Styrelse och koncernledning

Skellefteå Kraft är helägt av Skellefteå kommun och har en politiskt sammansatt styrelse som ytterst ansvarar för verksamheten. Ansvaret för strategiska frågor och företagsövergripande ärenden har Skellefteå Krafts koncernledning.

Styrelsen för Skellefteå Kraft AB 2015-2018:
Alf Marklund, ordförande, Conny Sandström, vice ordförande, Susann Klippmark, Annica Bray, Lars-Håkan Lindberg, Nils E Vesterberg, Ingegerd Saarinen, Rickard Carstedt och Glenn Wikman

Adjungerande fackliga representanter:
Emma Häggmark, Roger Östman, Robert Ignberg och Micael Nordlund

Koncernledning

Hans Kreisel

Koncernchef
Anställd sedan 2013

Seved Lycksell

Affärsområdeschef Produktion
Anställd sedan 1997

Catarina Hägglund

Chef Kommunikation och hållbarhet
Anställd sedan 2007

Christoffer Svanberg

Affärsområdeschef, Affärsinnovation
Anställd sedan 2012

Patrik Grantås

Affärsområdeschef, Marknad
Anställd sedan 2017

Eva Lindberg

Chef Personal och ledningssystem
Anställd sedan 2013

Joachim Nordin

Chef Ekonomi och administration
Anställd sedan 2014

Clas Berglund

Tf affärsområdeschef Elnät
Anställd sedan 2011

Ida Lindquist

Vd-assistent
Anställd sedan 2014

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET