Sök frågor och svar

Elnät

 • Vad är energiskatt?

  Energiskatten tillkommer för alla elnätsabonnemang och är samma oavsett vilket elnätsbolag du har.

  Från 1 januari 2020 är energiskatten 35,3 öre/kWh exklusive moms.

  Använder du elen i vissa kommuner i norra Sverige har du rätt till ett skatteavdrag på 9,6 öre/kWh. Avdraget görs direkt på din elfaktura, vilket innebär att du får betala 25,7 öre/kWh exklusive moms.

  Avdraget på 9,6 öre/kWh har du om din anläggning finns i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland samt i Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby kommun.

 • Jag ska gräva på tomten, vad behöver jag göra då?

  Planerar du att gräva på din tomt eller någon annanstans där det kan finnas ledningar bör du alltid ta reda på var våra el-, fjärrvärme- och fiberledningar är placerade innan du sätter igång. Allt för att minska risken att skada någon ledning.

  För att få ledningarna utsatta i tid beställer du ledningsanvisning fem arbetsdagar innan grävningen påbörjas. Du gör beställningen antingen genom att ringa Geomatikk, som utför ledningsanvisning på uppdrag av oss, på 026-12 35 00, skicka ett mejl till dem eller gå in på Ledningskollen.

 • Jag ska fälla ett träd som är nära en elledning, hur går jag till väga?

  Om du ska fälla ett träd som står nära en elledning så kan vi vara med vid fällningen och bevaka så att trädet fälls på ett säkert sätt. Dock vill vi att du fäller det själv, eller anlitar ett proffs. Den som ska fälla trädet kan även göra det utan vår medverkan om det känns säkert. Använd i så fall lämpliga hjälpmedel för att styra trädet.

  Om du vill beställa trädbevakning som det kallas så gör du det genom att ringa telefon 0910-77 25 50.

 • Hur gör jag för att avsluta abonnemanget och ta bort elmätaren helt?

  Om du vill avsluta en befintlig elanslutning behöver vi en skriftlig uppsägning minst en månad innan elanslutningen ska upphöra. När vi tagit emot uppsägningen monteras elmätaren och elledningar ner och kopplas bort från elnätet. Detta gör vi utan kostnad.

  Vill du ansluta fastigheten till elnätet igen så gäller reglerna för nyanslutning. För att anmäla uppsägning av elanslutning behöver du fylla i blanketten Uppsägning av elanslutning.

  Har du frågor kan du kontakta oss via telefon på 0910-77 25 50.

 • Var kan jag få information när det är strömavbrott?

  Under driftinformation hittar du information om aktuella strömavbrott och driftstörningar. Du kan även ringa felanmälan på telefon 020-77 27 00. Där nås vi dygnet runt.

  Du kan även kontakta oss via Facebook som uppdateras löpande vid strömavbrott, följ oss gärna där.

  Om du har ett registrerat mobilnummer hos oss finns möjligheten att få en avisering via SMS vid strömavbrott i Skellefteå Krafts nätområde. Om du önskar avisering till flera mobilnummer kan du registrera dessa på Mina sidor samt läsa mer om vilka avbrott det gäller.

 • Vad ska jag göra om det blir strömavbrott?

  Om du får strömavbrott vill vi att du börjar med att kontrollera säkringarna i proppskåpet och mätarskåpet, kolla om jordfelsbrytaren löst ut samt titta ut och se om det lyser hos grannarna.

  Är du fortfarande strömlös efter att ha bytt säkringar och kontrollerat jordfelsbrytaren så kan du ringa vår felanmälan på telefon 020-77 27 00 där någon svarar dygnet runt.

  Långa strömavbrott är ovanliga, men vi rekommenderar ändå att läsa våra tips om hur du kan tänka för att vara förberedd om du skulle råka ut för ett längre avbrott.

 • Hur fungerar det med ersättning efter strömavbrott?

  Om ett strömavbrott har varat längre än 12 timmar så har du enligt lagen rätt till ersättning. Om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar anses elavbrottet ha upphört. Ersättningen betalas ut per automatik på din elfaktura.

  Avbrottsersättningens storlek beror på avbrottets längd och din beräknade årliga nätkostnad. Lägsta ersättningsnivå är 1000 kronor i de fall vi inte tillämpar så kallad jämkning.

  Jämkning innebär vi gör en sänkning på ersättningsbeloppet efter ett strömavbrott. Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas:

  1. Om skyldigheten att betala är oskäligt betungande för elnätföretaget.
  2. Om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta elnätföretagets arbetstagare för betydande risker.

  Du behöver inte ansöka om ersättning. Vi betalar ut ersättningen per automatik genom avdrag på fakturan inom sex månader från avbrottsmånaden.

  Har du frågor om avbrottsersättning så kan du ringa kundservice på telefon 0910-77 25 50.

 • Kan jag ändra storlek på mätarsäkringen?

  Om du vill byta till större eller mindre mätarsäkring inom intervallen 16 Ampere - 25 Ampere så kontaktar du en elinstallatör som utför ändringen. Elektrikern kommer sedan att skicka in papper på detta till oss och då ändrar vi i våra system. Om du vill ändra till en mätarsäkring större än 25 Ampere vill vi att du kontaktar oss på telefon 0910-77 25 50.

  Man får bara ändra till en mindre mätarsäkring en gång var tolfte månad. Att ändra till en större säkring får man göra så ofta man vill.

 • Vad kostar det att dra in el?

  Kostnaden för en ny anslutning av el beror på olika faktorer, bland annat vilket arbete som behöver göras och vilken mätarsäkring du behöver. Du kan läsa mer om hur det fungerar med en nyanslutning. Du kan även kontakta oss på telefon 0910-77 25 50 för att få en offert.

 • Vad betalar jag för mitt elnätsabonnemang?

  Ditt elnätspris består av en fast del, en rörlig del samt myndighetsavgifter. Den fasta delen beror på hur stor huvudsäkring du har. Se hela prislistan för elnätsabonnemang.

  Sedan 1 januari 2018 faktureras energiskatten från ditt elnätsbolag.

 • Energiskattereduktion

  Förbrukar ni el i datorhall, i yrkesmässig växthusodling eller har ert företag tillverkning i industriell verksamhet? Då har ni möjlighet att få lägre energiskatt på en del av förbrukningen.

  Ni betalar från 1 januari 2020 35,3 öre/kWh exkl. moms oavsett geografiskt läge och kan sedan ansöka om återbetalning via Skatteverkets e-tjänst.

  För att vi ska kunna fakturera rätt energiskatt måste ni som normalt sett har rätt till avdrag på 9,6 öre/kWh exkl. moms meddela oss om detta.

  Om vi fakturerat er felaktig energiskatt har vi rätt att efterdebitera er mellanskillnaden samt eventuella avgifter och räntor.

  För mer information om reducering och återbetalning, besök Skatteverket.

 • Var hittar jag information om konsumenträttigheter?

  Här kan du läsa mer om konsumenträttigheter.

 • När det går en säkring

  Om enbart delar av huset är utan ström ligger problemet inom fastigheten. Oftast handlar det om en säkring som gått, och det är en enkel sak själv att kontrollera och åtgärda. Kontrollera därför säkringar och huvudsäkringarna innan ni kontaktar oss.

  Oftast är de säkringarna inom systemet som går, men det finns också huvudsäkringar till en fastighet eller en lägenhet. Även dessa kan gå av olika anledningar. Säkringarna för elen in till huset eller lägenheten är ofta placerade i ett säkringsskåp utanför bostaden.

  Tips!

  Ibland åker inte den färgade brickan i botten på porslinssäkringar ut ordentligt. För att vara på säkra sidan, prova då att byta ut den aktuella säkringen för att kontrollera.

  Ett ytterligare bra tips är att lära sig sitt egna elsystem i hemmet. Om du redan på förhand vet vilka säkringar som leder till vilka maskiner så underlättar det felsökningen.

 • Är Skellefteå Kraft en anvisningsleverantör av el?

  Ja det stämmer. Skellefteå Kraft ansvarar för elnätet i Skellefteå, Norsjö, Malå och Robertsfors. Dessutom har vi ansvaret för delar av elnätet i Vindeln, Arvidsjaur, Piteå och Lycksele. Totalt är vårt elnät 10 897 km långt – nästan 1 100 mil.

  När du flyttar in i det elnät vi ansvarar över blir vi en så kallad anvisningsleverantör. Det innebär att du får ett anvisningspris som är detsamma som vårt ordinarie rörliga elpris.

  Det finns ett flertal energibolag som tar ut oskäligt höga anvisningspriser, vi tillhör inte en av dessa.

  2014 valde Skellefteå Kraft att ta bort det höga anvisningspriset (som kallades tillsvidarepris) därför att vi inte ansåg det skäligt att ta mer betalt av de kunder som inte gör aktivt val av elavtal.

  Betala inte mer för elen än vad du behöver.

   

 • Vad går elnätsavgiften till?

  En trygg och säker leverans med få avbrott kräver ett modernt och väl underhållet elnät. Varje år gör vi stora investeringar för att göra elnätet mer tåligt mot väder och vind. Den elnätsavgift du betalar går till att förnya och förbättra vårt elnät.

 • Vad får investeringarna som görs i elnätet för effekt?

  De satsningar vi gjort har resulterat i färre och kortare avbrott. Vi planerar att fortsätta med kvalitetshöjningarna inom vårt nätområde och installera ny teknik för bättre kommunikation, övervakning, styrning och automatik i elnätsdriften.

 • Varför har elnätsavgiften ökat de senaste åren?

  Samhället är idag mycket känsligare för strömavbrott vilket har fört med sig att kraven på elnätet har ökat både från kunder och myndigheter. Utöver vår satsning på investering och underhåll har vi också ändrat vår prissättning. Från och med 2013 är fördelningen av kostnader mer rättvis i förhållande till hur nätet nyttjas.

 • Får elnätsbolagen själva bestämma sina priser?

  Nej, riktigt så fungerar det inte. Genom elnätsregleringen är det Energimarknadsinspektionen, Ei, som i förväg fastställer hur stora intäktsramar elnätsbolagen får, det vill säga vilka priser som får tas ut av kunderna. Vår prissättning ligger inom den intäktsram vi har blivit tilldelade.

 • Varför har elnätsbolagen olika nätpriser

  Det finns 160 lokala elnätsägare i Sverige, vi är en av dem. Vårt elnät är cirka 1300 mil långt och består av både stadsnät och landsbygdsnät. Ett landsbygdsnät har färre kunder per meter ledning än ett stadsnät. Underhållskostnaden fördelas på kunderna vilket gör att det blir dyrare per kund i ett landsbygdsnät. Eftersom antalet kunder per meter ledning varierar mellan elnäten kan man inte rättvist jämföra priser mellan olika elnätsbolag.

 • Kan jag få hjälp med felsökning vid strömavbrott?

  Oftast varar strömavbrottet bara en kort stund. Vi gör allt vi kan för att du ska få tillbaka strömmen så snabbt det bara går. Om avbrottet blir längre är det några saker du kan kontrollera:

  • Att alla säkringar är hela, även huvudsäkringarna som ofta sitter bredvid mätaren
  • Har du en jordfelsbrytare – kontrollera att den inte har löst ut
  • Lyser det hos grannarna?

  Om det fortfarande inte fungerar efter att du har gjort denna kontroll ber vi dig göra en felanmälan då det kan vara ett större avbrott.

  Vid behov kan vi komma hem till dig. Om felet visar sig vara i din anläggning och inte på elnätet skickar vi en faktura på 2500 kr för utryckningen. Du kan också välja att kontakta en elinstallatör.

 • Hur fungerar min elmätare?

  Vi har samlat manualer till några av våra vanligaste elmätare här: se manualer.

 • Vem åtgärdar felet vid strömavbrott?

  Vid strömavbrott kan du träffa på både Skellefteå Krafts personal och personal från vårt helägda underhållsbolag Energiservice, som jobbar med att åtgärda problemet.

 • Skillnaden mellan elnät och elhandel

  Din elkostnad består av två delar, elnätskostnad och elhandelskostnad.

  Elnätskostnaden bestäms genom ditt nätavtal och tecknas med elnätsföretaget. Vilket elnätsföretag du är kund hos beror på var du bor eller var din anläggning finns. Bor du i Skellefteå till exempel, där Skellefteå Kraft äger och ansvara för elnätet, kommer du att ha Skellefteå Kraft som elnätsföretag.

  Elnätsföretaget äger och underhåller ledningarna i området och ansvarar för att elen transporteras hem till dig. Eftersom du som kund inte själv kan välja elnätsföretag kontrolleras alla elnätsföretags prissättning av Energimarknadsinspektionen.

  Vid en flytt är det viktigt att du först tecknar ett elnätsavtal med elnätsföretaget i området. När detta är gjort och du fått ditt anläggnings-ID är du redo att teckna ditt elhandelsavtal.

  Elhandelsavtalet kan du välja fritt bland olika leverantörer. Det här är elavtalet där du betalar för elen du förbrukar.

  Vissa elhandelsföretag säljer bara el och äger inga elnät, medan Skellefteå Kraft är både elnätsägare och elhandelsleverantör.

  Se vår film där vi förklarar skillnaden mellan elnät och elhandel.

 • Energiskatt för jordbruk, skogsbruk och vattenbruk

  Du som bedriver jordbruk, skogsbruk eller vattenbruk yrkesmässigt betalar 35,3 öre/kWh  exkl. moms i energiskatt från och med 1 januari 2020. Du kan sedan, som tidigare, ansöka om återbetalning via Skatteverkets e-tjänst.

  För mer information om reducering och återbetalning, besök Skatteverket.

 • Hur beställer jag byggström till en tillfällig elanslutning?

  När du behöver en tillfällig elanslutning under en begränsad tid, till exempel byggkraft eller byggström, kontaktar du både oss och en auktoriserad elinstallatör.

 • Är det mitt elnätsföretag som fakturerar mig för min energiskatt?

  Ja, från och med den 1 januari 2018 fakturerar ditt elnätsbolag dig för energiskatten på el. Detta enligt ett beslut från Riksdagen. Tidigare var det din elleverantör som fakturerade energiskatten.

  Från och med 1 januari 2018 syns alltså skatten du betalar vid posten för elnätskostnaden istället för elhandelskostnaden. Moms på energiskatten flyttades tillsammans med själva skatten till elnätsbolaget.

 • Kan jag följa min förbrukning varje timme?

  Ja, om du har valt ett elavtal där du debiteras timpriser eller tecknat tillvalet Timme för timme så kommer du också att kunna se dina timavläsningar på Mina sidor.

  Timavläsningarna uppdateras dock inte i realtid utan syns på Mina sidor när vi fått in dem från ditt elnätsbolag.

 • Vad är elöverföring?

  Det är en del av elnätsavgifterna som du betalar till ditt elnätsbolag och den är kopplad till hur mycket el du använder. Man kan säga att den avser själva transporten av el genom ledningarna till dig.

  Du kan se hur mycket vår elöverföring kostar på sidan för våra elnätspriser.

 • Får jag ersättning om jag haft många strömavbrott under ett år?

  Ja, från 2020 och framåt har vi ett löfte till dig som kund att om du under ett år haft tolv avbrott eller fler för något av dina elnätsabonnemang, så ersätter vi dig med din nätavgift för december det året, dock lägst 500 kronor inklusive moms.

  För dig som är effektkund så blir ersättningen en tolftedel av din fasta nätavgift för det året.

  Avbrotten behöver ha varit längre än tre minuter för att ersättningen ska falla ut. Ersättningen dras sedan av från din faktura i början av nästkommande år.

  Vi började med kundlöftet 2019 och då avsåg det de elnätsabonnemang som haft elva eller fler avbrott under ett år.

 • Hur mycket har elberedskapsavgiften sänkts?

  Regeringen beslutade den 1 september 2019 att sänka elberedskapsavgiften med 7,25 kronor inklusive moms för privatkunder och 318 kronor exklusive moms för företag och producenter, per år.

  Beslutet gällde från och med 1 januari 2019, vilket innebär att vi retroaktivt återbetalade dig för perioden 1 januari – 1 september.

  Återbetalningen genomfördes som en minuspost på fakturan som skickades ut i oktober 2019.

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP