Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

100 % förnybar kraft

 
Skellefteå Kraft är en av Sveriges största energiproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Med vår storlek medföljer ett ansvar; ett ansvar mot våra kunder och vår miljö att leverera kraft från 100 % förnybara energikällor.

Vi började nyttja Skellefteälvens kraft för drygt 100 år sedan, och blev redan då en elproducent som levererade förnybar energi. Vindkraften kom som en naturlig följd, solkraften likaså. Tack vare närheten till resurserna så har vi producerat och levererat förnybar kraft under en lång tid. Vi fortsätter kontinuerligt att investera i ny teknik och innovation, med siktet inställt på en hållbar framtid.

Vad är förnybar kraft?

Med förnybar kraft menas energikällor som förnyas och inte tar slut inom en överskådlig framtid, till exempel vind-, sol- och vattenkraft. Exempel på energi som inte räknas som förnybar är kärnkraft och gas.

Regeringen har ändrat sin målbild från ett 100% förnybart elsystem till ett 100% fossilfritt system enligt Tidöavtalet. Hos oss på Skellefteå Kraft ser vi styrkan i ett 100% förnybart system. Den stora fördelen med 100% förnybart är att det inte finns några co2 utsläpp i de bränslen som blir nyttjade för framställan av elen.

Dagens läge

I dagsläget så är nästan 90 % av elen vi producerar förnybar, och vi ansöker om ursprungsgarantier hos Energimyndigheten. Det är garantier för att den el som kommer från våra förnybara källor matas in på elnätet och når dig som kund.

Den el, cirka 10 %, som inte är förnybar härrör från kärnkraft i Forsmark. Vi köper därför in ytterligare ursprungsgarantier för dessa cirka 10 %, som kommer från andra elproducenters förnybara kraft. Det innebär i förlängningen att elen du köper av oss är 100 % förnybar. 

 

Så här arbetar vi håll­bart

Våra över­gripande miljö­mål

Elpriset just nu

Aktuellt på elmarknaden