Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Pris på fjärrvärme

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på vart vi levererar fjärrvärmen och hur mycket värme ditt företag förbrukar.

Prissättningsmodellen är direkt kopplad till din fastighets sätt att använda fjärrvärme. Priserna gäller värmeleverans till företag och flerbostadshus vid normal uppvärmning, inklusive värme för ventilationsluft och varmvatten.

Prislista fjärrvärme

Energiavgift

Priset som betalas per levererad kWh fjärrvärme.

Kapacitetsavgift

Kapacitetsavgiften utgår från varje enskild fastighets kapacitetsbehov och definieras som energianvändning per dygn. Avgiften fastställs av kapacitetspriset multiplicerat med abonnerad kapacitet. Din abonnerade kapacitet bestäms utifrån fastighetens uppmätta energibehov i förhållande till utetemperaturen under vardagar perioden november-mars.

Varje dygn kopplas energiförbrukningen mot medeltemperaturen och på så sätt anges ett samband som blir din energisignatur. Den abonnerade kapaciteten avläses vid ortens temperaturgräns.

Om du inte är nöjd med vår rekommendation är det möjligt att välja en annan kapacitet, valet gäller i 12 månader. Om du själv väljer en kapacitet och överstiger den, utgår en avgift för övertrassering. Kostnaden för abonnerad kapacitet periodiseras lika över kalenderårets dygn och du debiteras kapacitetspriset för motsvarande antal dygn på varje månadsfaktura.

Avkylningsavgift

Avkylningsavgiften tillkommer när anläggningen har en sämre avkylning än delta-T 35 grader. Delta-T avser skillnaden mellan inkommande och utgående varmvatten. Har du sämre delta-T än 20 grader, tillkommer ytterligare en avgift.

Avkylningsavgiften utfaller endast under månaderna november-mars och debiteras månadsvis under perioden januari-mars och november-december.

Energirabatt

För kunder som förbrukar över 300 MWh finns en energirabatt. Avdraget görs per förbrukad kWh och utifrån föregående års normalårskorrigerade förbrukning.

 

Graf; så här fungerar prissättningsmodell med energisignatur

Så här fungerar prissättningssmodell med energisignatur. Klicka på bilden för större vy.

Prisförändringar 2024

Från och med den 1 januari 2024 höjs fjärrvärmepriset med ett medel på 4,5% exkl. moms.

Fjärrvärmepriset utvärderas årligen och påverkas av kundens alternativkostnad. Det innebär att prisutvecklingen på elprismarknaden, elnätspriser, kostnad för installation av alternativen samt skatter påverkar.

Fjärrvärme ska ha en långsiktig och stabil prisutveckling som ska vara konkurrenskraftig jämfört med andra alternativ.

Få hjälp från vår prisbelönta kundservice

Fjärrvärme

Prissättningsmodellen är kopplad till fastighetens sätt att använda fjärrvärme