Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Vår historia

Från kraftverket i Finnforsen till ett av Sveriges största energibolag.

Ju längre ett företag har funnits, desto mer finns det i regel att berätta. För Skellefteå Kraft börjar berättelsen den 27 augusti 1906 då Skellefteå stad fick tillstånd att bygga ett kraftverk i Finnforsen. Det första kraftverket i Skellefteälven och starten på Skellefteå Krafts långa historia.

Två år senare stod kraftverket klart och den 2 september, när all elektrisk belysning tändes samtidigt för första gången, var det inte bara stadsborna som ville beskåda underverket utan en hel del nyfikna från byarna kom in till staden.

Vid den här tidpunkten bodde bara tusen människor i Skellefteå, men en expanderande industri motiverade optimismen. Elpriset låg då på 20 öre per kilowattimma vilket motsvarar över 8 kronor i dagens penningvärde.

Kraftverket står kvar än idag och är Finnfors kraftverksmuseum där vacker miljö och dåtidens moderna teknik berättar vattenkraftens historia.

 

Milstolpar på vår över 100 år långa historia

1910-talet Skellefteå Trämassefabrik och Ytterstfors Trävaruaktiebolag beställer 3 000 respektive 700 hästkrafter av Skellefteå Kraft. För att kunna leverera bygger vi ut kraftstationen i Finnfors, som står klar i sin nya skepnad 1912. Då är Finnfors Sveriges största kraftverk norr om Dalälven.

1920-talet Vi påbörjar bygget av ett nytt kraftverk i Krångfors, Skellefteälven. Kraftverket invigs 1928 och ger 14 000 kilowatt.

1930-talet Vi köper ett kraftverk i Selsfors, Skellefteälven. Skellefteå har Sveriges lägsta elpris och förbrukar flest kilowattimmar, 975 kilowattimmar per person, mer än tolv gånger så mycket som jumbon Karskrona.

1940-talet Skellefteås energibehov har ökat med 84 procent på fem år. Arbetet med att bygga Granfors kraftstation i Skellefteälven startar.

1950-talet En helt ny kraftstation byggs i Finnfors. Den byggs på andra sidan älven så den gamla stationen, idag Finnfors kraftverksmuseum, lämnas intakt.

1960-talet Sveriges statsminister Tage Erlander inviger kraftverkshuset och Expolaris Center i Skellefteå.

1970-talet Det första fjärrvärmenätet i centrala Skellefteå tas i bruk.

1980-talet Den första fastbränslepannan körs igång vid Hedensbyverket i Skellefteå.

1990-talet Vi köper Sällsjö kraftstation i Jämtland och Lycksele Energi. Vid Hedensbyverket kör vi igång panna nummer två och startar en biopelletsfabrik.

2000-talet Vi bygger och äger Skellefteås stadsnät, Skekraft.net. Vi påbörjar vårt första bygge av en vindkraftpark i Uljabuouda. Anläggningen är unik eftersom det är den första moderna vindkraftparken som byggs i ett så extremt klimat som kalfjäll. I Skellefteå bygger vi nytt kontorshus. Huset är 40 meter högt och i koppar. Både vindkraftparken och kontorshuset invigs 2010.

2010-talet Vår satsning på vindkraft fortsätter med vindkraftparker i Storliden och Jokkmokksliden. På Blaikenfjället påbörjar vi bygget av en av de största landbaserade vindkraftparkerna i hela Europa med upp till 100 vindkraftverk.