Jag vill ansluta el till bostaden eller fritidshuset

Här får du veta hur du gör för att ansluta el till bostaden eller fritidshuset.

När du ska göra en ny anslutning av el eller behöver en tillfällig anslutning, till exempel under byggtiden, kontaktar du oss.

För att din fastighet ska kunna anslutas till elnätet när du önskar, är det viktigt att du är ute i god tid.

Tänk på att du alltid behöver anlita en elinstallatör när det gäller arbeten i din elanläggning.

Ny anslutning av el

Så här går det till att ansluta ditt hus eller fritidshus till elnätet.

1. Beställ en offert

Gör en offertförfrågan genom att fylla i och skicka in dina uppgifter till oss, eller kontakta Kundservice. Vi skickar sedan en offert med beställningsblankett till dig.

Är du även intresserad av att få en fiberanslutning? Då är det en bra idé att göra den beställningen samtidigt. Du beställer via skekraft.net.

För att godkänna offerten skriver du under beställningsblanketten och återsänder den till oss.

Arbetet påbörjas inte innan beställningen skickats in. Tänk på att göra det i god tid innan leverans önskas.

2. Kontakta en elinstallatör

Börja med att kontakta en auktoriserad elinstallatör som hjälper dig med jobbet.

Elinstallatören skickar in en föranmälan till oss där det framgår vad som ska göras.

Vi behöver även en situationsplan över fastigheten som visar var mätarskåpet kommer att placeras.

3. Arbetet påbörjas

När vi fått din beställning och fått godkända tillstånd hos berörda parter, påbörjar vi vårt arbete med projektering och beredning för elanslutningen.

4. Grävning

För att kunna genomföra elanslutningen ska marken vara tjälfri.

Du ansvarar för arbetet som ska utföras på din tomt och på din anläggning. Därför behöver du beställa en ledningsanvisning för att undvika avgrävningar av till exempel telefon-, el- eller fjärrvärmeledningar. Det kan du göra kostnadsfritt på ledningskollen.se.

Gräv ett kabeldike

Börja med att gräva ett kabeldike på din tomt enligt de instruktioner som du fått av oss. Diket ska vara cirka 0,5 meter djupt och så rakt som möjligt.

Gör draggropar

Där kabelröret vinklas behöver du göra en draggrop. En draggrop innebär att kabeldiket lämnas öppet vid rörändar och rörskarvar med en längd på minst en meter.

Draggropar ska även lämnas efter tre rörlängder, 18 meter. I början och i slutet ska draggropen vara minst 0,7 meter djup och 1,5 meter lång.

Lägg ner kabelrör

Rören ska ligga rakt för att det ska vara enkelt att dra in kabel. Dra in draglinan i rören och lämna kabeldiket öppet.

Täta kabelrören i båda ändar så att vatten, sand, jord eller dylikt inte kan tränga in.

Kabelrören tillhandahålls av oss. Om rören lagts på fel sätt kan vi inte färdigställa anslutningen. Det kan även innebära en tilläggskostnad.

Återfyllning

Lämna kabeldiket helt öppet tills anläggningen är inkopplad om det är möjligt. Återfyll annars kabeldiket med sand eller jord men tänk på att inte använda vassa eller stora stenar.

Om du fyller igen diket måste alla draggropar lämnas öppna.

Ladda hem beskrivningen för elanslutning
Ladda hem beskrivningen för el- och fiberanslutning

5. Installation

När kabeldiket är grävt och mätarskåpet sitter på plats skickar din elinstallatör en färdiganmälan till oss.

Vi kopplar då in serviskabeln, monterar elmätaren och anläggningen ansluts till elnätet.

Du har nu anslutit el till din bostad eller fritidshus.

Anslutningspris

Pris

Anslutningspriset beror på vilket arbete som ska göras och hur stor anslutning du behöver.

Anslutningspriset utgår från vilken zon din anslutningspunkt ligger i jämfört med närmaste anslutningspunkt i elnätet.

Exakt pris får du i vår offert när vi vet hur förutsättningarna ser ut hos dig.

Upp till 25 A

 Zon Avstånd 16 – 25 A
 Zon 1 0 – 200 m 37 500 kr*
 Zon 2 200 – 600 m 37 500 kr* + 321,25 kr/m
 Zon 3 600 – 1200 m 166 000* + 742,5 kr/m
 Zon 4 1200 – 1800 m 611 500 kr* + 465 kr/m

Alla priser inklusive moms. Priserna gäller från och med 2021-01-01.

*Avståndet i tabellen avser fågelvägen mellan din anslutningspunkt och en vald punkt i elnätet. Den punkt där en anslutning är tekniskt genomförbar med bibehållen god elkvalitet. Det kan till exempel vara en elstolpe, ett kabelskåp eller en nätstation.

Se Energimarknadsinspektionens PM2013:03v7.

Nyanslutning inklusive markmätarskåp

Numer kan du som privatkund i de flesta fall välja om du vill beställa din nyanslutning inklusive eller exklusive markmätarskåp. Det gäller för anslutningar upp till 25 A.

I markmätarskåpet sitter det uttag, försedda med jordfelsbrytare, som kan användas för tillfällig anslutning under byggtiden. Du behöver därför inte beställa byggström separat om du gör din beställning i god tid. Detta innebär en kostnadsbesparing både för oss och för dig som kund, samt att den elinstallatör du väljer att anlita för anslutningen kan göra klart sitt utan att behöva samordna med oss. Den tids- och kostnadsbesparingen är anledningen till att vi kan erbjuda samma pris oavsett om du beställer inklusive eller exklusive skåp.

Vi bestämmer placeringen av markmätarskåpet. Det är alltid du som äger mätarskåpet efter installation, oavsett om du beställer det via oss eller köper in det själv.

Om du redan har ett mätarskåp

Om ditt nya hus redan är försett med ett mätarskåp så kan det användas som fördelningscentral för t.ex. garage, utebelysning, laddstolpar och liknande. Samma sak gäller med vårt markmätarskåp.

Väljer du att beställa anslutning utan markmätarskåp och behöver en tillfällig anslutning under byggtiden så behöver du även fylla i att du vill beställa det. Du ansvarar då också för att själv, eller genom den elinstallatör du väljer, köpa in ett mätarskåp som uppfyller dagens standard.

63 A och uppåt

 Anslutningsstorlek Nominellt anslutningspris inkl. moms
 63 A 50 000 kr
 100 A 65 000 kr
 125 A 78 750 kr
 160 A 93 750 kr
 200 A 107 500 kr
 Över 200 A 537,5 kr/A

Bra att veta

Markarbete

Du bekostar själv schaktning och återställningsarbeten på din egen tomt. Kabelrör tillhandahålls kostnadsfritt vid Skellefteå Krafts förråd.

Utökning av anslutningsstorlek

Om du utökar din elanslutning behöver vi förlägga en grövre serviskabel. Därför måste du kanske byta serviscentral eller mätarskåp.

Vid ändring av mätarsäkring från området 63 A eller mer, behöver du bygga om din mätutrustning för effektmätning.

Avgift för utökning faktureras med det belopp som motsvarar skillnaden mellan schablonavgiften för den nya servisstorleken och den befintliga.
Vid en verklig kostnad som är högre än den nominella mellanskillnaden faktureras den överstigande delen som tillägg. Utökning från 25 till 35 A är möjlig till reducerad kostnad om inga förstärkningsåtgärder krävs och befintlig leveranspunkt bibehålls. Pris 3750 kr inklusive moms.

Tillfällig anslutning

Så här går det till

En tillfällig elanslutning beställer du när du behöver el till en fastighet eller anläggning under en begränsad tid (max ett år), till exempel för byggström under ett byggarbete.

Kontakta oss för en offert och en auktoriserad elinstallatör för att beställa en tillfällig elanslutning. Elinstallatören tillhandahåller byggcentralen och skickar in en föranmälan till oss.

Vi behöver få in din beställning minst tio arbetsdagar före önskad leveransdag. Vid senare beställning eller om arbete måste utföras utanför normal arbetstid gäller en högre avgift, se prislistan.

Om anslutningen ska avbrytas, kontakta Kundservice.

Pris

Priserna gäller från och med 2019-04-01.

Anslutningsstorlek, avgift kr Avgift kr planerat Avgift kr oplanerat
inkl moms inkl moms
25 A* 3 750 5 625
 25-63 A 5 000 6 875
 80-200 A 8 125 10 000
Över 200 A Offert Offert

*Priset gäller när din anslutning kommer att bli stadigvarande efter byggarbetet.

Ovanstående priser gäller under förutsättning att vi kan ansluta till befintligt nät. Om vi behöver göra förstärkningar av vårt nät för anslutningen kan priset bli ett annat.

Om du ska bygga ett nytt hus och behöver en tillfällig anslutning av el (byggström) som sedan ska övergå till en stadigvarande anslutning bör du kontakta oss i god tid innan.

På så vis hinner vi planera för både den tillfälliga och stadigvarande anslutningen.

Vi skickar en offert på den stadigvarande anslutningen.

Om du har beställt en nyanslutning (upp till 25 A) inklusive markmätarskåp och är ute i god tid så kan du använda markmätarskåpets uttag under byggtiden. Du behöver då inte beställa en tillfällig anslutning separat.

Här kan du ta del av dina konsumenträttigheter.

 

 

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET