Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Minuspriser på el – så funkar det & så kan du tjäna på det

Negativa elpriser kallas även för minuspriser. De uppstår när det finns ett överskott av elektricitet på elmarknaden samtidigt som efterfrågan är låg. Det kan bero på flera saker. Låt oss förklara.
 

Negativa elpriser, även kallat minuspriser, innebär att priset på el tillfälligt sjunker till under noll.

Då kan inte elproducenter ta betalt för elen. Istället behöver de betala för att göra sig av med sin överskottsel.

En motsats till höga elpriser

Minuspriser blir väldigt förenklat lite av en motsats till höga elpriser, som ofta beror på att tillgången på el är lägre (till exempel på grund av begränsningar eller låg elproduktion) än vad som efterfrågas.

Höga elpriser uppstår till exempel vid underhåll av kärnkraftverk, mindre blåst eller under torrare perioder som inte fyller på vattenkraftsmagasinen. Eller om det bara blir kallt och mörkt och efterfrågan på el ökar i samhället. Se elpriset idag.

Några vanliga faktorer för minuspriser

Vill du få en förståelse för hur negativa elpriser uppstår och hur de påverkar energibranschen och samhället finns det några saker du kan sätta dig in i.

Här har vi samlat några av de vanligaste faktorerna som resulterar i minuspriser.

Överskott av elproduktion

Ibland producerar kraftverk och förnybara energikällor, såsom vind- och solkraft, mer el än vad som behövs på marknaden. Tillgången blir helt enkelt högre än efterfrågan. Detta är vanligast när det blåser mycket i samband med soligt väder.

Svårigheter att lagra el

Eftersom det är svårt att lagra elektricitet i stora mängder, måste produktionen och efterfrågan matchas i realtid. Därför kan det bli negativa elpriser om det inte finns någon möjlighet att lagra den överskottsel som produceras. Överskottselen är återigen ett tecken på att efterfrågan är lägre än tillgången vid just den tidpunkten.

Import- och exportbegränsningar

Elmarknader kan vara uppdelade i olika regioner med begränsad kapacitet för att exportera eller importera el. I Sverige har vi våra fyra elområden.

Det innebär att om en region, eller elområde, producerar mer el än den kan konsumera och inte har möjlighet att exportera överskottet till andra regioner, så kan det resultera i negativa priser i den regionen.

Det kallas ibland för att överföringskapaciteten mellan elområdena är begränsad. Även denna faktor för minuspriser påverkas alltså av tillgång och efterfrågan.

Så påverkar negativa elpriser elkostnaden

Hur minuspriser påverkar din elkostnad beror på vilket elavtal du har tecknat.

Här kan du ta reda på hur du eventuellt kan tjäna på negativt elpris:

Fast elpris

Om du har ett fast prisavtal påverkar negativa elpriser dig inte alls. Ditt pris förblir oförändrat oavsett hur marknadsläget är.

Rörligt elpris

Har du ett rörligt elavtal som ändras månadsvis kan det påverkas av negativa priser och hjälpa till att sänka det genomsnittliga månadspriset. På samma sätt kan du också påverkas åt andra hållet om elpriserna blir höga.

Timpris

Om du har ett avtal med timvis prissättning har du möjlighet att spara pengar genom att ha koll på elmarknaden och försöka använda el under de timmar då priserna är låga eller negativa.

Därför kan vara en bra idé att planera din elanvändning för att dra nytta av dessa tidpunkter, till exempel se över när du tvättar kläder eller laddar din elbil.

Mikroproduktion

Som mikroproducent säljer du din överskottsel till timspotpris. Detta kan betyda att du behöver betala när det är negativa elpriser – men det betyder inte per automatik att du går med förlust.

Det fina med att vara mikroproducent är att du får en skattereduktion på 60 öre per såld kWh. Utöver det får du också ersättning för nätnyttan din producerande el gör hos ditt elnätsbolag. Den ersättningen varierar hos olika elnätsbolag.

Låt oss göra det extra tydligt med ett exempel:

Om minuspriset ligger på – 8 öre per kWh och nätnyttan ligger på 2 öre per kWh så betyder det att du i så fall hade tjänat 54 öre per såld kilowattimme.

60 – 8 + 2 = 54.

Våra olika elavtal:

Vad är skillnaden mellan timpris, fast elpris och rörligt elpris?

Låt oss förklara!

Teckna nytt elavtal

100 % förny­bar el till ett för­månligt pris. Inget på­slag och ingen månads­kostnad i sex månader. 

Teckna elavtal igen

Om du redan är kund gör du det enkelt, snabbt och bekvämt på Mina sidor. 

Skillnaden mellan fossilfritt och förnybart

Aktuellt på elmarknaden