Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Ansvarsfördelning i elnätet

Vem som gör vad ser olika ut beroende på om du bor i en villa eller flerbostadshus. Och om du bor i en villa med eller utan mätarskåp.

Ägarens ansvar

Om du äger ett hus eller en stuga med fasadmätarskåp ansvarar du för nedanstående delar av fastighetens anslutning till elnätet:

• Schakt- och grävarbete på egen tomt (5) samt att lägga kabelskyddsrör (6) för den inkommande servicekabeln.
• Huvudsäkringar (7) och gruppsäkringar (9) inklusive anslutningen mellan och alla fasta installationer kopplade till dessa.

Skellefteå Krafts ansvar

Vårt ansvar illustreras i punkt 1-4 samt 8 i figuren nedan. Detta innebär bland annat:

• Mark- och elarbete utanför din tomtgräns
• Elnätet som leder fram till din fastighet (1)
• Nätstation (2) och Kabelskåp (3)
• Servisledning (4)
• Elmätaren (8)

Arbeten som berör serviskabeln (4) och elmätaren (5) får endast utföras av Skellefteå Kraft och våra underentreprenörer.

Som nätägare är vi ansvariga för att samla in mätvärden och du som fastighetsägare är skyldig att ha elmätaren lättåtkomlig för vår servicepersonal.

Skellefteå Kraft: Lila. Ägaren: Rosa.

1: Elnät
2: Nätstation
3: Kabelskåp
4: Servisledning
5: Grävning
6: Kabelskyddsrör
7: Huvudsäkringar
8: Elmätare
9: Gruppsäkringar

Ägarens ansvar

Om du äger ett hus eller en stuga med markmätarskåp ansvarar du för nedanstående delar av fastighetens anslutning till elnätet:

• Ledningarna i marken samt kabelskyddsrör (6) som går mellan byggnaden och markmätarskåpet.
• Huvudsäkringar (7) och gruppsäkringar (8) inklusive anslutningen mellan och alla fasta installationer kopplade till dessa.

Skellefteå Krafts ansvar

Vårt ansvar illustreras i punkt 1-5 i figuren nedan. Detta innebär bland annat:
• Mark- och elarbete utanför din tomtgräns
• Elnätet som leder fram till din fastighet (1)
• Nätstation (2) och Kabelskåp (3)
• Servisledning (4)
• Elmätaren (5)

Som nätägare är vi ansvariga för att samla in mätvärden och du som fastighetsägare är skyldig att ha elmätaren lättåtkomlig för vår servicepersonal.

Förklarande illustration: Hur elen ansluts till ditt hus med markmätarskåp

1: Elnät
2: Nätstation
3: Kabelskåp
4: Servisledning
5: Elmätare
6: Kabelskyddsrör
7: Huvudsäkringar
8: Gruppsäkringar

Bor du i hyres- eller bostadsrätt så bör du kontakta din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller hyresvärd för att få reda på hur ansvaret för bostadens elanläggning är reglerat. Det kan nämligen variera.

Skellefteå Kraft: Lila. Ägaren: Rosa.

  1. Elnät
  2. Nätstation
  3. Kabelskåp
  4. Servisledning
  5. Huvudsäkringar
  6. Gruppsäkringar
  7. Elmätare

Få hjälp från vår prisbelönta kundservice

Behöver du ansluta din bostad eller fritidshus till elnätet?