Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Grävning och installation av fiber

På denna sida beskriver vi steg för steg hur det går till fram till färdig fiberanslutning och vad du behöver göra.

Aktuell anslutningsinformation

Under sommaren gräver vi och förbereder inför höstens driftsättning.

Längre leveranstider på material gör att tiden mellan grävning och installation i år blir lite längre än normalt. Alla installationer kommer ändå att driftsättas under hösten som planerat.

Arbetsordning

Sommaren

 • Utmärkning av avlämningspunkt
 • Du gräver på din egen tomt
 • Schakt av entreprenör
 • Kabelförläggning
 • Svets i brunnar

Hösten

 • Installation i hus
 • Driftsättning

Några individuella skillnader kan förekomma.

Så går det till

Det är viktigt att du planerar arbetet eftersom vår utrustning kommer att monteras direkt innanför väggen där kabeln går in i huset. Utrymmet måste vara torrt och ligga i entréplan ovan marknivå. Utrustningen behöver en yta på minst 35×35 centimeter.

På insidan av väggen behöver du ett vägguttag med 230 volt inom 1,5 meter, eftersom utrustningen behöver ström för att fungera.

Tänk även på att inte säga upp dina befintliga tele- tv- och internet­abonnemang förrän du vet att din fiberanslutning är driftsatt.

Viktigt!

Innan du börjar gräva bör du beställa en utsättning för att undvika avgrävningar av telefon-, el- eller fjärrvärmeledningar. Det görs kostnadsfritt på ledningskollen.se.


Du ansvarar för att gräva ett kabeldike på din egen tomt och lägga ner rör och markeringsnät. Vi kommer att göra en markering vid din tomtgräns, som visar varifrån du ska gräva.

Vår entreprenör ger dig sedan information om när grävningen kan påbörjas och hur den ska utföras via ett kort i brevlådan eller per telefon. Från vår markering vid tomtgränsen gräver du ett 40 centimeter djupt och ett spadtag brett kabeldike till den punkt på husväggen där du vill få fiberkabeln indragen. Du får inte göra tvära svängar och botten måste vara så plan som möjligt.

Grävning och installation av fiber

Undvik andra ledningar

Har du privata mellangårdsledningar på tomten behöver du kontakta en elektriker som mot en kostnad sätter ut dessa ledningar.

Du bör inte gräva närmare än 50 centimeter från fjärrvärmerör eller 1,5 meter från vatten- och avloppsrör. Men att korsa dessa rör går bra. Är du osäker var de är placerade, kontrollera på din vvs-ritning eller kontakta kommunens kundtjänst.

Entreprenören levererar rör och markeringsnät

Röret och markeringsnätet som ska placeras i kabeldiket levereras av vår entreprenör. Leverans av rör och markeringsnät sker efter det datum som står angivet på grävkortet

Om ditt kabeldike kommer passera annans mark behöver du informera och vara överrens med markägaren om att vi skickar ett markavtal inom kort.

När rör och markeringsnät är på plats kan du börja fylla igen diket. Börja återställningen med att placera röret i kabeldiket. Fyll därefter ett cirka 10 centimeter tjockt skyddande lager med fin jord eller sand ovanpå röret. Det är viktigt att jorden eller sanden inte innehåller stora stenar eller annat som kan skada röret.

Det gröna markeringsnätet

På detta lager lägger du sedan det gröna markeringsnätet. Nätet innehåller en metalltråd som fungerar som hjälp vid kabelutsättning. Nätet fungerar även som visuell varning vid risk för avgrävning.

Fylla kabeldiket

Sedan kan du varsamt fylla hela kabeldiket utom cirka en meter vid husväggen och i början av kabeldiket för att underlätta vid fiberinstallationen. Tänk på att markera runt den öppna gropen för att förebygga olyckor.

Instruktioner

 • Gräv inte närmare än 50 centimeter från fjärrvärme­rören eller 1,5 meter från vatten- och avloppsrören.
 • Kabeldiket du gräver på din egen tomt ska vara 40 centimeter djupt och ett spadtag brett.
 • Lämna en meter öppet mot hus­väggen och i början av kabeldiket så att installatörerna kommer åt att montera kabelskyddet.
 • Markeringsnätet ska vara längre än röret i båda ändarna. Justering av längden på rör och markerings­­nät görs först när installation färdigställs.
 • Du behöver lämna 2 meter extra optorör intill husfasaden, mätt ovanför marknivån. Det är för att underlätta dragningen genom väggen.
 • Markeringsnätet ska ligga 10 centimeter ovanför röret.

  Grön: Markeringsnät. Orange: Rör för optofiber.

 

Efter en tid drar vi in optofiber i röret och den lämnas i en slinga utanför husväggen.

Nästa steg är att vi kontaktar dig och bokar en tid för tillträde till huset.

Vi borrar enligt din anvisning ett hål genom ytterväggen i entréplan. På insidan installerar vi vår utrustning och det är till den du sedan kopplar in ditt hemmanätverk t.ex router, TV-box, mediacenter och liknande utrustning som kräver internet.

För att säkerhetställa att allt fungerar som det ska gör vi en besikting genom att testa och dokumentera din anslutning. Vi kan komma att kontakta dig för att få tillträde till ditt hem.

När installationen är klar och utrustningen driftsatt kan du börja använda den.

När nätet är driftsatt är det dags att aktivera ditt bredband och beställa tjänster för internet, tv och telefoni på bredbandsportalen skekraft.net.

Aktivera ditt bredband

Anslut din dator med en nätverkskabel till tjänstefördelaren. När du startar din webbläsare kommer du automatiskt till bredbandsportal skekraft.net.

Välj tjänster

Jämför utbudet av tjänster och leverantörer* på portalen och välj det som passar just dig. Du beställer direkt på sidan och kan vara igång med internet på några minuter.

*Utbudet av tjänster och leverantörer utvecklas ständigt och kan därför variera. Gå in kontinuerligt på portalen för att säkerställa att du har de tjänster som bäst passar dig.

Ska du bygga nytt?

Planerar du att gjuta in rör i husplattan för att dra fiberoptik i? Tänk på att minsta rördiameter är 25 mm. Rören får inte ha skarpa vinklar utan ska ha en mjuk böjradie.

Skarva

Behöver du skarva ett rör för att till exempel leda in det i en media­central, måste det utföras fackmannamässigt. Röret du skarvar på får inte heller vara under 25 mm i diameter.

Få hjälp från vår prisbelönta kundservice

 

Ska du bygga nytt?

Beställ din anslutning i tid