16 A 0-20 000 kWh 11 kW
Blå 20 A 20 000-25 000 kWh 14 kW
Gul 25 A 25 000-30 000 kWh 17 kW
Svart 35 A 30 000-40 000 kWh 24 kW
Vit 50 A 40 000-55 000 kWh 35 kW
Koppar 63 A 55 000-70 000 kWh 44 kW

OBS! Angivelserna för hur hög årlig årsförbrukning och vilket maximalt effektuttag huvudsäkringen tål är inte exakta utan kan endast ses som en fingervisning. Alla anläggningar är olika och vilken huvudsäkring just du behöver bör alltid kontrolleras av en auktoriserad elinstallatör.

Här kan du ta del av dina konsumenträttigheter.

 

Få hjälp från vår prisbelönta kundservice