Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Ökad effekt och flexibilitet

Övergången till förnybar el som huvudsaklig energikälla är avgörande för en hållbar samhällsomställning.

Vi är på god väg men elektrifieringen kräver både ökad kapacitet och flexibilitet i energiproduktionen.

Vattenkraftens roll

Vår syn är att Vattenkraften spelar en avgörande roll för en fortsatt trygg elförsörjning och Sveriges elektrifiering. Den är förnybar, reglerbar och står för en central del av dagens stabila elproduktion. Skellefteå Kraft ser stor potential i vattenkraften för framtiden och vill utnyttja de unika fördelarna ännu bättre.

Effekt och reglerförmåga i fokus

Med en ökad andel väderberoende energikällor som vind och sol i produktionsmixen, bedömer vi att vattenkraften kommer att bli ännu viktigare för vår energiförsörjning. Vattenkraften har en unik reglerförmåga som gör att produktionen kan anpassas efter behov, och också fungera som reservkapacitet när efterfrågan är som störst.  Vatten kan lagras i magasin och släppas på när elen behövs som mest. På så sätt fungerar vattenkraften som ett stort förnybart batteri.

Investering för dubbel effekt

Med målet att öka både kapacitet och flexibilitet i Skellefteälven gör vi nu stora satsningar i Rengård Vattenkraftverk.  Vi renoverar den nuvarande kraftstationen med en ny turbin, en ny generator och flera nya komponenter. Vi installerar också en helt ny turbin. Sammantaget får Rengård en fördubblad effekt – från 35 MW till 70 MW.
Under 2022 har vi driftsatt aggregat G1 som ökar effekten med 9 nya MW.  Även vid Finnfors har vi gjort stora investeringar i aggregat G6 som ger tillskott på 10 MW. 

Med ökad effekt och flexibilitet bidrar vi till mål 7 Hållbar energiförsörjning.

Vår roll och vårt värdeskapande

Så satsar vi på vattenkraften