Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies
 

Anslut din fastighet till vårt elnät

Behöver du ansluta el till din bostad, fritidshus eller en annan byggnad? Då har du kommit rätt!

När du ska göra en ny anslutning av el eller behöver en tillfällig anslutning, till exempel under byggtiden, kontaktar du oss. Hör av dig i god tid, så att din fastighet kan bli ansluten och klar till när du behöver anslutningen. Tänk på att du alltid behöver anlita en elinstallatör när det gäller arbeten i din elanläggning.

Så här går det till:

Ansvarsfördelning i elnätet

Rosa= kundens ansvar. Gult= kundens ansvar med hjälp av auktoriserad elektriker. Lila= Skellefteå Krafts ansvar. Klicka för att förstora.

 

Gör en beställning genom att fylla i och skicka in dina uppgifter till oss, eller kontakta Kundservice. Vi skickar sedan en offert med beställningsblankett till dig.

Är du även intresserad av att få en fiberanslutning är det en bra idé att göra den beställningen samtidigt.

För att godkänna offerten skriver du under beställningsblanketten och skickar tillbaka den till oss.

Bifoga även en situationsplan. En situationsplan är en enkel ritning över din tomt som visar var du vill placera mätarskåpet dit vi drar serviskabeln. Mätarskåpet ska vara lättåtkomligt och placerat utomhus. Situationsplanen kan du göra själv.

Beställer du inklusive markmätarskåp (möjligt för anslutningar upp till 25 A) så väljer vi placering av markmätarskåpet och då behöver situationsplanen bara visa var byggnaderna ska stå.

Vårt arbete påbörjas inte innan beställningen skickats in. Tänk på att göra det i god tid innan ni önskar leveransen.

Kontakta en auktoriserad elinstallatör som hjälper dig med jobbet.

Elinstallatören skickar in en föranmälan till oss där det framgår vad som ska göras.

Har du beställt att ansluta el inklusive markmätarskåp så är ditt nästa steg 6. Anslutning eftersom det då är vi som gräver och placerar markmätarskåpet.

När vi fått din beställning och fått godkända tillstånd hos alla berörda parter, påbörjar vi vårt arbete med projektering och beredning för elanslutningen.

Vi skickar en rekvisition till dig. Den gör att du kan hämta ut materialet du behöver för att göra din fastighets anslutning möjlig. Du hämtar materialet vid något av våra materiallager. Vilket lager och när du kan hämta materialet står i rekvisitionen.

Marken ska vara tjälfri för att vi ska kunna slutföra anslutningen.

Du ansvarar för arbetet som ska utföras på din tomt och på din anläggning. Kom ihåg att alltid beställa ledningsanvisning på ledningskollen.se innan du gräver.

Gräv ett kabeldike

Börja med att gräva ett kabeldike på din tomt enligt den grävkarta som du fått av oss. Diket ska vara cirka 0,5 meter djupt och så rakt som möjligt.

Gör draggropar

Där kabelröret vinklas, behöver du göra en draggrop. En draggrop innebär att kabeldiket lämnas öppet, vid rörändar och rörskarvar, med en längd på minst en meter.

Draggropar ska även lämnas efter tre rörlängder, 18 meter. I början och i slutet ska draggropen vara minst 0,7 meter djup och 1,5 meter lång.

Lägg ner kabelrör

Rören ska ligga rakt för att det ska vara enkelt att dra in kabel. Dra in draglinan i rören och lämna kabeldiket öppet.

Täta kabelrören i båda ändar så att vatten, sand, jord eller dylikt inte kan tränga in.

Kabelrören tillhandahålls av oss. Om rören lagts på fel sätt kan vi inte färdigställa anslutningen. Det kan även innebära en tilläggskostnad.

Återfyllning

Lämna kabeldiket helt öppet tills anläggningen är inkopplad om det är möjligt. Återfyll annars kabeldiket med sand eller jord men tänk på att inte använda vassa eller stora stenar.

Om du fyller igen diket måste alla draggropar lämnas öppna.

När kabeldiket är klart och mätarskåpet sitter på plats skickar din anlitade elinstallatör en färdiganmälan till oss.

Efter att vi mottagit färdiganmälan kan vi planera in ett datum för att koppla in serviskabeln.

Du har nu anslutit el till din bostad eller fritidshus.

Anslutningspris

Anslutningspriset beror på vilket arbete som ska göras och hur stor anslutning du behöver.

Anslutningspriset utgår från vilken zon din anslutningspunkt ligger i jämfört med närmaste anslutningspunkt i elnätet.

Exakt pris får du i vår offert när vi vet hur förutsättningarna ser ut hos dig.

Upp till 25 A

 Zon Avstånd 16 – 25 A
 Zon 1 0 – 200 m 50 000 kr*
 Zon 2 200 – 600 m 50 000 kr* + 427,5 kr/m
 Zon 3 600 – 1200 m 221 000 kr* + 1012,5 kr/m
 Zon 4 1200 – 1800 m 828 500 kr* + 593,75 kr/m

Alla priser inklusive moms. Priserna gäller från och med 2024-01-01.

*Avståndet i tabellen avser fågelvägen mellan din anslutningspunkt och en vald punkt i elnätet. Den punkt där det är tekniskt genomförbart med bibehållen god elkvalitet att ansluta el. Det kan till exempel vara en elstolpe, ett kabelskåp eller en nätstation.

Vi följer Energimarknadsinspektionens schablonpriser för elanslutningar mellan 16 – 25 A.

Nyanslutning inklusive markmätarskåp

Numer kan du som privatkund i de flesta fall välja om du vill beställa din nyanslutning inklusive eller exklusive markmätarskåp. Det gäller för anslutningar upp till 25 A.

I markmätarskåpet sitter det uttag, försedda med jordfelsbrytare, som kan användas för tillfällig anslutning under byggtiden. Du behöver därför inte beställa byggström separat om du gör din beställning i god tid. Detta innebär en kostnadsbesparing både för oss och för dig som kund, samt att den elinstallatör du väljer att anlita för anslutningen kan göra klart sitt utan att behöva samordna med oss. Den tids- och kostnadsbesparingen är anledningen till att vi kan erbjuda samma pris oavsett om du beställer inklusive eller exklusive skåp.

Vi bestämmer placeringen av markmätarskåpet. Det är alltid du som äger mätarskåpet efter installation, oavsett om du beställer det via oss eller köper in det själv.

Om du redan har ett mätarskåp

Om ditt nya hus redan är försett med ett mätarskåp så kan det användas som fördelningscentral för t.ex. garage, utebelysning, laddstolpar och liknande. Samma sak gäller med vårt markmätarskåp.

Väljer du att beställa anslutning utan markmätarskåp och behöver en tillfällig anslutning under byggtiden så behöver du även fylla i att du vill beställa det. Du ansvarar då också för att själv, eller genom den elinstallatör du väljer, köpa in ett mätarskåp som uppfyller dagens standard.

63 A och uppåt

 Anslutningsstorlek Nominellt anslutningspris inkl. moms
63 A 63 125 kr
100 A 87 500 kr
125 A 102 500 kr
160 A 126 250 kr
200 A 150 000 kr
250 A 183 750 kr
Över 250 A 750 kr/A

Markarbete

Du bekostar själv schaktning och återställningsarbeten på din egen tomt. Kabelrör tillhandahålls kostnadsfritt vid Skellefteå Krafts förråd. Kom ihåg att alltid beställa ledningsanvisningledningskollen.se innan du gräver.

Utökning av anslutningsstorlek

Om du utökar din elanslutning behöver vi förlägga en grövre serviskabel. Därför måste du kanske byta serviscentral eller mätarskåp.

Vid ändring av mätarsäkring från området 63 A eller mer, behöver du bygga om din mätutrustning för effektmätning.

Avgift för utökning faktureras med det belopp som motsvarar skillnaden mellan schablonavgiften för den nya servisstorleken och den befintliga.
Vid en verklig kostnad som är högre än den nominella mellanskillnaden faktureras den överstigande delen som tillägg. Att utöka från 25 till 35 A är möjligt till reducerad kostnad om inga förstärkningsåtgärder krävs och befintlig leveranspunkt bibehålls. Priset är 5000 kr inklusive moms.

Tillfällig anslutning

En tillfällig elanslutning beställer du när du behöver ansluta el till en fastighet eller anläggning under en begränsad tid (max ett år), till exempel för byggström under ett byggarbete. Efter maxtiden på ett år så tar vi ut en kostnad varje månad till dess att den tillfälliga anslutningen är avslutad. Se kostnadens storlek under rubriken Pris.

Kontakta oss för en offert och en auktoriserad elinstallatör för att beställa en tillfällig elanslutning. Elinstallatören tillhandahåller byggcentralen och skickar in en föranmälan till oss.

Skicka in din beställning och elektrikerns föranmälan i så god tid som möjligt före önskad leveransdag, ju tidigare vi får in det desto större sannolikhet att vi hinner göra klart till det anslutningsdatum du önskar.

Kreditprövning, förskottsbetalning och/eller bankgaranti/deposition kan göras eller krävas.

Om anslutningen ska avbrytas, kontakta Kundservice

Priserna gäller från och med 2022-03-01.

Anslutningsstorlek, avgift kr Avgift kr
  inkl moms
16-25 A* 3 750
 25-63 A 5 625
 80-200 A 8 750
Över 200 A Offert

*Priset gäller när din anslutning kommer att bli permanent efter byggarbetet. En tillfällig anslutning 16-25 A som ej blir permanent har samma pris som en tillfällig anslutning 25-63 A.

Ovanstående priser gäller under förutsättning att vi kan ansluta till befintligt nät. Om vi behöver göra förstärkningar av vårt nät för anslutningen kan priset bli ett annat.

Eftersom maxtiden för en tillfällig anslutning är ett år så tar vi ut en kostnad för varje månad som överstiger detta. Kostnadens storlek beror på anslutningens storlek. 16-63 A: 750 kronor. 80-250 A: 1250 kronor. Mer än 250 A: 2500 kronor. Högspänningsabonnemang: 5000 kronor.

Om du ska bygga ett nytt hus och behöver en tillfällig anslutning av el (byggström) som sedan ska övergå till en permanent anslutning bör du kontakta oss i god tid innan, på så vis hinner vi planera för både den tillfälliga och permanenta anslutningen.

Vi skickar en offert på den permanenta anslutningen.

Du som har beställt en nyanslutning (upp till 25 A) inklusive markmätarskåp och varit ute i god tid kan använda markmätarskåpets uttag under byggtiden. Du behöver då inte beställa en tillfällig anslutning separat.

Här kan du ta del av dina konsumenträttigheter.

 

Driftinformation

Var ute i god tid

För närvarande har vi stor efterfrågan på olika typer av anslutningsärenden. Handläggningstiden kan därför vara längre än vanligt.
För dig som elinstallatör

Gör en för-färdiganmälan.

Var finns ledningarna

Planerar du att gräva på gården?