Styrelse och koncernledning

Styrelsen för Skellefteå Kraft AB 2015-2018:
Alf Marklund, ordförande, Conny Sandström, vice ordförande, Susann Klippmark, Annica Bray, Lars-Håkan Lindberg, Nils E Vesterberg, Ingegerd Saarinen, Rickard Carstedt och Glenn Wikman

Adjungerande fackliga representanter:
Pär Holmlund, Roger Östman, Robert Ignberg och Micael Nordlund

Koncernledning

Hans Kreisel

Koncernchef
Anställd sedan 2013

Seved Lycksell

Affärsområdeschef Produktion
Anställd sedan 1997

Catarina Hägglund

Kommunikationschef
Anställd sedan 2007

Christoffer Svanberg

Affärsområdeschef, Marknad
Anställd sedan 2012

Eva Lindberg

Personalchef
Anställd sedan 2013

Joachim Nordin

Ekonomichef
Anställd sedan 2014

Eva Axelsson

Affärsområdeschef Elnät
Anställd sedan 2014

Ida Lindquist

Sekreterare
Anställd sedan 2014

Till toppen