Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Skellefteå Krafts markinnehav

Skellefteå Kraft äger 11499 hektar mark och 2000 hektar vatten från Arjeplog i norr till Mörsil i Jämtland. 

Av dessa är ungefär 9000 hektar produktiv skogsmark. Övriga arealer utgörs av myr, berg och fjäll som är närmast opåverkade idag. Huvuddelen ligger inom Skellefteå kommun.

Varför äger vi mark?

Skellefteå Kraft äger mark för att kunna säkra anläggningars behov och även kunna vara behjälpliga med mark för infrastruktur och exploatering. Det gäller både direkt och indirekt via markbyten och ersättningsmark. Den mark som inte berörs av detta bedrivs som certifierat skogsbruk tills annan användning blir aktuell.

Vårt arbete för att bekämpa invasiva arter

CLImb – ett unikt samarbete inom biologisk mångfald

Utflyktsmål på Skellefteå Krafts marker

Skellefteå Kraft utvecklar

natur­värden längs Skellefte­älven

Vi bränner skog för den bio­logiska mång­falden

Vårt arbete med naturvård:

Avsätter mer skog än standard

 

 

Så sköter vi vår skog