Styrelse och koncernledning

Skellefteå Kraft är helägt av Skellefteå kommun och har en politiskt sammansatt styrelse som ytterst ansvarar för verksamheten. Ansvaret för strategiska frågor och företagsövergripande ärenden har Skellefteå Krafts koncernledning.

Styrelsen för Skellefteå Kraft AB
Alf Marklund, ordförande, Conny Sandström, vice ordförande, Annica Bray, Ann-Helen Bågesund Marklund, Per Fhärm, Fredrik Lundberg, Hans-Eric Wallin, Nils Vesterberg och Anna-Karin Nilsson.

Adjungerande fackliga representanter
Emma Häggmark, Roger Östman, Robert Ignberg och Micael Nordlund.

 

Koncernledning

Joachim Nordin

Vd och koncernchef
Anställd sedan 2014

Anders Järvelä

Chef Omvärld och Strategi
Anställd sedan 2001

Catarina Hägglund

Chef Kommunikation och hållbarhet
Anställd sedan 2007

Elin Bergsten

Ekonomichef
Anställd sedan 2003

Eva Lindberg

Chef Personal
Anställd sedan 2013

Kerstin Lindholm

Vd-assistent
Anställd sedan 2018

Patrik Grantås

Affärsområdeschef, Marknad
Anställd sedan 2017

Seved Lycksell

Affärsområdeschef Infraservice
Anställd sedan 1997

Stefan Forsgren

Affärsområdeschef Kraftsystem
Anställd sedan 2003

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET