Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Elektrifiering och mobilitet

Som ett led i arbetet att utveckla ett samhälle som drivs av förnybar kraft, satsar Skellefteå Kraft på att bygga laddnätverk för eldrivna fordon. Personbilar, lastbilar, bussar –vi vill att alla ska kunna ladda.

Vårt mål är att göra allt vi kan för inspirera fler till att välja 100 % förnybar el. Vissa projekt driver vi på egen hand och vissa initiativ har vi tagit tillsammans med samarbetspartners som tycker att frågan är lika viktig som vi gör.

Elektrifiering av transporter

I takt med att samhället ställer om så växer eldrivna fordon med full kraft och nya användarorienterade lösningar behöver utvecklas gemensamt med den offentliga och privata sektorn. I dag sker laddningen till största del i hemmet eller på arbetet. Men för att möjliggöra framtidens hållbara resor kommer publika snabbladdare att vara en avgörande faktor.

Satsning på publika snabbladdare

Skellefteå Kraft vill bidra till att möjliggöra elektrifieringen av transportsektorn. Ett sätt är att göra det är att bygga hållbar laddning på fler platser.

Sedan 2016 bygger Skellefteå Kraft ut publika laddnätverk tillsammans med kommuner, samarbetspartners och företag. Nätverket växer i takt med att fler samarbetspartners ansluter sig.

Tillsammans med OKQ8 bygger vi sedan 2021 ett av landets största publika nätverk för publik supersnabbladdning. Fram till 2026 ska vi installera minst 800 publika snabbladdare på cirka 300 av OKQ8:s stationer. Ytterligare 300 laddare installeras på 100 stationer i Danmark.

Under perioden 2023-2025 bygger Skellefteå Kraft tillsammans med OKQ8 och Volvo Lastvagnar dessutom 41 nya laddplatser för supersnabbladdning av tung trafik runt om i Sverige.

Batterilösning

Arbetet med laddnätverket driver också innovation. Vid en av OKQ8s stationer, som var viktig för snabbladdning, var det lång väntetid på tillräcklig effekt i nätanslutningen. Där löste vi tillsammans med OKQ8 och Northvolt snabbladdningen med en unik batteridriven laddlösning i stället. För att säkra upp att batteriet inte töms har lastbalansering utvecklats vilket innebär möjlighet att övervaka och styra laddarna samt ha kontroll på batteriets kapacitet.

Det är en lösning som innebar att vi kunde få igång laddarna på den aktuella stationen tidigare än väntat. Lösningen är en del av ett innovationsprojekt där vi också undersöker möjligheten att kunna sälja stödtjänster från batteriet och på sätt hjälpa energisystemet när det är ansträngt.

 

Supersnabbladdare i hela landet med OKQ8
Grönt ljus för tunga fordon
Tung satsning på supersnabbladdning

Ladda elbilen när du reser i Väster­botten

Karta med laddstationer hittar du i appen Tanka energi.

Ladda elbilen förnybart

När du laddar elbilen på laddstationer som Skellefteå Kraft installerar så laddar du med 100 % förnybar el.

Våra vätgasprojekt

– ännu ett sätt för Skellefteå Kraft att bidra till omställningen