Styrelse och koncernledning

Skellefteå Kraft är helägt av Skellefteå kommun och har en politiskt sammansatt styrelse som ytterst ansvarar för verksamheten. Ansvaret för strategiska frågor och företagsövergripande ärenden har Skellefteå Krafts koncernledning.

Styrelsen för Skellefteå Kraft AB 2015-2018:
Alf Marklund, ordförande, Conny Sandström, vice ordförande, Susann Klippmark, Annica Bray, Lars-Håkan Lindberg, Nils E Vesterberg, Ingegerd Saarinen, Rickard Carstedt och Glenn Wikman

Adjungerande fackliga representanter:
Emma Häggmark, Roger Östman, Robert Ignberg och Micael Nordlund

Koncernledning

Joachim Nordin

Vd
Anställd sedan 2014

Anders Järvelä

Chef Omvärld och Strategi
Anställd sedan 2001

Catarina Hägglund

Chef Kommunikation och hållbarhet
Anställd sedan 2007

Elin Bergsten

Ekonomichef
Anställd sedan 2003

Eva Lindberg

Chef Personal
Anställd sedan 2013

Kerstin Lindholm

Vd-assistent
Anställd sedan 2018

Patrik Grantås

Affärsområdeschef, Marknad
Anställd sedan 2017

Seved Lycksell

Affärsområdeschef Infraservice
Anställd sedan 1997

Stefan Forsgren

Tf affärsområdeschef Kraftsystem
Anställd sedan 2003

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET