Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Rökgaskondensering i Hedensbyn

Syftet med rökgaskondenseringen vid bioenergikombinatet i Hedensbyn är att kunna utvinna mer energi ur det bränsle som används för att elda i värmepannan. 

– Vi talar om energieffektiviseringar på 18–20 procent och minskad bränsleanvändning med 100 GWh varje år. Det vi helt enkelt gör är att vi tar vara på värmen från pannans rökgaser som tidigare gick rätt ut ur skorstenen och i stället för över dem i fjärrvärmenätet, säger Ulf Hedqvist, affärsenhetschef Värme. Det här ger en effektivare process och med det kommer såklart ett minskat bränslebehov. Vi behöver helt enkelt elda mindre för att uppnå samma effekt.

Ett minskat bränslebehov ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Med mindre mängd bränsle behövs färre bränsletransporter till och från vår anläggning och utsläppen till luften blir mindre från både transporterna och förbränningen.

– Utöver det tar det kondenserade vattnet med sig föroreningar, som i vanliga fall går ut via luften. Kommunen har renhetskrav på det kondenserade vattnet, och vi har en bra dialog med dem om det. Testkörningen visar på att vattenkvaliteten uppfyller kommunens krav, men vi har förberett oss på att sätta in ett extra reningssteg om det skulle behövas, säger Ulf.

Spillvärme från Rönnskär kan ersätta torven på Hedensbyn

En värme så bra att den inte märks

Om vår­ fjärr­värme

Ta del av fjärrvärmens lokala miljövärden