Styrelse och koncernledning

Skellefteå Kraft är helägt av Skellefteå kommun och har en politiskt sammansatt styrelse som ytterst ansvarar för verksamheten. Ansvaret för strategiska frågor och företagsövergripande ärenden har Skellefteå Krafts koncernledning.

Styrelsen för Skellefteå Kraft AB
Fredrik Lundberg, ordförande, Conny Sandström, vice ordförande, Annica Bray, Ann-Helen Bågesund Marklund, Per Fhärm, Hans-Eric Wallin, Nils Vesterberg och Anna-Karin Nilsson.

Adjungerande fackliga representanter
Emma Häggmark, Roger Östman, Robert Ignberg och Micael Nordlund.

 

Koncernledning

Joachim Nordin

Vd och koncernchef
Anställd sedan 2014

Anders Järvelä

Chef Omvärld och Strategi
Anställd sedan 2001

Catarina Hägglund

Chef Koncernstab och Hållbarhet
Anställd sedan 2007

Elin Bergsten

Ekonomichef
Anställd sedan 2003

Mirjam Bellgran

Personalchef
Anställd sedan 2016

Kerstin Lindholm

Vd-assistent
Anställd sedan 2018

Patrik Grantås

Affärsområdeschef Marknad
Anställd sedan 2017

Ove Bryggman

Affärsområdeschef Infraservice
Anställd sedan 2020

Stefan Forsgren

Affärsområdeschef Kraftsystem
Anställd sedan 2003

Till toppen
103 queries in 0.000 seconds, using 21.53MB memory
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET