Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Installera solceller
– 7 steg till färdig solcellsanläggning

7 steg till att installera solceller. Skellefteå Kraft är en pålitlig partner med expertis och erfarenhet som strävar efter att maximera din solcellsinvestering och hantera eventuella utmaningar smidigt och effektivt.

Har du tagit beslutet att installera solceller? Skellefteå Kraft anlitar endast professionella elektriker och har den nödvändiga kompetensen och kunskapen för att säkert installera ditt solcellssystem. Vi följer byggnads- och elektriska regler och hanterar eventuella problem som kan uppstå under installationen. 

Steg 1: Planering och förberedelse inför att installera solceller

Bestäm var på ditt tak du vill installera solcellerna. Platsen bör vara väl exponerad för solen och ha så lite skugga som möjligt under dagen. Vi kan även hjälpa dig med beslutet om det är svårt att veta var solcellerna gör mest nytta. 

Andra planer vid sidan om att installera solceller

Om du har planer på att genomföra andra projekt i ditt hem, som takreparation eller ombyggnad, är det bäst att koordinera dessa projekt så att de inte kolliderar med solcellernas installation.

Vilken typ av solpaneler vill du använda?

Solcellspaneler kan se lite olika ut, och beroende på om det är viktigt för dig att de ser ut på ett visst sätt väljer du därefter. Om det inte spelar dig någon roll hur solcellerna ser ut väljer du kanske hellre de effektivaste panelerna. Även detta kan vi hjälpa dig med.

Vi inspekterar taket

När du ska installera solceller kommer Skellefteå Kraft eller vår underleverantör att göra en noggrann inspektion av den plats du valt till ditt solcellsystem. Det inkluderar att bedöma takets skick och identifiera eventuella behov av takreparation eller förstärkning.

Vi håller kontakten med myndigheter

Vi tar även kontakt med de nödvändiga myndigheterna för att ansöka om alla krävda tillstånd och godkännanden för installationen. Detta inkluderar att säkerställa att installationen följer de elektriska och byggnadsreglerna i området.

Steg 2: Materialinköp och förberedelse

Skellefteå Kraft eller vår underleverantör ansvarar för att köpa in de solpaneler du valt, växelriktare, montagesystem, kablar och alla andra nödvändiga komponenter från pålitliga leverantörer. Vi ser till att alla material är av hög kvalitet och uppfyller de nödvändiga certifieringarna innan vi börjar installera solceller hos dig.

Steg 3: Installera solceller, solpaneler och montagesystem

Montagesystemet, som håller solpanelerna på plats, installeras noggrant enligt tillverkarens specifikationer. Detta inkluderar att säkra systemet ordentligt på taket.

Solpanelerna monteras på det förberedda montagesystemet. Vår underleverantör ser till att panelerna är ordentligt anslutna och att kablar är korrekt dragna för att koppla samman panelerna och växelriktaren.

Förbered ditt hem för att installera solceller

Genom att förbereda ytorna runt den plats du valt att placera solcellerna hjälper du installatörerna. Du hjälper då till att säkerställa att installationen går smidigt och att installatörerna kan arbeta effektivt och säkert. Det är också en bra idé att prata med dina installatörer om dina förväntningar och eventuella speciella omständigheter som kan påverka installationen. 

Rensa arbetsområdet

Om din solcellsanläggning ska installeras på ditt tak, se till att taket är rent och fritt från löv, skräp eller andra hinder som kan vara i vägen. Installatörerna kommer att behöva en klar arbetsyta för att utföra arbetet säkert och effektivt.

Flytta möbler och föremål

Om solcellspanelerna ska installeras på ditt tak, kan det vara nödvändigt att flytta möbler eller föremål från området runt ditt hus eller nära byggnaden för att ge installatörerna tillräckligt med utrymme att arbeta. Det inkluderar möjligtvis att flytta utomhusmöbler eller andra föremål som kan vara i vägen.

Informera om speciella behov

Om du har speciella önskemål eller behov som måste tas hänsyn till när du ska installera solceller, se till att kommunicera dessa till installatörerna i förväg. Det kan vara allt från att skydda känsliga växter eller trädgårdar till att informera om allergier eller andra hälsorelaterade frågor som kan påverka arbetet.

Tillgång till elsystemet

Se till att installatörerna har tillgång till din elektriska panel eller fördelningsskåp. De kommer att behöva ansluta solcellssystemet till din befintliga elinfrastruktur, så det är viktigt att se till att detta område är åtkomligt.

Steg 4: Anslutning och testning av solcellsanläggningen

Vår underleverantör kopplar solpanelerna till växelriktaren som omvandlar den genererade likströmmen till växelström. De ansluter även växelriktaren till den elektriska panelen eller fördelningsskåpet i bostaden eller byggnaden.

Efter att installationen är klar, genomför elektrikern tester och inspektioner för att säkerställa att systemet fungerar korrekt och säkert. De kontrollerar anslutningar, jordning, och övervakningssystem.

Steg 5: Anslutning till elnätet

Om solcellssystemet ska sälja överskottselektricitet till elnätet, skapar elektrikerna den nödvändiga anslutningen. De genomför de krävda inspektionerna och tester i samarbete med elnätsföretaget. Bor du inom Skellefteå Krafts nätområde är det Skellefteå Kraft Elnät AB som kommer ansluta din anläggning. 

Steg 6: Dokumentation och rapportering

Skellefteå Kraft tillsammans med vår underleverantör färdigställer all nödvändig dokumentation och rapporterar installationen till myndigheterna och elnätsföretaget för att säkerställa att allt följer lagar och regler.

Steg 7: Överlämnande till ägaren

Efter att Skellefteå Kraft och underleverantören avslutat installationen och fått godkänt från alla parter överlämnar vi solcellssystemet till dig som ägare. Vidare kan vi hjälpa dig med instruktioner om hur du övervakar och underhåller systemet och förklara hur det fungerar. Nu är det dags för dig att bli mikroproducent. 

Skaffade solceller:

Anders och Marianne ville ta vara på solens energi.

Låt taket göra jobbet!
Skaffa solceller idag

Så fungerar solceller

Bra att veta om

finansiering och stöd vid köp av solceller

Få hjälp från vår prisbelönta kundservice