Pris på fjärrvärme

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på vart vi levererar fjärrvärmen och hur mycket värme ditt företag förbrukar.

Prissättningsmodellen är direkt kopplad till din fastighets sätt att använda fjärrvärme. Priserna gäller värmeleverans till företag och flerbostadshus vid normal uppvärmning, inklusive värme för ventilationsluft och varmvatten.

Prislista fjärrvärme

Skellefteå, Skelleftehamn, Ursviken, Lycksele, Malå

Boliden, Bureå, Burträsk, Byske, Jörn, Kåge, Lövånger, Norsjö, Robertsfors, Storuman, Stensele, Vindeln, Ånäset,

Förklaring

Energiavgift
Priset som betalas per levererad kWh fjärrvärme.

Kapacitetsavgift
Kapacitetsavgiften utgår från varje enskild fastighets kapacitetsbehov och definieras som energianvändning per dygn. Avgiften fastställs av kapacitetspriset multiplicerat med abonnerad kapacitet. Din abonnerade kapacitet bestäms utifrån fastighetens uppmätta energibehov i förhållande till utetemperaturen under vardagar perioden november-mars.

Varje dygn kopplas energiförbrukningen mot medeltemperaturen och på så sätt anges ett samband som blir din energisignatur. Den abonnerade kapaciteten avläses vid ortens temperaturgräns.

Om du inte är nöjd med vår rekommendation är det möjligt att välja en annan kapacitet, valet gäller i 12 månader. Om du själv väljer en kapacitet och överstiger den, utgår en avgift för övertrassering. Kostnaden för abonnerad kapacitet periodiseras lika över kalenderårets dygn och du debiteras kapacitetspriset för motsvarande antal dygn på varje månadsfaktura.

Avkylningsavgift
Avkylningsavgiften tillkommer när anläggningen har en sämre avkylning än delta-T 35 grader. Delta-T avser skillnaden mellan inkommande och utgående varmvatten. Har du sämre delta-T än 20 grader, tillkommer ytterligare en avgift.

Avkylningsavgiften utfaller endast under månaderna november-mars och debiteras månadsvis under perioden januari-mars och november-december.

Energirabatt
För kunder som förbrukar över 300 MWh finns en energirabatt. Avdraget görs per förbrukad kWh och utifrån föregående års normalårskorrigerade förbrukning.

 

Graf; så här fungerar prissättningsmodell med energisignatur

Så här fungerar prissättningssmodell med energisignatur. Klicka på bilden för större vy.

Nytt pris från januari 2020

Från och med den 1 januari 2020 höjs fjärrvärmepriset med 1,3 öre per kWh exklusive moms.

Exempel: 
För en fastighet som förbrukar 20 000 kWh per år innebär höjningen cirka 22 kronor per månad exklusive moms.


För tillverkande företag finns en speciell industritaxa. Välkommen att kontakta Kundservice på 0910-77 25 50 för mer information så får du veta mer om den.

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET