Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Effektiv eldistribution

Övergången till förnybar el som huvudsaklig energikälla är avgörande för en hållbar samhällsomställning.

På Skellefteå Kraft vill vi ta aktiv del i att möjliggöra både tillräcklig energiproduktion och en fungerande distribution. För Sveriges del handlar det om att bygga ut infrastrukturen för eldistribution – från norr till söder.

Kraftsystemets inlåsningsproblem

Sverige har idag stora brister i överföringskapaciteten i kraftsystemet. Totalt sett finns tillräckligt med el i Sverige, men inlåsningen gör att el producerad i norr, där det finns ett stort elöverskott, inte kan föras över till södra delen av landet där elbristen börjar bli märkbar.

Ökad kapacitetsbrist

Redan idag råder viss elbrist i södra Sveriges storstadsområden, vilket gör det svårt för större energikrävande anläggningar att etablera sig där.  Inom några år bedöms även Norrlands kuststräcka drabbas av elbrist.

I januari 2022 lämnade Svenska Kraftnät ett viktigt besked om att drygt 8 miljarder kronor investeras för att tillgodose behovet av effekt utmed norrlandskusten.

Skellefteå Krafts roll

Vi tar aktiv del i diskussionen om Sveriges hållbara energiförsörjning och bidrar med kunskap om vilka åtgärder och lösningar som ger bäst effekt.

 

Med effektiv eldistribution bidrar vi till mål 7 om hållbar energiförsörjning och mål 9 om hållbara infrastrukturer.

Varför be­höver Sverige mer vatten­kraft?