Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Frågor och svar

Undrar du över något? Sök här:
Hittar du inte vad du söker?
Ställ din egna fråga i vårat kundforum
Till kundforumet

Alla frågor och svar

Välj kategori:

För att möta klimatutmaningen behöver vi alla börja använda våra resurser på ett klokt och effektivt sätt. Ett av dessa sätt kan vara en elbilspool. 

Elbilspoolen är en miljömedveten satsning där vi delar med oss av våra elfordon till allmänheten. Vi vill göra det möjligt för alla att köra elbil eftersom elektrifieringen av fordon hjälper oss att möta klimatutmaningen.

Elbilspoolen är ett komplement till andra uthyrningsverksamheter. Skellefteå Kraft använder bilarna under dagtid, vilket innebär att kunden hyr en elbil i kortare stunder för ärenden i närområdet. Hyrbilsfirmor har traditionellt sett andra kunder.

Vi ser inte att Elbilspoolen kommer att vara konkurrenshämmande eller snedvridande på något sätt, och vi har också svårt att se att vi skulle ta några betydande marknadsandelar. 

 

Koldioxidutsläppen från den svenska fordonsflottan måste bli lägre. Ett sätt att möta framtidens klimatutmaning är en övergång till eldrivna fordon. Det finns inte bilar som är ”bra” för miljön, men elbilar har en väldigt låg klimatpåverkan jämfört med andra fordon.

En forskningsstudie från Svenska Miljöinstitutet visar att en liten fullelektrisk bil, körd i Sverige, påverkar miljön betydligt mindre än sin fossildrivna motsvarighet. Du kan ta del av studien här. 

>> Till Elbilspoolen

  • En minskning av miljö- och hälsofarliga utsläpp. Poolbilar är som regel betydligt nyare och renare än genomsnittsbilen. Sannolikt ersätter en pool i första hand gamla bilar som har ännu sämre utsläppsvärden än genomsnittsbilen.
  • Trafiksäkerhet. Poolbilar är vanligtvis nyare än genomsnittsbilen, därmed ökar ofta trafiksäkerheten. Den största trafiksäkerhetsvinsten skapar bilpoolen dock sannolikt genom att medlemmarna minskar sin körsträcka med bil.
  • En poolbil har möjlighet att ersätta flera privatbilar som till exempel en andra bil.
  • Eftersom befintliga fordon används i en större utsträckning så bidrar bilpooler till minskad resursanvändning. En genomsnittlig bil i Europa står parkerad 92 procent av tiden, och av de åtta procent som den kör letar den efter parkering eller står stilla i trafiken tre procent av tiden. Den kör alltså effektivt fem procent av tiden.
  • Eftersom en poolbil ersätter ett flertal privatbilar minskar platsbehovet för parkering. Detta är ett viktigt argument i städer, där plats är en dyr och begränsad resurs.
  • Bilpooler bidrar till jämställdhet genom att den ger fler människor möjlighet att använda bil när det behövs eftersom bilens höga fasta kostnader fördelas på fler medlemmar.

>> Till Elbilspoolen

Alla privatpersoner med giltigt körkort är välkomna att bli medlemmar i elbilspoolen. Du kan boka bil via appen OKQ8 Bilpool (tidigare användes appen Move About). Du öppnar bilen med hjälp av en personlig kod.

>> Till Elbilspoolen

Det finns flera fördelar med att använda en bil ur elbilspoolen. Här listas några:

  • Du får tillgång till ett antal elbilar med olika prestanda och räckvidd utan att äga en bil.
  • Du har möjlighet att testa hur det är att köra en elbil om du står inför ett beslut att köpa bil
  • Hyra bil innebär att du slipper onödiga avgifter för t ex service, drivmedel, försäkring
  • Genom att köra en elbil bidrar du till ett bättre klimat

Dessutom gör du miljön en stor tjänst genom att köra 100 % förnybar el under tiden du använder bilen.

>> Till Elbilspoolen