Betalinformation

Elavtal

Elbilspoolen SK100

Elnät

Energieffektivisering

Fiber

Fjärrvärme

Flytt

Ladda elbilen

Mikroproduktion

 • Hur får jag betalt för min mikroproduktion?

  Ersättningen för produktionen syns som ett avdrag på din kommande konsumtionsfaktura.

  Överstiger produktionen konsumtionen kommer resterande avdrag att synas på kommande konsumtionsfaktura så långt avdraget räcker.

  Vill du kan vi även betala ut pengarna mot ditt bankkonto.

 • Vad är en självfaktura?

  Istället för att du som mikroproducent ska fakturera Skellefteå Kraft för den inmatade elen så ställer vi ut en faktura åt i ditt ställe.

  Detta innebär att du får en separat faktura på din mikroproduktion där det bland annat framgår hur mycket produktionen uppgått till samt hur stor ersättning som kommer utbetalas.

 • Vilken uppsägningstid är det på avtalet gällande mikroproduktion?

  Det är 30 dagars ömsesidig uppsägningstid på ditt mikroproduktionsavtal.

 • Köper Skellefteå Kraft elcertifikat för mikroproduktion?

  Nej vi köper inte elcertifikat för mikroproduktion då det ofta handlar om små volymer.

 • Hur gör jag för att montera en egen anläggning för mikroproduktion?

  Om anläggningen ligger utanför Skellefteå Krafts elnätsområde behöver du kontakta din nätägare. När allt är klart med dem kan du kontakta oss igen för att teckna avtal för din produktion. Bor du i Skellefteå Krafts elnätsområde går du tillväga enligt följande för att montera en anläggning.

 • Vad är villkoren för att jag ska kunna sälja min överskottsel?

  • Produktionsanläggningen måste vara registrerad på dig som privatperson
  • Du behöver vara eller bli elhandelskund hos Skellefteå Kraft
  • Du producerar förnybar el
  • Din produktionsanläggning får högst ha en huvudsäkring på 63 A
  • Dina uttag och din inmatning av el gör du via samma huvudsäkring och elmätare
 • Är jag skyldig att momsregistrera mig om jag installerar en solcellsanläggning?

  Nej, sedan 1 januari 2017 gäller nya regler för mervärdesskatt. Läs mer om detta här.

 • Behöver jag ha Skellefteå Kraft som nätbolag?

  Nej det spelar ingen roll vilket nätbolag du har. Vi kan köpa ditt överskott oavsett vilket elnätsområde du bor i.

 • Vilken typ av elhandelsavtal kan jag ha om jag är mikroproducent?

  För konsumtionen gäller ett vanligt elhandelsavtal. Kontakta vår Kundservice för dagsaktuellt pris eller läs mer om våra elhandelspriser.

 • Kan jag köpa solceller genom er?

  Ja, det kan du! Du kan enkelt göra en intresseanmälan direkt på vår hemsida, så kontaktar våra rådgivare dig för att hjälpa dig med dina frågor.

 • Behöver jag vara momsregistrerad?

  Om din totala momspliktiga omsättning överstiger 30 000 kronor behöver du momsregistrera dig och betala moms för den egenproducerade överskottsel som du säljer.

  Beräknar du att din totala försäljning inte överstiger 30 000 kronor behöver du inte momsregistrera dig, utan kan välja att vara momsbefriad.

  Reglerna för momsbefrielser gäller från och med 2017. Innan dess var all ersättning momspliktig.

  För att vi ska kunna fakturera dig rätt ersättning behöver du meddela oss om du är momsregistrerad eller inte.

  Du behöver också meddela oss om du väljer att avregistrera dig för moms.

  Mer information kring momsregistrering kan du hitta på Skatteverkets hemsida.

 • Vad är mikroproduktion?

  Mikroproduktion innebär att du installerar en elproduktionsanläggning som har högst 63 A mätarsäkring och med 43,5 kW som högsta installerade effekt, samt att du producerar mindre än du konsumerar under ett kalenderår.

  Produktionen sker vanligtvis genom solcellspaneler eller mindre vindkraftsanläggningar som privatpersoner installerar.

 • Köper ni in mitt elöverskott?

  Det gör vi. Om du är momsregistrerad och meddelar oss ditt momsregistreringsnummer så betalar vi ut elbörsen Nord Pools timspotpris plus 20 öre/kWh under ett år, utöver timspotpriset. Därefter övergår ersättningen till Nord Pools timspotpris.

  Om du inte är momsregistrerad och tecknar avtal för mikroproduktion med oss så betalar vi istället 16 öre/kWh utöver timspotpriset under ett år.

  Kontakta oss på telefon 0910-77 25 50 för att höra mer om hur det fungerar när vi köper in din el.

 • Hur mäter man den el jag producerat i min mikroproduktionsanläggning?

  Elmätaren som installeras är egentligen två skilda mätpunkter med egna identitetsbegrepp.

  De flesta produktionsanläggningar fungerar på det sättet att de först kvittar strömmen inom anläggningen för att sedan antingen tillföra el till anläggning genom inmatning från elnätet (då sker det genom konsumtionsmätaren) eller mata ut el från anläggningen till elnätet (då sker det genom produktionsmätaren).

Mina Sidor

Ordförklaringar

Other languages

Övrigt

Om du inte hittar det du söker, kika vidare i vårt Kundforum

Till toppen
108 queries in 0.000 seconds, using 15.36MB memory
Web accelerated via IISpeed by We-AMP