För leverantörer

Vi välkomnar nya och befintliga leverantörer till Skellefteå Krafts leverantörssida. Här kan du läsa mer om vilka krav vi ställer på leverantörer och vad vi frågar efter samt anvisningar och information om hur du gör för att delta i våra upphandlingar.

Inom Skellefteå Kraftkoncernen finns certifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Därför ställer vi krav på att du som leverantör ska hålla dig uppdaterad om våra viktiga styrande dokument. Du som leverantör ska i samband med anbudslämning lämna en skriftlig beskrivning av ert systematiska arbete, ert ledningssystem, avseende exempelvis kvalitet, miljö och arbetsmiljö alternativt kopior av certifikat. Detta ska gälla under hela avtalstiden.

Revisioner

Som kund och som en del i vår styrning och kontroll av externt tillhandahållna processer, produkter och tjänster förbehåller vi oss rätten att utföra anmälda och oanmälda revisioner av dig som leverantör. Detta kan ske på plats hos dig som leverantör eller i de projekt där du som leverantör deltar.

Allmänna avtalsvillkor

Fakturering


Invoicing .docx (2021-03-11)
Dokument till Leverantörsportal, angående Fakturering. Engelsk version

Fakturering.pdf (2021-10-08)

Försäkringar

Kravdokument upphandling

Kemikaliehantering

Ansökningsblankett ny kemisk produkt

Via vårt kemikalieregister ser du vilka kemiska produkter som är ok att använda.

För mer information läs i broschyren Miljöarbete i vardagen för entreprenörer.

Till toppen
82 queries in 0.000 seconds, using 16.90MB memory
Powered by PageSpeed